บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


06 มิถุนายน 2554

<<< นโยบายฉบับ "ย่อ" 40 พรรคการเมือง >>>

นโยบายฉบับ "ย่อ" 40 พรรคการเมือง
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 15:45:00 น.

หมายเหตุ - คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปนโยบายพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) จำนวนทั้งสิ้น 40 พรรค ในเว็บไซต์ กกต. (www.ect.go.th)

@ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1

สายต่อนโยบายแก้ความยากจน ยาเสพติด ทุจริตคอร์รัปชั่น เดินหน้านโยบายใหม่ : ก้าวข้ามวิกฤตสู่สังคมสันติสุข : รับจำนำข้าวและออกบัตรเครดิตเกษตรกร : กองทุนตั้งตัวได้ คืนภาษีบ้านหลังแรก/รถคันแรก : พัฒนาโครงข่ายระบบราง : เพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี/ค่าแรงขั้นต่ำ : ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไทย-คอมพิวเตอร์ฟรี-อินเตอร์เน็ตฟรีในที่สาธารณะ-เพิ่มกองทุน-1 อำเภอ 1 ทุน ต่างประเทศ : สร้างเมกะโปรเจ็คต์กระตุ้นเศรษฐกิจ-ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ/ภาคกลาง-พัฒนาระบบน้ำทั้งประเทศ-สะพานเชื่อมเศรษฐกิจภาคใต้


@ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน หมายเลข 2

หันหน้าเข้าหากัน สร้างสรรค์ประเทศไทย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พลังไทยสร้างชาติ

1.สังคมมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง เศรษฐกิจยั่งยืน 2.สุขภาพดีทั่วไทย กีฬาสร้างชาติ ประชาชนมีคุณภาพ ขยายระบบสวัสดิการสังคม และ3.เกษตรกรไทยต้องรวย ค่าแรงดีมีงานทำ สร้างเถ้าแก่เงินล้านเชื่อมสัมพันธ์การค้าไทยสู่ตลาดโลก 4.ทุกทิศทุกทางเดินทางทั่วถึง ตรึงราคาก๊าซ-น้ำมัน เพิ่มรายได้การท่องเที่ยว เพิ่มเงินอุดหนุนท้องถิ่น


@ พรรคประชาธิปไตยใหม่ หมายเลข 3

กินได้ ทำเป็น ด้วย "รัฐสวัสดิการ" ทุกคนจะได้ 1.กองทุนบำนาญประชาชน 2.ส่งแรงงานฟรีไม่มีค่าหัว 3.รักษาฟรีทุกโรคทุกที่ ลดหนี้เกษตรกร 4.เรียนฟรีถึงปริญญาตรีโดยสมัครใจ 5.กองทุนเพื่อการประกอบวิชาชีพ 6.จบปริญญาตรี/อาชีวะมีงานทำแน่นอน


@ พรรคประชากรไทย หมายเลข 4

1.อีสานแล้งแก้ได้โดยนำน้ำจากแม่น้ำในฝั่งลาวลอดใต้แม่น้ำโขงมาขึ้นฝั่งไทย แล้วทำฝายเก็บกักน้ำ 2.ทางรถไฟที่จีนนำมาผ่านลาว ต่อเข้ามาในไทยแล้วทำรางต่อไปพม่าสู่เมืองทวาย แล้วทำทางต่อลงสู่ใต้ยังชุมพรและระนองซึ่งจะมีท่าเรือน้ำลึกไว้รองรับ 3.ความบาดหมางไทย-เขมรจะหายไปถ้าร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพมรดกโลกของเขาพระวิหารและเลยไปถึงพื้นที่ซับซ้อนที่อยู่ในทะเลกว่า 27,000 ตร.กม. นำก๊าซและน้ำมันขึ้นมาพัฒนาประเทศร่วมกัน


@ พรรครักประเทศไทย หมายเลข 5

เมื่อทุกพรรคต้องการเป็นรัฐบาลเพื่อให้ได้เข้าไปบริหารประเทศ ได้สัมปทานประเทศไทย ผลประโยชน์มหาศาลนี้ต้องมีคนตรวจสอบ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เกิดมาทุกยุค ทุกสมัย ทุกรัฐบาล พรรครักประเทศไทยขอเสนอตัวเป็นฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบการทำงาน ติดตามนโยบายต่างๆ ที่บรรดานักการเมืองให้คำมั่นสัญญาเมื่อได้เข้าไปบริหารประเทศ ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง


@ พรรคพลังชล หมายเลข 6

มีส่วนร่วมด้านการเมือง กระจายอำนาจ พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม-ส่งออก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิต บริการสาธารณสุข การกีฬาอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ปราบปรามยาเสพติด ส่งเสริมคุณภาพครูพัฒนาหลักสูตร พัฒนาระบบโลจิสติคส์ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ


@ พรรคประชาธรรม หมายเลข 7

พรรคประชาธรรมมีความมุ่งมั่นสนับสนุนร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติภาพและความสงบสุขด้วยวิถีทางแห่งสันติและวิถีทางประชาธิปไตยและดำรงอัตลักษณ์ความเป็นมลายูมุสลิมในสังคมไทยอย่างมีศักดิ์ศรี


@ พรรคดำรงไทย หมายเลข 8

นโยบาย นโยบายเร่งด่วนอันที่ 1 คือการเร่งแก้ไขหนี้ของเกษตรกรโดยใช้กฎหมายกองทุนฟื้นฟูกอบกู้เกษตรกรและเพิ่มราคาประเมินที่ดิน เพื่อเพิ่มราคาทรัพย์สินและเพิ่มทุนภาคครัวเรือนเกษตรกรและประกันราคาข้าวเปลือกขั้นต่ำ ตันละ 19,000 บาท นโยบายเร่งด่วนอันที่ 2 คือการตั้งกองทุนคุ้มครองสุขภาพคนยากคนจน ยามเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลจะได้รับเงินคุ้มครองวันละ 300 บาทจนหายเจ็บป่วย นโยบายเร่งด่วนอันที่ 3 คือ การเร่งแก้ไขปัญหาของพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคดำรงไทยจะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินทันที เพื่อคืนอิสรภาพและความสงบสุขร่มเย็นทันที


@ พรรคพลังมวลชน หมายเลข 9

ปฏิรูปรัฐ 1.ปฏิรูปการเมืองการปกครอง 2.ปฏิรูปเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.ปฏิรูปที่ดินและระบบนิเวศ 4.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 5.ปฏิรูปการศึกษาและสวัสดิการสังคม โดยเสนอให้มี 1) เงินยังชีพผู้สูงอายุ 3,000 บาท/เดือน, เงินชดเชยให้คนว่างงาน 3,000 บาท/เดือน, ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท/วัน 2) เรียนฟรีถึงปริญญาตรี ยกเลิกหนี้การศึกษา ภาคบังคับ ม.6 3) ข้าวเปลือกเกวียนละ 16,000 บาท 4) ขุดคลองลัดอันดามัน-อ่าวไทย, เปิดคอมเพล็กซ์ในแหล่งท่องเที่ยว 5) ให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองอย่างน้อย 15 ไร่ 6) ผู้ว่าฯ, นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน


@ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 10

ครอบครัวต้องเดินหน้า เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายด้วยการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน มีไฟฟ้าฟรีให้ผู้ที่ใช้น้อย ตรึงราคาน้ำมันดีเซลและก๊าซหุงต้ม เพิ่มเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำเพื่อการศึกษา และจัดการปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาด เศรษฐกิจต้องเดินหน้ายกระดับความเป็นอยู่ด้วยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เพิ่มเงินกำไรในการประกันรายได้เกษตรกร ปรับโครงสร้างหนี้นอกระบบ ให้เกษตรกรมีที่ทำกิน และมีบำเหน็จบำนาญให้ประชาชนทุกคน ประเทศต้องเดินหน้า พัฒนาศักยภาพของประเทศด้วยการเร่งจัดหาพลังงานทดแทน สร้างเขตเศรษฐกิจเพื่อยกระดับสินค้า มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงกรุงเทพฯและภูมิภาค และจัดหาแหล่งน้ำ


@ พรรคไทยพอเพียง หมายเลข 11

จัดอบรมปรัญชา "เศรษฐกิจพอเพียง" ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครบ 5 ครั้งได้ค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาท อบรมแล้วให้กู้ประกอบอาชีพและใช้หนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 200,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีดอกเบี้ย ออกกฎหมายห้ามยึดบ้าน ที่ดินทำกิน และยึดรถที่ใช้ประกอบอาชีพ และจัดที่ทำกินให้ครอบครัวละ 10 ไร่ เพื่อทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลดหนี้ในและนอกระบบโดยการซื้อหนี้ พักชำระหนี้และประนอมหนี้ อายุ 60 ปียกหนี้ให้ทั้งหมด ผู้สูงอายุ คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพคนละห้าพันบาทต่อเดือน รักษาฟรี! เรียนฟรี! จริงๆ


@ พรรครักษ์สันติ หมายเลข 12

เป็นธรรมทั่วไทย ต้านภัยธรรมชาติ วางมาตรการภาษีที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิตเกษตรกร เพิ่มความแน่นอนในธุรกิจ ผลผลิตพอบริโภค ปราศจากโรคภัย ใช้ปัญญาทำการพัฒนา คนชราได้รับการดูแล เป็นสุขแท้สังคมไทยไร้ยาเสพติด สร้างจิตสาธารณะ ลดละการทุจริต ร่วมใจร่วมสปิริตสู่อาเซียน มุ่งพากเพียรอนุรักษ์ความเป็นไทย เชิดชูยกย่องในบรรพชน


@ พรรคไทยเป็นสุข หมายเลข 13

1.ให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี เดือนละ 1,000 บาท แต่ไม่เกินครอบครัวละ 3 คน 2.ให้ค่าตอบแทนผู้สูงอายุจาก 500 บาท เป็น 3,000 บาทต่อเดือน 3.แก้กฎหมายที่ดินเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด 4.บุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี ไม่ต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา 5.ยกเลิกเครดิตบูโร


@ พรรคกิจสังคม หมายเลข 14

พรรคกิจสังคมมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทุกกลุ่ม พรรคจะดำเนินนโยบายกองทุนหมู่บ้าน ส่งเสริมด้านเกษตรกรรมโดยใช้ชลประทานระบบท่อ ด้านเศรษฐกิจจะส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้นำ และพรรคจะพัฒนาเมืองหลวงโดยการกระจายความเจริญออกสู่เมืองบริวาร


@ พรรคไทยเป็นไท หมายเลข 15

1.ปลดหนี้คนละ 5 แสนบาท, ให้ค่าตอบแทนคนละ 9 หมื่นบาท, ประกันการว่างงาน 3 เดือน เดือนละ 3,000 บาท, ตัวแทนพรรคทุกระดับมีเงินเดือน 2.ส่งเสริมการปลูกปาล์มภาคกลางสร้างบ่อน้ำมันบนดิน, จัดสรรที่ดินทำกินคนละ 5 ไร่, ตั้งกองทุนสร้างอาชีพ, ประกันผลผลิตด้วยเศรษฐกิจระบบสหกรณ์ 3.แรกเกิดถึงอายุ 15 ปี, ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ จักรยาน, ใช้รถโดยสารประจำทาง กทม. ปริมณฑลได้เดือนละ 1,000 บาท และเรียนฟรีจนจบ ป.ตรี, ผู้สูงอายุ คนพิการ อสม. อปพร. ได้เดือนละ 1,500 บาท, น้ำ 30 หน่วยและไฟ 150 หน่วยฟรี เสียชีวิตได้ 1 แสนบาท 4.ขุดคลองไทยสร้างรายได้ลดต้นทุนขนส่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจเสรีทั้งสินค้าระดับบน ระดับกลาง ระดับล่าง


@ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 16

1.กองทุนประกันราคาสินค้าเกษตรข้าวเปลือกตันละ 20,000 บาท 2.กองทุนสวัสดิการผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 3.กองทุนจ้างงานแห่งชาติ 1 ล้านตำแหน่ง 4.กองทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่าน อปท. จังหวัดละ 100 ล้านบาทต่อปี 5.ถนนปลอดฝุ่นทั้งประเทศ 6.สร้างทางน้ำเข้าไร่ นา เกษตรกร 7.ศูนย์ฝึกนักกีฬาอาชีพ 4 ภาค 8.สร้างที่ทำกิน 1 ล้านคน


@ พรรคแทนคุณแผ่นดิน หมายเลข 17

ปฏิรูปการศึกษาใหม่ให้เกิดการเรียนรู้อย่างจริงจัง ถูกต้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการสร้างคนให้เป็นคนดีโดยนำหลักธรรมของศาสนามานำทาง, เพิ่มศักยภาพและความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ในการแข่งขันในสังคมโลก, ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน, กระจายอำนาจและรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม, สร้างหลักประกันในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข, อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม

@ พรรคเพื่อฟ้าดิน หมายเลข 18

พัฒนาประชาธิปไตยด้วยการเมืองอาริยะ หรือการเมืองบุญนิยม มุ่งสร้างคนให้มีคุณธรรม พัฒนาชุมชนให้มีศีลธรรม ปลอดอบายมุข พึ่งตนเองได้ ไม่แก่งแย่งแสวงอำนาจและประโยชน์โดยมิชอบ รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกราชของชาติไทย คำขวัญ เศรษฐกิจพึ่งตนชุมชนเข้มแข็ง ประชามีธรรม ประเทศเป็นไทย


@ พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย หมายเลข 19

หนี้สินและความยากจนของเกษตรกรต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นในสังคม โดยการจัดสรรทรัพยากร (งบประมาณ) ของประเทศนี้อย่างเป็นธรรมตามสัดส่วนของประชากร รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบกฎหมายและนโยบายให้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรไทยโดยเร่งด่วน


@ พรรคการเมืองใหม่ หมายเลข 20

สร้างศรัทธารักษาระบอบประชาธิปไตย หยุดการคอร์รัปชั่นต้องเป็นวาระแห่งชาติ หยุดแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปฏิรูป ปตท.เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ระบบสหกรณ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ประหยัดพลังงาน หยุดทำลายสิ่งแวดล้อม สร้างทางรถไฟรางคู่ จัดการระบบน้ำให้เพียงพอแก่เกษตรกร สร้างสวัสดิการสังคม เพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน ยกเลิกหนี้ที่ไม่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร ปฏิรูปที่ดิน จัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้า


@ พรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข 21

สร้างความปรองดองให้เกิดกับคนในชาติโดยเร่งด่วนเพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากวิกฤต สร้างเศรษฐกิจไทยโดยกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศ เตรียมความพร้อมประเทศในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ลงทุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ ปรับปรุงโครงสร้างภาษีและกฎหมาย เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้ให้คนไทย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข


@ พรรคเสรีนิยม หมายเลข 22

"ภูมิปัญญาไทย วิสัยทัศน์สากล"


@ พรรคชาติสามัคคี หมายเลข 23

ด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอายุทั้งทางร่างกาย จิตใจ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ จึงต้องมีนโยบายในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสวัสดิการเป็นพิเศษ

ด้านการเมืองการปกครอง ส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยสามัญประจำชุมชนในการสร้างจิตสำนึกร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


@ พรรคบำรุงเมือง หมายเลข 24

พรรคบำรุงเมือง เน้นความสามัคคี สมานฉันท์ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยจะจัดตั้งธนาคารพุทธศาสนาเพื่อดูแลการเงินให้แก่วัด ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาทุกรูปแบบ ปฏิรูปการศึกษา การเมือง กฎหมาย การปกครอง ให้สอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ด้านเศรษฐกิจจะจัดระบบภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเหลือ 10% อัตราเดียว พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอย่างเป็นธรรม เพื่อความก้าวหน้าให้ทัดเทียมอารยประเทศ


@ พรรคกสิกรไทย หมายเลข 25

พัฒนาเศรษฐกิจชนบท ลดปัญหาของคนเมือง กระจายคนรวยที่กระจุก ขจัดทุกข์คนจนที่กระจาย เพิ่มงาน เพิ่มเงิน เพิ่มคน เพิ่มโอกาส ให้แก่องค์ชุมชนพื้นฐานระดับรากหญ้า ผลักดันโครงสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินจากระบบธุรกิจ การเมืองทุนนิยมผูกขาดอำนาจรัฐมาเป็นโครงสร้างระบบรัฐให้บริการโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองได้


@ พรรคมาตุภูมิ หมายเลข 26

-พัฒนาการเมืองการปกครอง ไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆ โดยมุ่งเน้นความมีวินัยเป็นสำคัญ

-พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นเกษตรกรรมควบคู่กับอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน

-พัฒนาสังคม โดยปฏิรูปการศึกษา ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านและตะวันออกกลางให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี

-พัฒนาความมั่นคง โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้เกิดความเป็นธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


@ พรรคชีวิตที่ดีกว่า หมายเลข 27

ปฏิรูปการเมืองการปกครอง สังคมเศรษฐกิจ เพื่อให้บ้านเมืองมีความสุข ยุติธรรมเสมอภาคกัน จัดที่อยู่ที่ทำกิน สร้างงานสร้างอาชีพ ปลดหนี้ให้ประชาชน มุ่งขจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวงนำเงินนั้นมาตั้งกองทุนเพื่อความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชน สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันของลูกจ้างและนายจ้าง สร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมืองให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตรวจสอบการใช้อำนาจอธิปไตยทั้ง 3 และองค์กรอิสระได้ตลอดเวลา


@ พรรคพลังสังคมไทย หมายเลข 28

1.สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 2.เพิ่มงบประมาณกองทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ 3.ส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนและครัวเรือน 4.ฝึกอบรมเส้นทางอาชีพให้กับผู้จบมัธยมปลายที่ไม่ต้องการศึกษาต่อให้มีทักษะการทำงาน 5.เพิ่มอัตราค่าจ้างให้เท่าเทียมกัน


@ พรรคเพื่อประชาชนไทย หมายเลข 29

นโยบาย เป็นกลางทางการเมือง ใช้หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ยุติธรรม นำการเมืองบริหารประเทศชาติและเป็นมิตรกับทุกประเทศทั่วโลก ทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเกษตรและระบบชลประทาน มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรของโลกอย่างแท้จริง จัดให้มีสวัสดิการทางการศึกษาของเยาวชน สวัสดิการด้านการรักษาโรค เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ทั่วโลกได้รับรู้นำมาซึ่งความสุข สันติสุข ความอุดมสมบูรณ์ของประชาชนไทยทุกคน


@ พรรคมหาชน หมายเลข 30

1.ด้านสวัสดิการของประชาชนเชิงคุณภาพและมีประสิทธิผล 2.การกระจายอำนาจของภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สร้างความโปร่งใสและขจัดปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 4.การเมืองที่สะอาด โปร่งใส และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน 5.นโยบายการสร้างความสามัคคีและความมั่นคงของชาติ


@ พรรคประชาชนชาวไทย หมายเลข 31

ยึดมั่นกตัญญูต่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ ปฏิรูประบบสหกรณ์ ธนาคารต้นไม้ กองทุนหมู่บ้าน เป็นองค์กรอิสระ กระจายอำนาจการศึกษา การปกครอง และการงบประมาณสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง หยุดหนี้ภาคครัวเรือนด้วยหลักการธนาคารต้นไม้ แก้ไขระเบียบค่าตอบแทนกองทุนหมู่บ้านอย่างเป็นธรรมและสลายทุนนอกระบบด้วยการหยุดชำระหนี้ 2 ปี ครองตนด้วยกสิกรรมธรรมชาติพึ่งตนเอง ผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลเพื่อรองรับวิกฤตชาติ สร้างความมั่นคงให้แผ่นดินทอง เลือกพรรคประชาชนชาวไทย กาเบอร์ 31 สามัคคี ซื่อสัตย์ พัฒนา มุ่งมั่นเพื่อคนไทยทุกคน


@ พรรครักแผ่นดิน หมายเลข 32

-ส่งเสริมให้คนไทยมีความรักชาติบ้านเมืองและรักแผ่นดิน ตามสิทธิเสรีภาพที่กฎหมายกำหนด

-สร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

-ส่งเสริมการเกษตรให้เข้มแข็ง เพิ่มผลผลิตภาคเกษตร ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร

-ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผลิตโดยคนไทย

-ส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกัน การตรวจและรักษาโรคฟรี และพัฒนาทางด้านการศึกษาทุกสาขาอาชีพ


@ พรรคประชาสันติ หมายเลข 33

-จะใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย และแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น

-สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสนับสนุนการค้าการลงทุน/แก้ปัญหาเครดิตบูโร

-ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ

-ตั้งธนาคารพุทธศาสนา ตั้งกองทุนพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทุกศาสนา

-ประกันราคาพืชผลการเกษตร ดูแลชาวนา เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน และเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


@ พรรคความหวังใหม่ หมายเลข 34

1.แก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองให้ตกด้วยการสร้างการปกครองแบบประชาธิปไตยให้เป็นจริง

2.แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ด้วยนโยบาย 3 น. (หนี้สิน-น้ำ-น้ำมัน) 1 ก. (กองทุน) 1 ร. (รถไฟฟ้าความเร็วสูง)

3.แก้ปัญหาด้านแรงงานกรรมกรด้วยมาตรการค่าแรงอัตราเดียวกันทั่วประเทศ 1 กองทุน 2 ล้านบาท ต่อ 1 สหภาพ


@ พรรคอาสามาตุภูมิ หมายเลข 35

ปฏิรูปงานสาธารณสุข คนจนรักษาฟรี คนมีช่วยจ่าย ขยายสิทธิประโยชน์กับผู้ใช้แรงงานจากกองทุนประกันสังคม กองทุนประกันอนาคตเกิน 65 ปี มีเงินเดือน 10,000 บาท เกษตรมั่งคั่ง เศรษฐกิจพอเพียง ทำภาคใต้ให้สงบ โดยนโยบายขวานทองด้ามเพชร


@ พรรคพลังคนกีฬา หมายเลข 36

นโยบาย 1.หล่อหลอมเยาวชนของชาติให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย 2.เสนอรัฐบาลแห่งชาติโดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี 3.เสนอ ดร.ศุภชัย, ธนินท์, บัณฑูร, ประเสริฐ, ประชัย, ดร.ประเวศ ชุดดรีมทีมเศรษฐกิจ 4.ปราบยาบ้าโดยการตัดตอนสารตั้งตนในการผลิตยาบ้า 5.พัฒนาวงการกีฬาไทยระดับรากหญ้าถึงระดับโลก


@ พรรคพลังชาวนาไทย หมายเลข 37

โครงการบ่อน้ำมันบนดิน ด้วยการปลูกพืชพลังงาน เช่น ปาล์มน้ำมันและมันสำปะหลัง เป็นต้น, เดินหน้าปฏิรูปที่ดินตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยของคณะนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นต้น, ปฏิรูปโครงสร้างทางภาษี-ภาษีมรดก ทรัพย์สิน-ภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า-ภาษีเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ-ภาษีฟุ่มเฟือย


@ พรรคไทยสร้างสรรค์ หมายเลข 38

1.ให้ความรู้เรื่อง "ประชาธิปไตย" แก่ประชาชน 2.สร้างค่านิยมที่ดีกับผู้นำกลุ่มต่างๆ 3.ปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับเยาวชน 4.สร้างบุคคลตัวอย่างในด้านต่างๆ ให้กับเยาวชน ฯลฯ


@ พรรคเพื่อนเกษตรไทย หมายเลข 39

ปลดหนี้ให้ชาวไร่ชาวนา, คนชรามีเงินเดือน, ประกันราคาพืชผล, ประชาชนรักษาพยาบาลฟรี, เกษตรกร 60 ปีมีบำนาญ


@ พรรคมหารัฐพัฒนา หมายเลข 40

ยอยกพระพุทธศาสนา พัฒนาชาติไทย ให้เศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกัน

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1307263340&grpid=&catid=80&subcatid=8003

-----------------------------------------------------------------

FfF