บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


20 ตุลาคม 2557

<<< เพลง อย่าใส่ใจในวันที่ไม่ย้อนกลับคืน >>>

เพลง อย่าใส่ใจในวันที่ไม่ย้อนกลับคืน
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

อดีต....
ผ่านมาแล้ว..
ก็ให้ผ่านไป..
อย่า..ใส่ใจ..
ในวันที่ไม่ย้อน..
กลับคืน....

ยังมีวันนี้
พรุ่งนี้..
ต้องก้าวเดิน
ต่อไป..
เพื่อจะมี
อนาคต
ที่สดใส
ที่ตั้งใจ
ที่หวัง..ไว้..

--------------------------------------------


Maha Arai

เพลง อย่าใส่ใจในวันที่ไม่ย้อนกลับคืน
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

อดีต....
ผ่านมาแล้ว..
ก็ให้ผ่านไป..
อย่า..ใส่ใจ..
ในวันที่ไม่ย้อน..
กลับคืน....

ยังมีวันนี้
พรุ่งนี้..
ต้องก้าวเดิน
ต่อไป..
เพื่อจะมี
อนาคต
ที่สดใส
ที่ตั้งใจ
ที่หวัง..ไว้..

เพลง อย่าใส่ใจในวันที่ไม่ย้อนกลับคืน
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

อดีต....
ผ่านมาแล้ว..
ก็ให้ผ่านไป..
อย่า..ใส่ใจ..
ในวันที่ไม่ย้อน..
กลับคืน....

ยังมีวันนี้
พรุ่งนี้..
ต้องก้าวเดิน
ต่อไป..
เพื่อจะมี
อนาคต
ที่สดใส
ที่ตั้งใจ
ที่หวัง..ไว้..
--------------------------------------------------
FfF