บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


26 มีนาคม 2552

<<< นั่งเทียน โพลล์ >>>

'โพลล์'ชี้ประชาชนเห็นด้วยกรณีรัฐประหาร 83.98%
โดย กรุงเทพธุรกิจ วัน พุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 17:57 น.

สวน ดุสิตโพลล์ ระบุผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 2,019 คน กรณี:รัฐประหาร เห็นด้วยถึง

83.98% เพราะความวุ่นวายต่างๆ จะได้ยุติลง ลดความตึงเครียดทางการเมือง และจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
จาก เหตุการณ์การรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน 2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นพระ ประมุข มีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนอย่างกว้างขวาง “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,019 คน (คนกรุงเทพฯ 875
คน 43.34% คนต่างจังหวัด 1,144 คน 56.66 %) โดยสำรวจในวันที่ 20 กันยายน 2549 สรุปผลได้ดังนี้
1. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? กับการรัฐประหารในครั้งนี้

อันดับที่ 1 เห็นด้วย
กทม. : 81.60%
ตจว. : 86.36%
ภาพรวม : 83.98%

เพราะ ความวุ่นวายต่างๆ จะได้ยุติลง, ลดความตึงเครียดทางการเมือง, จะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง, เหตุการณ์
ทางการเมืองจะได้ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับที่ 2ไม่เห็นด้วย
กทม. : 18.40%
ตจว. : 13.64%
ภาพรวม : 16.02%

เพราะ ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศแย่ลง, ความเชื่อมั่นลดลง, ทำให้การเลือกตั้งล่าช้าไปอีก, มีผลกระทบกับเศรษฐกิจของไทย
ฯลฯ

2. ประชาชนคิดว่าการรัฐประหารครั้งนี้จะทำให้การเมืองไทยเป็นอย่างไร?

อันดับที่1 การเมืองดีขึ้น
กทม. : 72.80%
ตจว. : 77.27%
ภาพรวม : 75.04%

เพราะ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่, ระบบการทำงานของการเมืองจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ต่างคนต่าง
ทำหน้าที่ไม่มีการเมืองมาครอบงำ ฯลฯ

อันดับที่ 2 การเมืองไทยเหมือนเดิม
กทม. : 20.00%
ตจว. : 20.45%
ภาพรวม : 20.22%

เพราะ นักการเมืองเก่าๆยังมีอยู่, ยังคงมีการเล่นพรรคเล่นพวก, หาผลประโยชน์เข้าตัว ฯลฯ

อันดับที่ 3 การเมืองไทยแย่ลง
กทม. : 7.20%
ตจว. : 2.28%
ภาพรวม : 4.74%

เพราะ เป็นการถอยหลังเข้าคลอง, มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นในการลงทุน ฯลฯ

------------------------------------------------------

“ทักษิณ” คะแนนดิ่ง โพลชี้ประชาชนหนุน “สุรยุทธ์”

สรุปประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจวันนี้ (26 พ.ย.) เรื่อง “ประชาชน คิดอย่างไรต่อบรรยากาศการเมืองขณะนี้และความนิยมต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปรียบเทียบกับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ กรณีศึกษาประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ” จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 4,195 ตัวอย่าง ซึ่งดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤศจิกายน 2549

ผล สำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.3 คิดว่าข่าวการปรากฏตัวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ตามประเทศต่างๆ รอบประเทศไทยจะมีผลทำให้บรรยากาศการเมืองภายในประเทศแย่ลง ในขณะที่ร้อยละ 6.5 ไม่คิดว่ามีผล และร้อยละ 26.2 ไม่มีความเห็น

เมื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการตัดสินใจของ พ.ต.ท.ทักษิณ ระหว่างน่าจะกลับมาทำงานการเมืองต่อกับเลิกยุ่งกับการเมือง ผลสำรวจพบว่า เกินกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 62.7 คิดว่าควรเลิกยุ่งกับการเมือง ร้อยละ 8.1 เท่านั้นที่คิดว่าควรกลับมาทำงานการเมืองต่อ

นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงความนิยมสนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ เปรียบเทียบกับ พล.อ.สุรยุทธ์ พบว่า ส่วน ใหญ่หรือร้อยละ 70.5 ให้ความนิยมสนับสนุน พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ในขณะที่ร้อยละ 15.8 นิยม พ.ต.ท.ทักษิณ และเมื่อนำวิเคราะห์แนวโน้มความนิยมของ พ.ต.ท.ทักษิณ และพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ พบว่า แนวโน้มความนิยมของประชาชนต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ลดต่ำสุดในรอบ 6 ปีที่เคยทำสำรวจมา ขณะที่แนวโน้มความนิยมของประชาชนต่อ พล.อ.สุรยุทธ์ กลับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าการสำรวจช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

------------------------------------------------------

วันนี้นึกสนุกอยากตั้งสำนักโพลล์บ้าง
เอาชื่อนั่งเทียนโพลล์ นี่แหล่ะ
เพราะเราไม่สนใจชื่อ
และไม่คิดจูงใจให้ใครมาเชื่อ
เพราะนั่งเทียนจริงๆ นั่นเอง
ก็ไปสำรวจคอการเมือง
ปรากฏว่าคนไม่เชื่อมั่นโพลล์ในประเทศไทยเลย
เนื่องจากมีลักษณะรับจ้างทำโพลล์ตามสั่ง
มากกว่าทำตามหลักวิชาการ
ถ้าจะโม้ให้สมจริงหน่อย
ก็อาจบอกได้ว่า
ไม่เชื่อมั่นโพลล์ประเทศไทย 82.46 %
ที่เหลือ 17.54 % เชื่อมั่น
เหตุที่ไม่เชื่อมั่นเป็นเพราะว่า
เป็นโพลล์ลักษณะชี้นำจ้องทำลายดิสเครดิตฝ่ายหนึ่ง
กับเชียร์อีกฝ่ายหนึ่งอย่างเ็ห็นได้ชัด
และเลือกจังหวะการมาชี้นำคล้ายนัดกันมา
อาทิ เช่น
หลังรัฐประหารก็มีโพลล์ออกมาทันทีว่า
เห็นด้วยกับการทำรัฐประหาร 80กว่า%
เหมือนกับที่พวกหน้าม้าพวกพันธมิตรและลูกเมียทหาร
เอาดอกไม้ไปมอบให้และถ่ายรูปกับรถถังกันครื้นเครง
แล้วทำข่าวไปทั่วโลกว่า
คนไทยเห็นด้วยกับการทำรัฐประหาร
โดยหวังสร้างภาพกลบกระแสที่ไม่เห็นด้วย
ที่กลัวปืนยังไม่กล้าออกมาต่อต้านเท่าไหร่
แต่ก็ยังมีคนกลุ่มเล็กๆ เริ่มออกมาต่อต้านที่ท้องสนามหลวง
เรื่อยๆ มาจนขยายมากมายอย่างทุกวันนี้
ดังนั้นทีมงาน นั่งเทียนโพลล์
สรุปได้ว่าโพลล์ประเทศไทย
ไม่มีใครเขาให้ราคาอีกแล้ว
ไม่ต้องมาสร้างกระแสชี้นำอีกเลย
ชาวบ้านเขารู้ทันกันหมดแล้ว

รัฐประหารวันที่ 19 กันยา
วันที่ 20 กันยา ดุสิตโพลล์
สำรวจชาวบ้าน 2,019 คน โผล่มาแล้ว
ทั้งๆ ที่เขายังเคลียร์กันไม่เรียบร้อยเท่าไหร่
เที่ยวออกประกาศ คปค. เป็นราย 3-4 ชั่วโมง
สถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวาน
มีคนกล้าคิดทำโพลล์คุณเชื่อหรือไม่
ช่างเหมือนแอ๊ดคาราบาว
แต่งเพลงเชียร์รัฐประหาร
นี่ก็สุดยอดคน
แต่งเพลงเร็วทำดนตรีว่องไว
แต่งเพลงออกมาเชียร์พวกรัฐประหาร
กันอย่างครื้นเครง
ราวกับเตรี้ยมกันมาก่อน
ซึ่งได้ยินมาจากคนที่ประกาศ
โปรดฟังอีกครั้งสัมภาษณ์
และจากสื่ออื่นๆ ว่า
พวกนี้รู้ล่วงหน้าว่าจะทำรัฐประหาร
ก็เลยเตรียมการณ์ไว้หมดแล้ว
เล่นกันเป็นทีม
ทั้งทำโพลล์เชียร์
ทั้งแต่งเพลงเชียร์
และเอาดอกไม้ไปมอบให้
ทำงานเข้าขากันดีจริงๆ

ส่วนเอแบคโพลล์
สำรวจ 18 จังหวัด สี่พันกว่าคน
พบว่ามีคนนิยมทักษิณแค่ 18.5%
เมื่อหลังรัฐประหารใหม่ๆในปี 49
ปีที่มาร์คไม่กล้าลงแข่งด้วยต้องบอยคอต
ปีที่เขายอมให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนการเลือกตั้งที่โมฆะ
แต่มีการรัฐประหารระหว่างมีการเลือกตั้ง
หมายความว่ายังไง
หมายความว่าถ้าเลือกไปก็แพ้เขาแน่นอน
ถ้าเลือกแล้วชนะ
คงไม่ต้องขนรถถังออกมาวิ่งให้วุ่นวาย
ให้ชาวบ้านชาวช่องหูตาสว่าง
ให้ชาวโลกหูตาสว่างกันแบบนั้นหรอก
แล้วทำโพลล์ดิสเครดิตว่า
ยังมีชาวบ้านชื่นชอบแค่ 18.5%
พอให้มีเลือกใหม่
ขนาดส่งนอมินีลง
ยังเกือบครึ่ง
ขนาดโกงสารพัดแล้วน่ะนั่น
แถมหลายจังหวัดฐานเสียงสำคัญทั้งเหนืออีสาน
ต้องอยู่ภายใต้กฏอัยการศึก
ทำให้ทหารถือปืนเดินตามหลังผู้สมัครสส. พปช.
จนปรากฏภาพข่าวออกไปทั่วโลก
ยังแพ้คิดดู
วันนี้มามุกเดิมอีกแหละว่าผลความนิยมตกต่ำ
เจ้าเดิมขาประจำมุกเดิมๆ
แต่ไม่กล้าเลือกตั้งให้ตายเถอะโรบิน
เขาคิดว่าคนประเทศนี้กินหญ้ากันหมดหรือไงเนี้ยะ
ถึงได้ทำอะไรแบบซ้ำๆ แบบไม่พัฒนาเลย
วิธีตั้งแต่ 19 กันยาทำยังไง
ตอนนี้ก็ทำตาม
วิธีสมัย 6 ตุลาทำยังไง
ตอนนี้ก็กำลังทำตามแบบนั้น
จนชาวบ้านรุนรถเข็นขายแถวสนามหลวง
เขายังอ่านเกมออกเลย

โดย มาหาอะไร