บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


31 สิงหาคม 2554

<<< การรีดภาษีบาป โขกไปหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ สนับสนุนเต็มที่ แต่ต้องยกเลิกหมวดนี้ไม่นำไปคำนวนเงินเฟ้อ ไม่งั้นรีดมากๆ ตัวเลขเงินเฟ้อจะสูงตาม >>>

<<< การรีดภาษีเหล้า เบียร์ ไวนื บุหรี่ ภาษีบาปทั้งหลายโขกหลายร้อยเปอร์เซ้นต์เลยก็ได้ครับเต็มที่ ไปเลย แต่ต้องยกเลิกหมวดนี้ไม่ต้องเอามาคำนวนเงินเฟ้อ ไม่งั้นรีดมากๆ ตัวเลขมันขึ้นมาเป้นร้อยเปอร์เซ็นต์ ชาวโลกจะตกใจ >>>
  • Maha Arai จากตารางหมวดที่ 9 ไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพ ไม่สมควรอย่างยิ่งนำมาใช้คำนวนเงินเฟ้อ ทางสำนักเศรษฐศาสตร์มาหาอะไร ขอค้านนำสินค้าและบริการ ที่ไม่ใช่สิ่งจำเ็ป็นสำหรับชีวิต มาใช้คำนวน
   21 ชั่วโมงที่แล้ว · · 1 คน
  • Maha Arai เพราะจะทำให้รัฐบาลไม่กล้ารีดภาษีมากรีดมากก็กลัวตัวเลขเงินเฟ้อพุ่ง เขาฉลาด เอามันออกไป ตัวเลขเงินเฟ้อจะเอาอะไรเข้าเอาอะไรออกคิดได้ทำได้เองไม่มีมาตรฐานเป๊ะๆ เหมือนกันทั่วโลกนัก ดังนั้นเอาออกไปก่อนที่จะขึ้นภาษีหรือขึ้นไปแล้วตามไปเอาออกมันจะได้ไม่โผล่ตัวเลขเงินเฟ้อมาให้ชาวบ้านชาวช่องหรือชาวโลกตกใจ คือขึ้นภาษีสินค้าบาปอีก 100% ก็ไม่ทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นเพราะไม่ได้นำมาคำนวนแต่ถ้ายังขืนไม่เอาออกตัวเลขจะออกมาพุ่งเป็น 100% หรือเฉียดๆ แถวๆ นี้ สูงติดอันดับโลกแน่ๆ แล้วทั่วโลกไม่รุ้เรื่องอะไรจะงงว่าค่าครองชีพมันสูงขนาดนี้ธุรกิจไม่เจ๊งประเทศกำำลังล้มละลายแน่ๆ ไปเรื่อยเปื่อยๆ ได้
   21 ชั่วโมงที่แล้ว · · 1 คน
  • Patcharawee Brahmawong Raise 200% more!
   21 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Patcharawee Brahmawong These industries create negative externalities, i.e. social costs, which must be internalized to both the producers and consumers.
   20 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai เออ !@#$%^^^&*() อิอิ
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai I agree with you. แบบนี้ดีกว่า ดูดีหน่อย อิอิ
   17 ชั่วโมงที่แล้ว · · 1 คน
  • Jelly Beans จัดไปครับ ทั้งหมดนี้ผมไม่ได้แดก
   17 ชั่วโมงที่แล้ว · · 1 คน
  • Maha Arai In my opinion, I think that, these sin tax must raise 1000% up.
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Patcharawee Brahmawong กลัวว่ารัฐบาลจะโดนล้มซะก่อนอะคับ
   17 ชั่วโมงที่แล้ว · · 1 คน
  • Jelly Beans ฮาๆๆๆ
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai Jelly , So am i. hehe
   17 ชั่วโมงที่แล้ว · · 1 คน
  • Maha Arai To day I want write in English. Because you make me be crazy English again.
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai Don't worry Govt will down.
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans Matichon estimated 3 months or 6 months.
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Patcharawee Brahmawong Oh!
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai Maha-arai give 2 years.
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans ‎2 years, after that?
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans a new election?
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai Estimated same as the mass. hehe
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Patcharawee Brahmawong Personally, I'd like them to stay for a full-term, and let other factions adapt themselves to this new political landscape of Thailand.
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai May be more than till 4 years, If working very good.
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai Because now situation, that gang big boss don't dare .
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai My english not very well please try guess.
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans But his followers dare to
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai Followers dare but big boss don't dare.
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans oic, their attempt will be useless,right?
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai ํYes.
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai I will try explain you but I don't know word in English.
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans suggest this one http://dict.longdo.com/
   dict.longdo.com
   บริการพจนานุกรมออนไลน์ Longdo Dict
   17 ชั่วโมงที่แล้ว · ·
  • Maha Arai To day I will write in English only. I can't say but I can write because I use translate.google.com hehe
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans lol
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans if ตัวไหนไม่ได้ก็ใส่เป็นไทยมาก็ได้ครับ
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans cos ผมเองก็ไม่ค่อยคล่องปะกิต
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai No, today I will be westerner.
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans ok, as you like it.
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai If this govt down, Red Shirt will come back.
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai Hardcore fully.
   17 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai Look each side , not good for the Big boss.
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai Yeah. I can write more than 3 line. hehe
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai If I can write everyday, maybe my English can use communication with Foreigner very well.
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans You don't use Eng for your job everyday?
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai No.
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai Complain with English, make me calm because must think slowly.
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans Me too, need time to find words on dictionary.
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans well,
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans about Red shirts and the Govt
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai What?
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans if they split up, it will be turn of the gang
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai Red Shirts Never dies.
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans they might find how to separate the Govt from Red shirts
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai Red Shirts leader not all Red shirts.
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans If the Govt cannot do as they promise, what will happen next? Do Red shirts still support them?
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai This Govt and Red Shirt are one. Not separate.
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai More than half all Red shirt you see in mop , Have supported by invisible hand of Red Shirt.
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans lol, invisible hand, it sounds exciting.
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai Same as another side.hehe
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Jelly Beans I wanna talk with you more, but gtg now for laundry. C ya again tomorrow.
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai See you again. bye
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai Nice to talk you , I can use English more.
   16 ชั่วโมงที่แล้ว ·
http://www.facebook.com/maha.arai

----------------------------------------------

โดย มาหาอะไร
FfF