บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


25 พฤษภาคม 2554

<<< ระหว่างหาเสียงควรมีทีมแนะนำหรือฝึกการใช้อินเตอร์เน็ตให้ชาวบ้านด้วยน่าจะดี เพื่อลดค่าใช้จ่ายการหาเสียงในอนาคต เพิ่มการติดต่อ และไม่อายพวก ปชป. >>>

เป้าหมายทำให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านมีคนเล่นเน็ตได้
ควรเป็นเป้าหมายเร่งด่วน เนื่องจากว่า
ไม่ใช่แค่ช่วงหาเสียง หลังจากนั้นอาจมีอะไรกันอีกก็ได้
เตรียมพร้อมไว้จะดีกว่าแถมลดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงในอนาคตได้เยอะ
แทบไม่ต้องตั้งเวทีหาเสียง ก็ปราศรัยทางเน็ตกันได้
ทำได้ตลอดเวลาอีกด้วย ขนาดตื่นขึ้นมายังไม่ได้ล้างหน้าก็ยังปราศรัยได้เลย
และจะได้ไม่อายพวก ปชป. ที่มีกองเชียร์เล่นเน็ตได้ระดับแสนๆ คนแล้ว
ของ พท.ระดับหลายหมื่นหายากเต็มทน

แถมอีกหน่อย การนับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์งวดนี้รวมคะแนนทั้งประเทศ
ในพื้นที่ทางใต้ ในค่ายทหาร จะปล่อยทิ้งไปฟรีๆ ไม่เหลียวแลไม่ได้
ถึงเขาจะชนะอยู่แล้วใน ส.ส. แบบแบ่งเขต
แต่อาจมีเวียนเทียนเพิ่มคะแนนเลือก ส.ส. แบบปาร์ตี้ลิสต์
เพื่อจะได้ ส.ส. เพิ่มขึ้นอีก หรือมีการโกงการนับคะแนนกันสนุก
ในเขตที่ พท. ไม่มีลุ้นเลยไม่สนใจไปเฝ้าติดตาม
อันนี้ต้องระวังด้วย ไม่ใช่จ้องแต่เขตที่มีลุ้นเท่านั้น

ผมได้ทำตัวอย่างในการรวม link ที่มีประโยชน์ต่อชาวบ้าน
ในด้านทำมาหากิน เช่น ราคาพืชผลการกระเกษตรแบบออนไลน์
ทั้งในและต่างประเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย
เพื่อให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์ว่า
ไม่ได้มีแค่เรื่องการเมืองอย่างเดียว
ยังมีข้อมูลน่าสนใจที่เขาน่าจะรู้อีกเพียบในโลกอินเตอร์เน็ต

<<< เศรษฐกิจ >>>
http://maha-arai.blogspot.com/2011/05/economic.html

แถมอีกเรื่องหนึ่ง

----------------------------------------------------------------

เสียสิทธิ์ 8 ข้อแน่ถ้าไม่ไปเลือกตั้ง
หากผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะทำให้เสียสิทธิ์ทางการเมือง 8 ข้อทันที
สิทธิทางการเมือง 8 ประการ
1.เสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
2. เสียสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
3. เสียสิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
4. เสียสิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเห็นว่าการเลือกไม่สุจริต
5. เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย
6. เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้ ส.ว. มีมติถอดถอนบุคคลในตำแหน่งสำคัญ ที่มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต
7. เสียสิทธิเข้าชื่อขอให้สภาท้องถิ่น เช่น สภา อบต. สภาเทศบาล พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
8. เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นสิทธิต่าง ๆ

by Supatsorn
20 พฤษภาคม 2554 เวลา 08:25 น.
http://news.voicetv.co.th/thailand/10598.html

----------------------------------------------------------------

โดย มาหาอะไร

FfF