บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


01 ธันวาคม 2554

<<< 4 ประเทศต้นแบบ... ป้องกันอุทกภัยซ้ำรอย!!! >>>

http://www.thairath.co.th/content/life/219749

----------------------------------------------------------------
FfF