บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


18 มกราคม 2555

<<< เทวรูปอาจไม่เปลี่ยนไป แต่เจ้าอาวาสวัดต้องเปลี่ยนไปไม่วันใดก็วันหนึ่ง >>>

เทวรูปอาจไม่ดับสูญ อาจอยู่ยั้งยืนยงได้นับร้อยนับพันปี
คนก็อาจยังกราบไหว้บูชา โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ
ไปอีกหลายร้อยหลายพันปีได้ แต่เจ้าอาวาสวัดเป็นคนย่อมต้องเปลี่ยนไป
และจากวัดไปไม่วันใดก็วันหนึ่ง โดยเฉพาะวันที่เลิกหายใจ

ถ้าระบบสรรหาและตรวจสอบเจ้าอาวาสวัดไม่ดี
วัดนั้นก็จะเสื่อมในไม่ช้าและกลายสภาพเป็นวัดร้างเข้าสักวัน
ถ้าได้วันใดได้เจ้าอาวาสไม่ดี ไม่น่าศรัทธา
หรือถ้าผู้คนเข้าวัดเพราะยึดติดศรัทธาในตัวเจ้าอาวาสวัด
มีเท่าไหร่พร้อมทุ่มเทให้เต็มที่กับเจ้าอาวาสคนนั้นคนนี้
พอวันหนึ่ง เจ้าอาวาสวัดมีอันต้องจากวัดไป
วัดนั้นก็จะมีคนเข้าน้อยลงจนอาจร้างในที่สุด

สรุปก็คือ ถ้ายึดติดตัวบุคคลจนหน้ามืดตามัว
ก็จะมองอะไรไม่เห็น มองอนาคตไม่ออก
มองไม่เห็นแม้กระทั่งว่า
มนุษย์ทุกคนย่อมมีเกิดแก่เจ็บตาย
มองไม่ออกว่าอนาคตก็ต้องมีคนมาทำหน้าที่แทน
ถ้าไม่สร้างระบบที่ดีไว้ เพื่อให้คนที่มาทำหน้าที่แทน
ทำได้ดีสืบต่อๆ กันไป เพื่อความจีรังยั้งยืน
สุดท้ายก็จะพากันเสื่อมไปตามธรรมชาติ
และสุดท้ายก็จะเอวังด้วยประการฉะนี้

โดย มาหาอะไร
FfF