บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


27 กุมภาพันธ์ 2555

<<< เหตุผลสั้นๆ ง่ายๆ ที่ต้องการยกเลิก รธน.50 แล้วร่างขึ้นมาใหม่ ก็เพื่อกำจัดซากเดนเผด็จการ คมช. >>>

Maha Arai

<<< เหตุผลสั้นๆ ง่ายๆ ที่ต้องการยกเลิก รธน.50 แล้วร่างขึ้นมาใหม่ ก็เพื่อกำจัดซากเดนเผด็จการ คมช. >>>

· · · วันศุกร์เวลา 20:11 น.
 • ทั้งบุปผา มาซูดะและ Baiyo Auyjung ถูกใจสิ่งนี้
  • Maha Arai ขึ้นมากี่คนก็ย้ำมันแบบเนี้ยะ
   ใครห้ามยกเลิกทั้งฉบับแต่ให้แก้ได้เฉพาะบางมาตรา
   ก็แสดงว่าต้องการเก็บรักษาซากเดนเผด็จการ ของ คมช. ไว้เท่านั้นเอง
  • Maha Arai ยิ่งพวกที่บอกว่า ช่วงเวลานี้ไม่เหมาะสม
   ต้องไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาชายแดนใต้ปัญหานั่นนี่ก่อน
   ก็แสดงว่ารักซากเดนเผด็จการรัฐประหาร คมช. มาก
   ถึงไม่ทุกข์ร้อนอยากจะรีบแก
  • Maha Arai และต่อให้รีบยังไงกว่าจะแก้ได้ต้องใช้เวลาอีกเกือบปี
   กว่าจะเลือก สสร. กว่าจะร่างทีละมาตรา กว่าจะลงประชามติ
   ไม่ทำตั้งแต่วันนี้ อีกกี่ชาติถึงจะได้แก้
   ก็แค่ต้องการถ่วงเวลารักษามรดกเผด็จการ คมช. ไปวันๆ เท่านั้นเอง
  • Maha Arai สรุปสั้นๆ ง่ายๆ อย่างที่เราว่า แล้วพูดย้ำซ้ำๆ บ่อยๆ พวกมาอ้างนั่นอ้างนี่ก็ไปไม่เป็นแล้ว เพราะมันถูกขีดเส้นแบ่งชัดเจนว่า จะอยู่ฝ่ายล้ม รธน. ซากเดนเผด็จการ คมช. หรือจะอุ้ม รธน. ซากเดนเผด็จการ คมช. เหตุผลอื่นก็แค่ข้ออ้างเท่านั้นเอง

http://www.facebook.com/maha.arai

-------------------------------------------------

โดย มาหาอะไร
FfF