บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


14 มีนาคม 2555

<<< สถิติแผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ตั้งแต่ 1/1/2550 - 11/3/2555 >>>

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
Phase = จำนวนสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ใช้ในการคำนวนหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว

วัน-เวลา
*ประเทศไทย
ขนาด Latitude Longitude Phase บริเวณที่เกิด
11/3/2012 8:57 2.1 19.29 98.36 8 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
9/3/2012 20:28 3.3 18.94 97.31 11 ประเทศพม่า
7/3/2012 1:18 2.2 19.28 99.5 19 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
6/3/2012 20:37 3 19.17 96.39 14 ประเทศพม่า
6/3/2012 17:14 1.9 14.59 99.85 6 บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
4/3/2012 6:33 3 14.99 98.69 5 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
4/3/2012 4:51 2 19 97.59 8 ประเทศพม่า
3/3/2012 16:52 2.6 19.92 97.91 10 ประเทศพม่า
2/3/2012 0:52 4.6 13.1 91.93 14 หมู่เกาะอันดามัน
29/2/2012 19:24 2.8 19.27 97.25 5 ประเทศพม่า
29/2/2012 18:10 4.2 25.31 96.23 11 ประเทศพม่า
29/2/2012 3:56 4.1 22.4 95.87 16 ประเทศพม่า
28/2/2012 18:08 3.5 21.88 101.94 13 พรมแดนพม่า-จีน
28/2/2012 8:21 2.8 20.52 99.89 15 ประเทศพม่า
27/2/2012 12:18 4.3 12.01 92 15 หมู่เกาะอันดามัน
27/2/2012 0:18 3.5 20.66 95.45 13 ประเทศพม่า
26/2/2012 22:56 4 22.51 95.77 15 ประเทศพม่า
25/2/2012 3:12 1.6 19.3 98.49 19 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
23/2/2012 16:45 1 18.35 99.01 9 อ.แม่ทา จ.ลำพูน
22/2/2012 19:37 4.2 24.03 102.69 9 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
22/2/2012 19:17 1.8 18.37 97.57 7 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
22/2/2012 1:58 3.6 23.24 97.93 16 ประเทศพม่า
20/2/2012 18:01 1.5 18.25 98.83 13 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
20/2/2012 3:48 2.7 8.86 98.38 5 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
17/2/2012 11:42 3.1 20.88 98.27 12 ประเทศพม่า
17/2/2012 4:57 2.6 20.67 97.56 11 ประเทศพม่า
16/2/2012 12:43 2.4 19.66 99.8 16 อ.พาน จ.เชียงราย
16/2/2012 6:14 3.1 17.42 96.37 13 ประเทศพม่า
16/2/2012 4:22 3.3 19.75 95.56 9 ประเทศพม่า
16/2/2012 1:31 4.9 6.1 92.91 11 หมู่เกาะนิโคบาร์
15/2/2012 22:36 4.2 17.96 96.74 12 ประเทศพม่า
15/2/2012 17:44 2.6 19.84 97.84 7 ประเทศพม่า
15/2/2012 6:38 2.4 19.79 97.76 8 ประเทศพม่า
15/2/2012 6:17 2.8 20.6 98.23 7 ประเทศพม่า
14/2/2012 23:31 2.6 20.72 99.99 7 ประเทศพม่า
14/2/2012 21:53 2.6 19.93 97.99 8 ประเทศพม่า
14/2/2012 19:01 2.9 20.69 98.15 8 ประเทศพม่า
13/2/2012 22:15 3.5 20.66 97.5 6 ประเทศพม่า
13/2/2012 0:43 3.8 21.55 98.58 18 ประเทศพม่า
10/2/2012 22:08 4 20.8 100.5 11 พรมแดนพม่า-ลาว
10/2/2012 7:37 3.6 20.12 96.54 8 ประเทศพม่า
10/2/2012 5:30 3.9 20.95 100.15 14 ประเทศพม่า
9/2/2012 18:36 3.9 21.57 98.16 11 ประเทศพม่า
9/2/2012 1:36 3.8 19.68 95.7 17 ประเทศพม่า
8/2/2012 16:26 2.9 20.57 99.69 11 ประเทศพม่า
8/2/2012 4:09 4 22.89 98.32 20 ประเทศพม่า
8/2/2012 0:06 3.4 17.04 98.03 19 ประเทศพม่า
6/2/2012 22:39 3.7 20.8 100.47 14 ชายแดน ลาว-พม่า
3/2/2012 19:24 3.6 21.2 98.74 7 ประเทศพม่า
3/2/2012 14:32 4.1 21.06 97.98 8 ประเทศพม่า
3/2/2012 5:20 2.2 20.09 98.78 16 ประเทศพม่า
3/2/2012 0:46 3.2 20.89 99.24 19 ประเทศพม่า
31/1/2012 10:42 2.7 20.17 100.96 15 ประเทศลาว
31/1/2012 3:21 2.8 19.58 100.05 28 อ.เทิง จ.เชียงราย
30/1/2012 14:44 2.8 19.36 99.06 28 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
30/1/2012 8:44 3.3 21.44 98.7 9 ประเทศพม่า
30/1/2012 7:55 3.5 20.82 99.98 16 ประเทศพม่า
30/1/2012 6:03 1.9 16.9 98.7 7 อ.แม่ระมาด จ.ตาก
30/1/2012 0:12 2.5 16.82 98.36 15 ประเทศพม่า
30/1/2012 0:06 2.6 16.9 98.63 17 อ.แม่ระมาด จ.ตาก
30/1/2012 0:02 2 17.4 97.64 13 ประเทศพม่า
29/1/2012 18:15 2.8 20.94 99.92 14 ประเทศพม่า
27/1/2012 0:08 3.3 20.13 98.06 23 ประเทศพม่า
26/1/2012 23:00 3.2 18.86 96.3 22 ประเทศพม่า
25/1/2012 17:12 3.2 21.11 100.04 13 ประเทศพม่า
25/1/2012 1:02 2.7 20.74 100.24 11 ประเทศพม่า
24/1/2012 14:17 3.8 21.91 98.98 16 ประเทศพม่า
23/1/2012 4:34 2.9 20.93 100.02 19 ประเทศพม่า
21/1/2012 1:11 2.1 20.29 98.23 16 ประเทศพม่า
20/1/2012 23:45 1.7 19.48 98.84 16 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
20/1/2012 5:17 3.7 22.12 101.07 17 พรมแดนพม่า-จีน
20/1/2012 2:52 3.3 20.12 95.89 19 ประเทศพม่า
19/1/2012 21:22 2.7 20.6 97.73 15 ประเทศพม่า
18/1/2012 15:10 3.4 19.99 97.74 12 ประเทศพม่า
17/1/2012 18:36 0.7 18.68 98.87 12 อ.หางดง จ.เชียงใหม่
17/1/2012 11:23 3.2 19.22 97.31 7 ประเทศพม่า
17/1/2012 0:47 2.9 20.86 100.1 20 ประเทศพม่า
15/1/2012 20:58 4.2 18.54 94.76 14 ประเทศพม่า
15/1/2012 20:36 2.7 20.92 100.1 19 ประเทศพม่า
14/1/2012 16:24 4.5 21.67 99.22 20 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
8/1/2012 9:52 4.2 25.67 99.89 13 ยูนาน,ประเทศจีน
6/1/2012 12:28 4.1 25.69 96.22 15 ประเทศพม่า
5/1/2012 12:27 4.5 12.84 95.61 13 หมู่เกาะอันดามัน
5/1/2012 1:50 3.9 12.87 95.53 10 หมู่เกาะอันดามัน
4/1/2012 23:56 3 18.1 94.44 8 ประเทศพม่า
4/1/2012 23:53 2.5 20.32 98.13 17 ประเทศพม่า
4/1/2012 0:32 4.3 7.61 91.94 14 หมู่เกาะนิโคบาร์
3/1/2012 16:09 4.9 14.9 94.44 15 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
3/1/2012 0:46 3 20.24 99.17 8 ประเทศพม่า
1/1/2012 1:45 3.4 21.96 99.39 10 พรมแดนพม่า-จีน
31/12/2011 23:41 3.2 20.18 99.12 8 ประเทศพม่า
28/12/2011 14:16 4 20.92 101.89 6 ประเทศลาว
28/12/2011 13:05 4.6 23.14 100.81 9 ยูนาน ประเทศจีน
28/12/2011 12:48 4.7 23.08 100.63 13 ยูนาน ประเทศจีน
27/12/2011 10:26 4.8 7.26 94.09 18 หมู่เกาะนิโคบาร์
27/12/2011 5:20 3.3 19.42 101.78 19 แขวงไชยบุรี ประเทศลาว
26/12/2011 16:43 2.9 18.59 96.34 13 ประเทศพม่า
25/12/2011 23:47 5 30.7 103.71 19 มณฑลเสฉวน ประเทศจีน
25/12/2011 23:23 2.9 18.98 96.72 6 ประเทศพม่า
24/12/2011 22:14 5.1 23.41 98.31 9 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
24/12/2011 1:52 2.6 19.51 98.33 8 อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
23/12/2011 4:20 2.7 20.63 100.01 14 ประเทศพม่า
22/12/2011 20:49 1.4 18.36 99.63 12 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
22/12/2011 14:47 2.1 18.43 99.68 11 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
22/12/2011 7:55 4.8 22.59 98.87 10 ประเทศพม่า
21/12/2011 22:17 3.6 20.94 100.12 11 ประเทศพม่า
21/12/2011 4:41 3.9 20.66 99.86 11 ประเทศพม่า
15/12/2011 23:12 2.3 20.69 98.57 19 ประเทศพม่า
14/12/2011 9:09 2.5 18.37 99.68 12 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
12/12/2011 21:14 4.8 19.77 96.01 9 ประเทศพม่า
11/12/2011 16:55 3.8 20.81 99.84 11 ประเทศพม่า
11/12/2011 15:15 3.2 21.02 99.42 8 ประเทศพม่า
11/12/2011 14:03 2.6 19.82 98.89 9 ประเทศพม่า
11/12/2011 1:24 3.3 21.43 97.7 8 ประเทศพม่า
10/12/2011 19:57 2.8 19.34 96.65 11 ประเทศพม่า
10/12/2011 18:44 3.9 15.81 95.35 12 ประเทศพม่า
10/12/2011 13:12 2.8 18.32 99.68 10 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
10/12/2011 8:02 4.5 24.89 97.81 11 ยูนาน, ประเทศจีน
10/12/2011 6:11 4.6 24.97 96.99 10 รัฐกะฉิ่น ประเทศพม่า
9/12/2011 17:01 2 17.14 98.67 9 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
8/12/2011 12:38 1.8 17.47 98.23 8 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
8/12/2011 10:34 2.1 19.57 99.12 11 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
8/12/2011 8:38 3.3 20.48 98.82 20 ประเทศพม่า
8/12/2011 8:29 3.4 20.46 100.11 10 ประเทศพม่า
8/12/2011 8:08 2.8 20.55 100.23 12 ประเทศลาว
6/12/2011 8:22 4.3 11.97 93.72 9 หมู่เกาะอันดามัน
6/12/2011 6:42 3.5 20.77 99.98 20 ประเทศพม่า
4/12/2011 13:10 2.7 17.19 98.54 10 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
3/12/2011 21:14 2.8 20.12 101.25 10 ประเทศลาว
3/12/2011 16:03 1.8 19.32 99.29 9 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
3/12/2011 12:31 3 20.78 100.2 11 ประเทศพม่า
29/11/2011 22:17 5.3 26.37 96.89 11 ประเทศพม่า
27/11/2011 23:42 2.5 18.36 99.68 15 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
27/11/2011 22:02 3 18.35 99.67 7 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
24/11/2011 17:23 3.6 21 100.29 9 ประเทศพม่า
18/11/2011 19:11 4.7 21.67 96.89 5 ประเทศพม่า
17/11/2011 17:58 3.7 19.44 98.08 6 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
8/11/2011 6:52 4.2 20.99 98.17 9 ประเทศพม่า
30/10/2011 18:31 3.6 20.84 99.64 6 ประเทศพม่า
25/10/2011 12:35 3.7 20.74 99.85 14 ประเทศพม่า
22/10/2011 7:01 3.4 20.57 99.84 5 ประเทศพม่า
10/10/2011 11:00 3.1 17.1 98.42 13 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
10/10/2011 3:21 4.3 15.66 95.72 9 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า
7/10/2011 5:24 3.9 24.37 99.07 13 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
6/10/2011 4:07 3.2 17.9 95.39 7 ประเทศพม่า
5/10/2011 11:52 4.4 18.97 96.58 8 ประเทศพม่า
3/10/2011 11:34 4.4 12.96 95.95 17 บริเวณหมู่เกาะอันดามัน
2/10/2011 16:23 3.7 21.32 98.28 7 ประเทศพม่า
2/10/2011 0:54 4.4 12.91 95.78 14 บริเวณหมู่เกาะอันดามัน
1/10/2011 19:48 4.8 12.88 95.67 23 บริเวณหมู่เกาะอันดามัน
1/10/2011 11:22 4.6 12.83 95.9 14 บริเวณหมู่เกาะอันดามัน
28/9/2011 21:40 4.1 14.22 93.2 9 บริเวณหมู่เกาะอันดามัน
28/9/2011 2:55 4.4 4.99 96.09 8 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย
24/9/2011 4:38 4.2 24.03 98.7 15 พรมแดนพม่า-จีน
23/9/2011 12:15 2.8 20.69 99.31 6 ประเทศพม่า
22/9/2011 21:17 4.5 25.36 94.18 9 พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย
21/9/2011 20:02 2.5 20.74 99.9 11 ประเทศพม่า
21/9/2011 7:22 4.1 21.64 99.33 11 ประทศพม่า
20/9/2011 15:55 2.6 18.8 101.34 10 ประเทศลาว
15/9/2011 6:16 3.3 21 98.46 9 ประเทศพม่า
13/9/2011 8:31 3 19.89 97.69 10 ประเทศพม่า
12/9/2011 12:20 3.1 20.39 98.33 13 ประเทศพม่า
11/9/2011 20:27 2.8 18.96 97.69 10 พรมแดน ไทย-พม่า
11/9/2011 10:28 4.5 24.16 98.18 16 พรมแดน พม่า-จีน
11/9/2011 4:23 1.8 19.16 98.09 6 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
11/9/2011 0:54 2.6 19.28 97.37 6 ประเทศพม่า
10/9/2011 7:10 2.7 20.86 99.95 11 ประเทศพม่า
9/9/2011 17:22 4.4 23.63 96.79 15 ประเทศพม่า
9/9/2011 5:50 3.5 22.18 100.56 13 พรมแดน พม่า-จีน
8/9/2011 5:29 4 22.43 100.54 12 พรมแดน พม่า-จีน
7/9/2011 22:35 3.7 22.39 100.56 10 พรมแดน พม่า-จีน
7/9/2011 13:11 3.4 21.51 99.22 8 ประเทศพม่า
6/9/2011 22:31 4.1 24.18 97.27 10 พรมแดน พม่า-จีน
6/9/2011 13:19 4.3 24.38 97.9 11 พรมแดน พม่า-จีน
5/9/2011 22:39 2.8 20.01 98.7 8 ประเทศพม่า
5/9/2011 0:06 3 19.16 98.08 5 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
4/9/2011 8:27 2.5 14.93 98.9 7 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
3/9/2011 8:19 2.3 19.13 98.09 8 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
3/9/2011 4:14 1.9 14.97 98.96 5 ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
31/8/2011 18:55 3.4 21.47 98.24 9 ประเทศพม่า
31/8/2011 2:55 3.4 21.01 100.34 9 ประเทศพม่า
30/8/2011 23:23 4.6 26.55 96.91 13 ประเทศพม่า
29/8/2011 12:18 3.3 21.17 100.42 7 ประเทศพม่า
26/8/2011 21:00 3.7 19.27 100.39 17 อ.ปง จ.พะเยา
26/8/2011 14:15 2.3 18.58 97.68 7 พรมแดนไทย-พม่า
22/8/2011 4:59 4.5 20.61 97.94 10 ประเทศพม่า
22/8/2011 1:03 3.1 20.7 99.84 6 ประเทศพม่า
22/8/2011 1:02 3.5 21.44 98.94 7 ประเทศพม่า
22/8/2011 0:43 4.4 15.21 94.45 11 ทะเลอันดามัน ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า
20/8/2011 22:55 3.6 20.71 100.55 10 ประเทศลาว
19/8/2011 4:31 4.7 19.32 95.77 10 ประเทศพม่า
19/8/2011 3:01 3.6 20.74 99.85 9 ประเทศพม่า
18/8/2011 6:20 2.4 19.74 99.55 7 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
18/8/2011 6:07 2.3 19.94 99.35 11 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
17/8/2011 23:13 1.5 18.82 99.15 7 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
17/8/2011 2:36 3.9 20.66 99.88 12 ประเทศพม่า
16/8/2011 17:39 2.9 18.16 99.93 16 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
15/8/2011 21:34 3.9 21.84 100.99 8 ชายแดนประเทศ พม่า-จีน
15/8/2011 1:50 3.3 20.14 97.8 6 ประเทศพม่า
14/8/2011 17:57 2.2 19.17 99.16 7 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
14/8/2011 15:34 2.1 19 99.1 9 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
13/8/2011 19:26 1.9 18.94 99.1 8 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
12/8/2011 11:29 2.5 19.25 98.99 7 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
11/8/2011 16:18 4 20.14 98.94 11 ประเทศพม่า
11/8/2011 3:20 2.9 20.74 97.86 8 ประเทศพม่า
11/8/2011 3:02 2.8 20.63 99.59 8 ประเทศพม่า
11/8/2011 0:27 2.8 20.75 99.68 8 ประเทศพม่า
10/8/2011 0:44 3.4 20.59 96.72 7 ประเทศพม่า
10/8/2011 0:38 3.5 26.16 97.08 6 ประเทศพม่า
9/8/2011 15:07 3.3 20.82 99.71 9 ประเทศพม่า
8/8/2011 16:41 2.3 19.74 99.7 9 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
6/8/2011 13:59 2.7 20.08 98.03 6 ประเทศพม่า
5/8/2011 22:06 1.7 19.28 98.46 7 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4/8/2011 15:39 2.8 20.58 99.73 9 ประเทศพม่า
4/8/2011 12:53 3.1 21.01 99.77 11 ประเทศพม่า
4/8/2011 8:04 2.2 19.52 98.06 7 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
4/8/2011 7:07 3.7 19.9 96.29 11 ประเทศพม่า
3/8/2011 20:48 2.5 19.92 98 5 ชายแดนประเทศพม่า
3/8/2011 12:45 3.8 21.31 100.33 8 ประเทศพม่า
2/8/2011 18:17 1.9 19 98.13 7 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
1/8/2011 6:22 3.8 20.9 100.08 11 ประเทศพม่า
1/8/2011 5:42 2.6 19.45 97.78 9 ประเทศพม่า
1/8/2011 4:09 2.9 20.43 99.73 9 ประเทศพม่า
1/8/2011 0:34 1.7 19.05 97.97 4 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
31/7/2011 13:56 1.2 18.71 98.84 7 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
31/7/2011 12:36 3.3 20.83 99.76 11 ประเทศพม่า
29/7/2011 14:39 3 20.57 99.8 10 ประเทศพม่า
28/7/2011 12:47 2.6 19.04 98.11 11 อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน
28/7/2011 12:14 2.7 19.98 97.81 6 ประเทศพม่า
28/7/2011 10:36 2.6 20.17 97.97 6 ประเทศพม่า
28/7/2011 7:14 1.9 19.03 98.34 11 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
26/7/2011 17:29 2.5 19.01 98.33 12 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
26/7/2011 12:26 2.8 19.76 99.69 12 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
26/7/2011 4:17 2.6 20.56 98.17 7 ประเทศพม่า
25/7/2011 17:56 3.1 19.84 99.86 7 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
25/7/2011 17:37 2.9 8.77 98.98 8 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25/7/2011 7:06 3 19.42 98.95 11 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
24/7/2011 0:36 2.5 19.87 98.72 5 ประเทศพม่า
23/7/2011 2:17 2.2 18.53 97.53 9 ประเทศพม่า
21/7/2011 21:04 3.3 20.6 99.79 8 ประเทศพม่า
20/7/2011 9:09 2.1 19.42 98.55 7 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
19/7/2011 22:35 2.7 20.24 99.61 8 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
19/7/2011 20:13 3.3 20.79 99.58 11 ประเทศพม่า
18/7/2011 20:24 3.2 20.49 99.71 10 ประเทศพม่า
18/7/2011 0:38 2.9 19.93 98 9 ประเทศพม่า
17/7/2011 20:09 3.5 20.62 99.83 13 ประเทศพม่า
17/7/2011 14:42 2 19.52 99.57 10 บ้านท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
17/7/2011 14:40 2.2 19.51 99.58 11 บ้านท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
15/7/2011 5:17 4.2 20.24 98.68 12 ประเทศพม่า
15/7/2011 4:46 4 20.15 98.77 12 ประเทศพม่า
12/7/2011 17:25 5 21.69 99.08 11 พรมแดนพม่า-จีน
12/7/2011 13:25 3.5 20.57 99.97 8 ประเทศพม่า
12/7/2011 10:50 3.4 18.07 96.66 7 ประเทศพม่า
11/7/2011 6:16 4.1 20.82 94.36 10 ประเทศพม่า
10/7/2011 17:42 3.4 20.36 101.08 9 ประเทศลาว
10/7/2011 10:28 2.2 18.97 97.78 9 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
10/7/2011 7:40 4.8 21.12 93.89 11 ประเทศพม่า
9/7/2011 10:55 4.1 20.82 96.84 6 ประเทศพม่า
8/7/2011 8:41 2.4 20.5 99.93 8 ประเทศพม่า
6/7/2011 17:12 2.8 20.51 99.98 9 ประเทศพม่า
6/7/2011 13:06 3 20.49 99.97 8 ประเทศพม่า
4/7/2011 8:14 3.3 18.54 96.41 11 ประเทศพม่า
3/7/2011 20:00 3.1 20.43 98.26 7 ประเทศพม่า
2/7/2011 4:33 3.1 20.61 99.86 8 ประเทศพม่า
2/7/2011 3:51 3.4 20.57 99.91 12 ประเทศพม่า
1/7/2011 9:55 3.2 20.66 100.11 9 ประเทศพม่า
30/6/2011 22:10 3.5 20.88 99.71 15 ประเทศพม่า
29/6/2011 14:46 3.8 21.07 99.5 10 ประเทศพม่า
28/6/2011 3:49 2.9 21.16 100.08 13 ประเทศพม่า
28/6/2011 3:43 2.8 20.59 100.45 10 ประเทศลาว
27/6/2011 7:04 3.4 20.86 100.35 10 ประเทศพม่า
26/6/2011 13:47 2.6 20.62 99.74 6 ประเทศพม่า
26/6/2011 10:52 2.3 18.15 98.45 10 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
26/6/2011 3:39 4 20.02 97.53 11 ประเทศพม่า
25/6/2011 18:30 4.1 24.94 96.91 10 ประเทศพม่า
24/6/2011 23:42 3.5 7.38 99.66 12 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
24/6/2011 22:33 2.9 7.42 99.68 10 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
24/6/2011 0:44 3.3 20.19 97.95 6 ประเทศพม่า
22/6/2011 19:34 3.3 20.73 101.96 13 ประเทศลาว
22/6/2011 8:41 4.6 27.2 100.32 9 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
22/6/2011 7:16 2.8 20.51 99.87 12 ประเทศพม่า
15/6/2011 1:52 4 20.81 99.86 7 ประเทศพม่า
14/6/2011 2:53 3 18.74 97.14 7 ประเทศพม่า
13/6/2011 0:01 2.3 18.96 98.39 8 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
12/6/2011 6:49 3.6 20.12 99.52 6 ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
12/6/2011 3:26 3.2 20.19 97.53 5 ประเทศพม่า
12/6/2011 3:24 2 18.97 97.79 4 ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
9/6/2011 4:02 3 20.49 99.72 9 ประเทศพม่า
9/6/2011 3:42 3.7 21.11 97.79 8 ประเทศพม่า
8/6/2011 1:03 3.8 21.64 100.02 9 พรมแดนพม่า-จีน
6/6/2011 15:49 2.6 18.58 97.46 11 ประเทศพม่า
6/6/2011 1:26 3.7 20.56 99.84 5 ประเทศพม่า
3/6/2011 22:40 3.1 20.52 100.38 6 ประเทศลาว
3/6/2011 20:12 3.7 19.82 98.87 6 ประเทศพม่า
28/5/2011 21:30 4.2 20.56 99.9 9 ประเทศพม่า
25/5/2011 23:57 4 21.03 100.09 5 ประเทศพม่า
25/5/2011 11:07 3 18.92 98.26 11 อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
22/5/2011 11:00 3.8 20.73 100.27 9 ประเทศลาว
10/5/2011 15:11 4 20.82 99.88 11 ประเทศพม่า
10/5/2011 4:16 4.6 20.86 100.05 8 ประเทศพม่า
9/5/2011 19:46 3.6 20.57 99.85 12 ประเทศพม่า
9/5/2011 1:41 2.8 20.75 99.86 8 ประเทศพม่า
8/5/2011 21:11 3.7 21.29 100.58 7 ประเทศพม่า
8/5/2011 17:41 3.4 20.8 99.9 8 ประเทศพม่า
8/5/2011 17:08 2.9 20.9 100.24 7 ประเทศลาว
1/5/2011 11:28 4 20.92 100.14 7 ประเทศพม่า
30/4/2011 20:03 3.1 7.57 97.55 5 ทะเลอันดามัน (ภูเก็ต)
30/4/2011 18:12 4.4 7.39 97.76 12 ทะเลอันดามัน (ภูเก็ต)
30/4/2011 14:40 3.1 20.6 99.77 8 ประเทศพม่า
29/4/2011 9:39 3.9 21.67 95.13 4 ประเทศพม่า
27/4/2011 11:18 3.2 20.58 100.18 11 พรมแดนลาว-พม่า
27/4/2011 1:09 3 20.22 98.15 6 ประเทศพม่า
26/4/2011 23:24 3.8 20.87 100.09 10 ประเทศพม่า
26/4/2011 0:30 2.3 20.58 99.87 6 ประเทศพม่า
22/4/2011 18:03 4 20.58 99.85 5 ประเทศพม่า
22/4/2011 15:12 5.4 24.47 93.84 6 พรมแดนพม่า-อินเดีย
21/4/2011 21:45 3 20.73 100.23 7 ประเทศพม่า-ลาว
20/4/2011 11:11 4.6 20.88 100.26 8 ประเทศพม่า
19/4/2011 10:34 4.4 23.89 94.75 7 ประเทศพม่า
19/4/2011 0:24 2.2 20.55 99.81 5 ประเทศพม่า
18/4/2011 23:54 2.4 20.49 99.79 6 ประเทศพม่า
17/4/2011 23:45 2.4 20.6 100.07 6 ประเทศพม่า
17/4/2011 23:16 3.1 20.66 100.09 6 ประเทศพม่า
17/4/2011 21:18 3.4 20.45 100.02 7 พรมแดนพม่า-ไทย
8/4/2011 1:35 3.7 20.93 100.93 14 พรมแดนพม่า-ลาว
7/4/2011 15:25 4.1 20.88 99.89 5 พรมแดนไทย-พม่า
7/4/2011 0:26 3.2 20.39 100.1 12 ประเทศพม่า
6/4/2011 20:22 2.6 20.37 99.93 5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
6/4/2011 2:08 3.9 20.57 100.31 8 ประเทศลาว
5/4/2011 21:33 2.7 20.67 99.74 5 ประเทศพม่า
4/4/2011 22:30 3.6 20.73 100.08 7 ประเทศพม่า
4/4/2011 15:18 3.5 20.72 99.63 5 ประเทศพม่า
4/4/2011 12:16 3.5 20.92 99.96 8 ประเทศพม่า
4/4/2011 11:28 4.1 20.59 100.08 10 ประเทศพม่า
3/4/2011 13:09 3.2 20.73 99.8 6 ประเทศพม่า
3/4/2011 12:52 3.2 21.73 99.89 5 ประเทศพม่า
3/4/2011 9:41 3.7 21.11 100.24 5 ประเทศพม่า
3/4/2011 1:20 3.5 20.72 99.83 8 ประเทศพม่า
2/4/2011 23:56 2.8 20.66 99.91 6 ประเทศพม่า
2/4/2011 22:55 3.2 20.64 100 7 พม่า
2/4/2011 3:02 3.2 20.73 99.76 8 ประเทศพม่า
31/3/2011 15:13 4.2 21.53 100.13 8 ประเทศพม่า
30/3/2011 23:09 2.8 20.75 99.85 7 ประเทศพม่า
30/3/2011 21:49 2.5 20.68 99.78 8 ประเทศพม่า
30/3/2011 20:28 3.6 20.72 99.84 12 ประเทศพม่า
30/3/2011 18:33 2.7 20.85 100.06 5 ประเทศพม่า
30/3/2011 18:29 2.4 20.69 100.03 9 ประเทศพม่า
30/3/2011 17:07 2.4 20.55 99.99 9 ประเทศพม่า
30/3/2011 16:53 2.8 20.8 100.17 9 ประเทศพม่า
30/3/2011 16:09 2.8 20.35 99.71 7 ประเทศพม่า-ไทย
30/3/2011 9:26 2.6 20.56 99.97 6 ประเทศพม่า
30/3/2011 7:46 3.3 20.57 99.9 9 ประเทศพม่า
30/3/2011 4:44 3.2 20.74 99.91 9 ประเทศพม่า
30/3/2011 4:16 3.2 20.99 100.36 6 ประเทศพม่า
30/3/2011 2:21 3 20.57 99.79 7 ประเทศพม่า
30/3/2011 2:21 3.2 20.57 99.79 7 ประเทศพม่า
30/3/2011 0:29 3 20.85 99.89 6 ประเทศพม่า
29/3/2011 23:32 3.5 20.87 99.9 10 ประเทศพม่า
29/3/2011 23:01 3.1 20.65 99.94 9 ประเทศพม่า
29/3/2011 22:25 2.8 26.7 99.92 7 ประเทศพม่า
29/3/2011 22:17 2.5 20.42 99.92 6 ประเทศพม่า-ไทย
29/3/2011 20:42 2.5 20.82 100.18 10 ประเทศพม่า-ลาว
29/3/2011 19:47 3.7 20.56 99.85 10 ประเทศพม่า
29/3/2011 18:57 2.6 20.52 99.93 5 ประเทศพม่า
29/3/2011 18:15 2.6 20.82 100.37 6 ประเทศพม่า-ลาว
29/3/2011 18:04 2.7 20.88 100.04 4 ประเทศพม่า
29/3/2011 17:13 2.5 20.43 99.85 7 ประเทศพม่า-ไทย
29/3/2011 16:08 2.2 20.63 100.03 7 ประเทศพม่า
29/3/2011 14:50 2.4 20.67 99.89 6 ประเทศพม่า
29/3/2011 13:55 3.4 20.47 99.76 9 ประเทศพม่า
29/3/2011 12:46 3.2 21.14 100.37 5 ประเทศพม่า
29/3/2011 12:23 2.9 20.65 99.99 10 ประเทศพม่า
29/3/2011 12:19 2.9 20.95 100.01 5 ประเทศพม่า
29/3/2011 11:35 3.3 21.1 100.21 6 ประเทศพม่า
29/3/2011 5:33 2.5 18.88 99.28 7 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
29/3/2011 4:23 3 20.49 99.83 7 ประเทศพม่า
29/3/2011 3:49 3.2 20.36 99.72 5 ประเทศพม่า-ไทย
29/3/2011 3:47 3.4 19.55 99.59 8 จ.เชียงราย
29/3/2011 0:55 3.3 20.43 99.71 8 ประเทศพม่า
29/3/2011 0:46 2.7 20.59 100.6 5 ประเทศพม่า
29/3/2011 0:39 3.4 20.49 99.95 11 พม่า
29/3/2011 0:32 2.8 20.61 100.05 8 ประเทศพม่า
28/3/2011 22:32 3.3 20.44 99.69 7 ประเทศพม่า-ไทย
28/3/2011 20:59 2.8 20.82 100.19 7 ประเทศพม่า
28/3/2011 20:47 4.2 20.87 100.14 0 ประเทศพม่า
28/3/2011 16:17 3.2 20.8 99.89 6 ประเทศพม่า
28/3/2011 15:44 2.9 20.65 99.72 7 ประเทศพม่า
28/3/2011 15:35 3 20.62 99.65 9 ประเทศพม่า
28/3/2011 15:11 3.4 20.7 99.93 9 ประเทศพม่า
28/3/2011 14:20 2.7 20.78 99.96 6 ประเทศพม่า
28/3/2011 14:15 3.1 20.63 99.84 7 ประเทศพม่า
28/3/2011 13:15 3.2 21.06 100.2 7 ประเทศพม่า
28/3/2011 13:10 3.3 20.88 100.29 7 ประเทศพม่า
28/3/2011 12:54 3.6 20.45 100.04 8 ประเทศพม่า-ไทย
28/3/2011 12:08 3.2 20.59 100.19 5 ประเทศพม่า-ลาว
28/3/2011 11:32 3.3 20.61 99.9 6 ประเทศพม่า
28/3/2011 11:26 3 20.56 99.66 6 ประเทศพม่า
28/3/2011 9:55 3.6 20.78 99.96 6 ประเทศพม่า
28/3/2011 7:51 2.4 20.77 100.25 4 ประเทศพม่า-ลาว
28/3/2011 6:19 3.1 20.57 100.17 6 ประเทศพม่า-ลาว
28/3/2011 5:51 3.2 20.76 99.82 7 ประเทศพม่า
28/3/2011 1:36 2.6 20.58 100.16 7 ประเทศพม่า-ลาว
28/3/2011 1:21 3.2 20.75 100.02 8 ประเทศพม่า
28/3/2011 0:43 3.3 20.55 99.99 7 ประเทศพม่า
27/3/2011 22:09 3.1 20.78 100.43 11 ประเทศพม่า-ลาว
27/3/2011 21:36 2.8 20.88 100.19 7 ประเทศพม่า
27/3/2011 20:41 2.8 20.93 100.14 8 ประเทศพม่า
27/3/2011 20:11 3 20.44 99.81 10 ประเทศพม่า-ไทย
27/3/2011 20:02 2.9 20.68 100.01 10 ประเทศพม่า
27/3/2011 19:55 3.2 20.8 100 8 ประเทศพม่า
27/3/2011 19:35 2.8 20.61 99.92 10 ประเทศพม่า
27/3/2011 18:07 2.9 20.59 99.98 9 ประเทศพม่า
27/3/2011 17:56 3.4 20.8 100 9 ประเทศพม่า
27/3/2011 17:44 2.5 20.27 100.1 6 ประเทศไทย-ลาว
27/3/2011 16:49 3 20.58 99.99 12 ประเทศพม่า
27/3/2011 16:28 3 20.77 99.92 9 ประเทศพม่า
27/3/2011 16:03 2.8 20.66 99.89 9 ประเทศพม่า
27/3/2011 15:29 2.4 20.64 100.1 0 ประเทศพม่า-ลาว
27/3/2011 15:08 2.9 20.72 100.36 6 ประเทศพม่า-ลาว
27/3/2011 14:09 3 20.95 100.22 7 ประเทศพม่า
27/3/2011 13:46 3 20.51 100.36 7 ประเทศลาว
27/3/2011 13:24 2.9 10.72 100.41 8 ประเทศลาว-พม่า
27/3/2011 13:09 3.3 20.73 100.13 11 ประเทศพม่า
27/3/2011 12:47 3.2 20.53 99.88 11 ประเทศพม่า
27/3/2011 12:44 3 20.7 99.9 6 ประเทศพม่า
27/3/2011 10:56 3.4 20.8 100 9 ประเทศพม่า
27/3/2011 10:19 3.2 20.67 99.87 7 ประเทศพม่า
27/3/2011 9:14 3.1 20.57 100.12 9 ประเทศพม่า
27/3/2011 7:28 2.6 20.34 100.13 7 ประเทศลาว-สามเหลี่ยมทองคำ
27/3/2011 6:38 2.9 20.5 100.04 6 ประเทศพม่า-ไทย
27/3/2011 6:14 2.8 20.58 100.2 6 ประเทศลาว-พม่า
27/3/2011 5:13 3.2 20.57 99.85 10 ประเทศพม่า
27/3/2011 5:04 3 20.77 99.93 8 ประเทศพม่า
27/3/2011 4:19 2.9 20.88 100.18 7 ประเทศพม่า
27/3/2011 3:57 2.7 20.72 99.94 9 ประเทศพม่า
27/3/2011 3:50 3 20.62 100.25 8 ประเทศพม่า-ลาว
27/3/2011 3:19 3.4 20.84 100.2 9 ประเทศพม่า
27/3/2011 1:44 2.8 20.49 100.06 7 ประเทศพม่า
27/3/2011 1:11 3.3 20.98 100.47 6 ประเทศพม่า-ลาว
27/3/2011 0:35 5 20.72 99.85 22 ประเทศพม่า
27/3/2011 0:19 3.5 20.58 99.84 6 ประเทศพม่า
27/3/2011 0:01 2.1 20.39 100.17 6 ประเทศลาว
26/3/2011 23:47 2.6 20.52 100.17 7 ประเทศพม่า-ลาว
26/3/2011 23:37 2.8 20.72 99.93 9 ประเทศพม่า
26/3/2011 23:26 3 20.56 99.81 7 ประเทศพม่า
26/3/2011 22:56 3.2 20.67 100.01 10 ประเทศพม่า
26/3/2011 22:28 3.1 20.83 100.12 7 ประเทศพม่า
26/3/2011 21:07 2.6 20.8 100.28 7 ประเทศพม่า-ลาว
26/3/2011 20:49 4.8 20.71 100.06 21 ประเทศพม่า
26/3/2011 20:42 3 20.55 99.94 6 ประเทศพม่า-ไทย-ลาว
26/3/2011 20:25 4 20.48 100.02 10 พรมแดนพม่า-ไทย
26/3/2011 19:14 2.1 20.45 99.95 5 พรมแดนพม่า-ลาว
26/3/2011 19:07 2.7 20.47 100.1 7 พรมแดนพม่า-ลาว
26/3/2011 18:33 3.1 20.8 100.07 8 ประเทศพม่า
26/3/2011 18:24 2.7 20.56 100.13 5 พรมแดนพม่า-ไทย-ลาว
26/3/2011 18:22 2.3 20.51 100.04 6 พรมแดนพม่า-ไทย
26/3/2011 18:20 2.7 20.55 100.18 8 พรมแดนพม่า-ลาว
26/3/2011 18:14 2.3 20.47 100.03 5 พรมแดนพม่า-ไทย
26/3/2011 17:14 2.6 20.45 99.91 8 พรมแดนพม่า-ไทย
26/3/2011 17:13 2.6 20.7 99.9 7 ประเทศพม่า
26/3/2011 16:41 3.2 20.8 100.26 7 พรมแดนพม่า-ลาว
26/3/2011 16:27 2.3 20.53 100.07 7 ประเทศพม่า
26/3/2011 16:08 3.8 20.71 99.8 16 ประเทศพม่า
26/3/2011 15:58 2.6 20.67 100.32 6 พรมแดนพม่า-ลาว
26/3/2011 14:43 2.7 20.76 100.12 9 ประเทศพม่า
26/3/2011 14:18 3.3 20.89 100 8 ประเทศพม่า
26/3/2011 13:52 3.2 20.73 99.94 6 ประเทศพม่า
26/3/2011 13:29 2.9 20.34 100.06 0 -
26/3/2011 13:29 3 20.61 99.8 6 ประเทศพม่า
26/3/2011 13:18 2.2 20.42 99.92 5 พรมแดนพม่า-ไทย
26/3/2011 13:09 2.6 20.47 99.91 6 พรมแดนพม่า-ไทย
26/3/2011 12:50 2.7 20.57 100.17 7 พรมแดนพม่า-ลาว
26/3/2011 12:43 3.4 20.92 99.9 6 ประเทศพม่า
26/3/2011 12:38 3.4 20.87 100.22 8 ประเทศพม่า
26/3/2011 12:11 2.8 20.67 100.4 11 ประเทศลาว
26/3/2011 11:20 2.8 20.74 100.22 6 พรมแดนพม่า-ลาว
26/3/2011 11:16 2.7 20.48 99.97 9 ประเทศพม่า
26/3/2011 9:45 3.4 20.52 99.66 10 ประเทศพม่า
26/3/2011 9:37 3.6 20.98 99.78 10 ประเทศพม่า
26/3/2011 9:31 3 20.78 99.85 11 ประเทศพม่า
26/3/2011 7:42 2.5 20.65 99.91 5 ประเทศพม่า
26/3/2011 7:19 3.6 21.61 100.52 5 พรมแดนพม่า-จีน
26/3/2011 5:57 5.3 20.61 100.12 0 พรมแดนพม่า-ลาว
26/3/2011 5:57 5.5 21.27 100.23 12 ประเทศพม่า
26/3/2011 5:37 4.6 20.81 99.78 14 ประเทศพม่า
26/3/2011 5:14 2.6 20.55 100.21 7 พรมแดนพม่า-ลาว
26/3/2011 5:13 2.8 20.61 100.28 7 พรมแดนพม่า-ลาว
26/3/2011 4:51 3 20.4 100.03 6 ประเทศพม่า
26/3/2011 4:51 3 20.4 100.03 6 ประเทศพม่า
26/3/2011 4:38 3.8 20.74 99.86 9 ประเทศพม่า
26/3/2011 4:00 3.1 20.53 100 9 ประเทศพม่า
26/3/2011 3:47 3.3 20.99 99.78 9 ประเทศพม่า
26/3/2011 2:56 3.3 20.83 99.85 12 ประเทศพม่า
26/3/2011 2:48 3.4 20.87 99.92 12 ประเทศพม่า
26/3/2011 2:27 3.7 20.5 99.9 9 ประเทศพม่า
26/3/2011 2:17 3.3 20.52 99.97 7 ประเทศพม่า
26/3/2011 1:28 3.2 20.65 99.86 8 ประเทศพม่า
26/3/2011 0:42 3.3 20.61 100.17 8 พรมแดนพม่า-ลาว
26/3/2011 0:29 2.6 20.4 99.95 7 พรมแดนพม่า-ไทย
26/3/2011 0:13 2.7 20.59 99.95 10 ประเทศพม่า
26/3/2011 0:06 2.8 20.59 100.19 10 พรมแดนพม่า-ลาว
25/3/2011 23:51 2.9 20.73 99.82 8 ประเทศพม่า
25/3/2011 23:51 2.9 20.73 99.82 8 ประเทศพม่า
25/3/2011 23:30 4.2 21.05 99.91 13 ประเทศพม่า
25/3/2011 23:29 3.1 20.75 100.08 10 ประเทศพม่า
25/3/2011 23:27 3.3 21 100.32 7 ประเทศพม่า
25/3/2011 23:25 2.8 21.08 99.96 7 ประเทศพม่า
25/3/2011 22:57 4.1 20.64 100.06 10 ประเทศพม่า
25/3/2011 22:57 4.2 20.96 100.23 16 ประเทศพม่า
25/3/2011 22:52 2.9 20.55 99.88 8 ประเทศพม่า
25/3/2011 22:37 4.5 20.65 99.85 15 ประเทศพม่า
25/3/2011 22:37 4.5 20.65 99.85 15 ประเทศพม่า
25/3/2011 22:06 2.5 20.59 100.11 8 ประเทศพม่า
25/3/2011 21:51 3.6 21.07 100.38 5 ประเทศพม่า
25/3/2011 21:51 3.6 21.07 100.38 5 ประเทศพม่า
25/3/2011 21:42 3.1 21.15 100.08 8 ประเทศพม่า
25/3/2011 21:27 2.3 20.61 100.01 5 ประเทศพม่า
25/3/2011 20:46 3.8 20.58 99.86 10 ประเทศพม่า
25/3/2011 20:14 2.5 20.46 99.9 6 ประเทศพม่า
25/3/2011 20:10 3 20.5 99.87 6 ประเทศพม่า
25/3/2011 19:40 2.5 20.51 99.83 6 ประเทศพม่า
25/3/2011 19:36 2.9 20.52 100.02 6 ประเทศพม่า
25/3/2011 19:22 2.9 20.68 100.28 7 พรมแดนพม่า-ลาว
25/3/2011 19:13 3 20.71 100.15 9 ประเทศพม่า
25/3/2011 18:50 3.2 20.89 100.26 9 ประเทศพม่า
25/3/2011 18:45 3.7 20.65 99.98 10 ประเทศพม่า
25/3/2011 18:38 2.8 20.75 100.23 10 ประเทศพม่า
25/3/2011 18:31 3 20.6 99.91 6 ประเทศพม่า
25/3/2011 18:09 3.7 21.12 100.08 6 ประเทศพม่า
25/3/2011 17:29 2.8 20.72 99.77 6 ประเทศพม่า
25/3/2011 17:22 2.9 20.68 99.9 9 ประเทศพม่า
25/3/2011 17:14 2.7 20.57 99.9 10 ประเทศพม่า
25/3/2011 16:58 2.8 20.7 99.85 9 ประเทศพม่า
25/3/2011 16:30 4.1 20.68 99.85 12 ประเทศพม่า
25/3/2011 16:26 2.8 20.66 99.76 8 ประเทศพม่า
25/3/2011 16:12 3.6 20.92 100.01 14 ประเทศพม่า
25/3/2011 16:08 3 20.78 99.81 16 ประเทศพม่า
25/3/2011 16:08 3 20.78 99.81 9 ประเทศพม่า
25/3/2011 15:28 4.4 21.05 99.87 10 ประเทศพม่า
25/3/2011 15:12 3 21 100.16 8 ประเทศพม่า
25/3/2011 14:13 2.7 20.82 100 6 ประเทศพม่า
25/3/2011 14:06 3 20.62 100.14 12 ประเทศพม่า
25/3/2011 14:03 2.8 20.64 100.36 0 ประเทศลาว
25/3/2011 13:49 3.2 20.69 99.91 0 ประเทศพม่า
25/3/2011 13:24 3.3 20.46 99.88 9 ประเทศพม่า
25/3/2011 12:59 2.7 20.81 100.14 6 ประเทศพม่า
25/3/2011 12:44 3.1 20.41 99.76 11 ประเทศพม่า
25/3/2011 12:39 3.1 21 100.03 0 ประเทศพม่า
25/3/2011 12:13 2.6 20.85 100.09 10 ประเทศพม่า
25/3/2011 12:08 3.2 20.51 99.95 11 ประเทศพม่า
25/3/2011 12:05 3.4 20.58 99.87 11 ประเทศพม่า
25/3/2011 12:01 3.9 20.61 99.87 14 ประเทศพม่า
25/3/2011 11:40 2.2 20.78 100.23 0 ประเทศพม่า
25/3/2011 11:40 2.2 20.78 100.23 0 ประเทศพม่า
25/3/2011 11:22 2.7 20.51 100.01 0 ประเทศพม่า
25/3/2011 11:21 3.6 20.66 100.11 9 ประเทศพม่า
25/3/2011 11:09 3.6 20.77 100.16 9 ประเทศพม่า
25/3/2011 10:59 3.3 20.86 100.19 6 ประเทศพม่า
25/3/2011 10:46 3.8 20.81 100.22 10 ประเทศพม่า
25/3/2011 10:32 3.1 20.77 99.97 10 ประเทศพม่า
25/3/2011 10:25 4.7 21.32 100.1 10 ประเทศพม่า
25/3/2011 10:18 3.2 20.25 99.75 11 ประเทศพม่า
25/3/2011 9:58 2.5 20.77 100.15 5 ประเทศพม่า
25/3/2011 9:39 3.2 20.87 99.86 6 ประเทศพม่า
25/3/2011 9:31 3.8 20.93 100.12 11 ประเทศพม่า
25/3/2011 9:29 4 20.93 100.15 7 ประเทศพม่า
25/3/2011 9:17 3.6 20.79 100.21 8 ประเทศพม่า
25/3/2011 9:01 3.1 20.79 100.04 9 ประเทศพม่า
25/3/2011 8:50 3 20.81 100.2 8 ประเทศพม่า
25/3/2011 8:34 2.4 20.39 99.98 8 ประเทศพม่า
25/3/2011 8:32 3.3 20.48 100.04 11 ประเทศพม่า
25/3/2011 8:28 4.2 20.81 99.85 17 ประเทศพม่า
25/3/2011 8:13 2.9 20.6 99.89 10 ประเทศพม่า
25/3/2011 7:40 4.3 20.83 99.99 12 ประเทศพม่า
25/3/2011 7:39 3.6 20.62 100 9 ประเทศพม่า
25/3/2011 7:22 5.5 20.53 99.83 10 ประเทศพม่า
25/3/2011 7:21 3.5 20.92 100.04 11 ประเทศพม่า
25/3/2011 7:13 2.5 20.73 99.81 8 ประเทศพม่า
25/3/2011 7:10 2 18.34 99.72 6 ประเทศพม่า
25/3/2011 6:36 3.9 20.66 99.98 6 ประเทศพม่า
25/3/2011 4:15 3.2 20.7 99.98 10 ประเทศพม่า
25/3/2011 4:12 2.9 20.86 99.88 10 ประเทศพม่า
25/3/2011 3:44 3.3 20.83 99.59 13 ประเทศพม่า
25/3/2011 3:42 3.1 20.59 100.03 10 ประเทศพม่า
25/3/2011 3:25 4.5 20.72 99.83 13 ประเทศพม่า
25/3/2011 2:02 3 20.08 100.58 7 ลาว
25/3/2011 1:59 3.6 20.65 100.07 9 พม่า
25/3/2011 1:59 3.6 19.96 100.15 6 จ.เชียงราย
25/3/2011 1:10 3.7 20.74 99.88 10 พม่า
25/3/2011 1:05 3.3 20.8 99.9 6 พม่า
25/3/2011 0:59 4 20.87 100.13 26 พม่า
25/3/2011 0:54 3.3 20.57 99.75 7 พม่า
25/3/2011 0:49 3.6 20.35 99.95 9 จ.เชียงราย
25/3/2011 0:45 2.6 20.29 100.12 5 ลาว
25/3/2011 0:41 4 20.76 99.9 12 พม่า
25/3/2011 0:29 3.4 20.48 100.48 11 ลาว
25/3/2011 0:20 5.3 20.93 100.21 12 พม่า
25/3/2011 0:20 5.2 20.76 100.1 15 ประเทศพม่า
25/3/2011 0:16 3.8 20.69 99.91 5 พม่า
25/3/2011 0:09 3.8 20.75 99.82 11 พม่า
25/3/2011 0:01 2.9 20.7 99.73 7 พม่า
24/3/2011 23:59 3 20.59 99.98 10 พม่า
24/3/2011 23:50 4.1 21.86 100.06 7 พรมแดนจีน - พม่า
24/3/2011 23:46 3.7 20.45 99.99 8 พม่า
24/3/2011 23:36 3.3 20.61 101.12 6 พม่า
24/3/2011 23:32 3.2 20.92 100.56 5 ลาว
24/3/2011 23:24 4.2 21.03 99.9 12 พม่า
24/3/2011 23:18 3.5 20.76 99.89 6 พม่า
24/3/2011 23:15 3.9 20.37 99.79 14 พม่า
24/3/2011 23:15 4 20.55 99.84 12 ประเทศพม่า
24/3/2011 22:59 4.9 21.28 99.77 8 พม่า
24/3/2011 22:54 6.2 20.59 99.84 14 ประเทศพม่า
24/3/2011 22:18 4.7 21.2 100.05 8 ประเทศพม่า
24/3/2011 22:15 4.8 20.84 100.02 7 ประเทศพม่า
24/3/2011 22:14 4.3 20.61 99.93 8 ประเทศพม่า
24/3/2011 22:09 3.4 20.74 99.9 8 ประเทศพม่า
24/3/2011 21:23 5.2 20.59 99.82 12 ประเทศพม่า
24/3/2011 21:17 3.8 20.58 99.94 8 ประเทศพม่า
24/3/2011 20:55 6.7 20.87 99.91 23 ประเทศพม่า
21/3/2011 18:23 3.1 19.48 98.44 6 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
15/3/2011 3:08 2 19.67 98.51 6 ชายแดนไทย-พม่า อำเภอปางมะผ้า
12/3/2011 12:45 3.2 20.17 99.07 7 ประเทศพม่า
4/3/2011 8:06 2.3 14.84 99.13 7 บ้านนาสวน อำเภอศรีสวัสติ์
3/3/2011 9:18 3.9 18.81 101.44 11 ประเทศลาว
3/3/2011 6:22 2.8 19.4 99.35 8 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
1/3/2011 23:10 3.3 19.86 99.36 8 ตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
24/2/2011 15:28 4.8 19.63 94.62 24 บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ประเทศพม่า
23/2/2011 22:53 5.4 18.82 101.74 25 ประเทศลาว
20/2/2011 19:51 2 18.7 100.1 8 เขตติดต่อ อ.งาว จ.ลำปาง-อ.สอง จ.แพร่
16/2/2011 6:42 3.2 19.74 98.94 5 จ.เชียงใหม่
15/2/2011 12:45 3.2 20.25 98.05 7 ประเทศพม่า
14/2/2011 21:14 2 18.85 99.1 9 อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่
14/2/2011 13:53 2.7 19.02 97.32 6 ประเทศพม่า
12/2/2011 7:53 3.5 21.04 98.64 6 ประเทศพม่า
12/2/2011 7:27 3.8 21.18 98.4 8 ประเทศพม่า
12/2/2011 1:07 3 18.8 100.23 10 อ.สอง จ.แพร่
1/2/2011 14:11 4.8 24.75 98 26 บริเวณพรมแดนพม่า-จีน
19/1/2011 22:51 2 18.38 99 6 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
14/1/2011 22:50 5.3 26.55 97.86 8 ประเทศพม่า
6/1/2011 1:23 4 19.71 96.73 6 ประเทศพม่า
27/12/2010 19:42 3 19.31 97.54 9 ประเทศพม่า
12/12/2010 3:01 2.4 17.78 97.35 7 ประเทศพม่า
11/12/2010 22:04 2.7 20.05 97.88 8 ประเทศพม่า
11/12/2010 5:07 3.6 20.67 99.23 6 ประเทศฟม่า
8/12/2010 22:31 2.4 20.14 99.02 5 ประเทศพม่า
8/12/2010 12:17 4.6 19.39 95.45 4 ประเทศพม่า
5/12/2010 20:17 3.3 20.31 99.16 7 ประเทศพม่า
4/12/2010 2:59 2.9 20.01 100.76 7 ประเทศลาว
27/11/2010 21:34 4.7 19.03 95.53 7 ประเทศพม่า
21/11/2010 15:44 3.2 20.68 99.75 5 ประเทศพม่า
16/11/2010 3:17 2.5 18.71 94.47 6 ประเทศพม่า
15/11/2010 19:58 3.2 20.24 99.52 5 ประเทศพม่า
5/11/2010 23:39 3.7 20.36 98.32 7 ประเทศพม่า
30/10/2010 16:16 4 18.36 95.26 7 ประเทศพม่า
27/10/2010 23:39 3.8 21.3 99.18 6 ประเทศพม่า
27/10/2010 21:32 3.5 14.72 99.32 6 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
20/10/2010 3:21 4.6 19 105.21 11 ประเทศเวียตนาม
18/10/2010 22:16 2 19.43 99.14 7 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
18/10/2010 19:52 2.5 18.53 102.58 5 ประเทศลาว
14/10/2010 19:09 3.2 20.18 98.72 6 ประเทศพม่า
13/10/2010 3:45 3.6 20.34 98.4 6 ประเทศพม่า
12/10/2010 0:33 2.8 20.94 99.31 7 ประเทศพม่า
4/10/2010 20:09 3.8 20.53 100.55 4 ประเทศลาว
4/10/2010 6:22 3.7 21.22 99.63 9 เชียงตุง ประเทศพม่า
1/10/2010 6:43 2.9 9.05 99.51 5 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
30/9/2010 21:56 2.5 20.54 100.6 5 ประเทศลาว
19/9/2010 15:58 4.7 20.26 104.68 7 ประเทศลาว
17/9/2010 21:10 3.1 19.96 98.52 6 ประเทศพม่า
15/9/2010 22:47 3.9 19.23 97.13 6 ประเทศพม่า
15/9/2010 3:15 2.6 21.1 99.2 6 ประเทศพม่า
15/9/2010 2:57 3.5 21.56 102.1 8 ประเทศลาว
13/9/2010 22:16 3.6 21.02 98.14 9 ประเทศพม่า
13/9/2010 20:34 3.3 19.93 98.86 6 ประเทศพม่า
13/9/2010 4:33 2.4 20.63 99.63 11 ประเทศพม่า
6/9/2010 11:13 3.8 21 102.38 11 ประเทศลาว
3/9/2010 12:34 1.8 18.53 99.9 6 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
2/9/2010 20:22 1.7 14.74 99.04 6 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
2/9/2010 6:10 2.4 19.45 99.11 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2/9/2010 1:04 4.2 19.91 95.43 11 ประเทศพม่า
1/9/2010 23:58 3.1 15.96 98.17 10 ประเทศพม่า
31/8/2010 15:44 3.2 20.78 98.44 9 ประเทศพม่า
30/8/2010 14:15 1.6 19.56 99.5 5 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
30/8/2010 9:22 2.5 20.5 99.44 8 ประเทศพม่า
29/8/2010 15:19 3.3 19.57 99.63 16 อ.พาน จ.เชียงราย
25/8/2010 0:29 2.9 19.27 99.03 7 เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
20/8/2010 23:04 3.4 16.68 97.57 8 ประเทศพม่า
19/8/2010 3:30 2.8 14.91 98.97 8 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
18/8/2010 17:14 2.1 18.73 99.06 9 ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
16/8/2010 8:40 3.4 14.69 99.2 7 อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
14/8/2010 22:54 2.6 20 98.15 8 ประเทศพม่า
9/8/2010 22:21 1.5 14.56 99.18 5 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
9/8/2010 20:44 2.7 14.6 98.78 7 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
9/8/2010 20:43 3.1 14.62 98.79 11 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
8/8/2010 20:12 1.8 19.27 99.47 5 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
7/8/2010 12:16 2.7 17.47 98.23 8 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
6/8/2010 16:38 1.7 18.6 99.91 9 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
2/8/2010 13:42 4.3 18.51 104.6 7 ประเทศลาว
2/8/2010 4:14 1.7 7.94 99.17 5 อ.คลองท่อม จ.กระบี่
2/8/2010 1:06 2.5 17.4 98.13 5 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
1/8/2010 7:25 3.4 19.99 97.92 6 ประเทศพม่า
28/7/2010 7:28 3.8 21.16 98.36 4 ประเทศพม่า
27/7/2010 15:06 2.3 18.83 97.39 6 ประเทศพม่า
27/7/2010 14:30 2.5 19.9 97.91 5 ประเทศพม่า
27/7/2010 2:47 2.4 19.26 98.42 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
26/7/2010 21:50 2 19.26 98.44 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
26/7/2010 21:21 2.3 19.26 98.44 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
26/7/2010 20:50 3.2 19.26 98.44 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
26/7/2010 20:10 2.1 19.22 98.41 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
26/7/2010 19:39 2 19.27 98.42 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
26/7/2010 19:17 2.5 19.28 98.44 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
26/7/2010 18:45 2.2 19.28 98.43 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
26/7/2010 18:35 3 19.27 98.43 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
26/7/2010 18:07 2.1 19.28 98.43 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
26/7/2010 16:56 2.2 19.27 98.42 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
26/7/2010 16:36 2.8 19.25 98.42 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
26/7/2010 16:17 2.1 19.25 98.41 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
26/7/2010 15:50 2.4 19.27 98.43 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
26/7/2010 15:43 2.2 19.23 98.41 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
26/7/2010 5:27 3.6 20.7 98.44 0 ประเทศพม่า
24/7/2010 4:54 2 14.23 99.05 4 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
21/7/2010 19:29 3 20.38 99.76 0 ประเทศพม่า
21/7/2010 0:00 2 19.45 98.51 0 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
20/7/2010 22:21 2.7 21.07 98.02 0 ประเทศพม่า
18/7/2010 19:53 4.5 21.3 101.27 0 พรมแดนลาว-จีน
18/7/2010 16:42 2.3 18.19 97.57 0 ประเทศพม่า
17/7/2010 7:45 2.7 20.3 97.9 0 ประเทศพม่า
16/7/2010 7:05 2.4 19.54 99.58 0 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
15/7/2010 20:02 2.6 19.53 99.65 0 บ้านป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
14/7/2010 23:10 2.2 19.85 98.18 0 ประเทศพม่า
13/7/2010 10:49 2.9 19.94 97.47 0 ประเทศพม่า
12/7/2010 15:58 3.4 20.3 99.74 0 พรมแดนไทย-พม่า
11/7/2010 23:03 3.5 16.24 97.93 0 ประเทศพม่า
11/7/2010 9:57 2.6 20.25 99.74 0 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
10/7/2010 3:41 4.5 23.11 102.84 0 ยูนาน ประเทศจีน
9/7/2010 14:35 3.3 20.29 98.32 0 ประเทศพม่า
8/7/2010 23:57 1.4 18.96 99.14 0 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ต จ,เชียงใหม่
8/7/2010 2:16 3.2 20.99 98.75 0 พม่า
6/7/2010 22:23 4.5 20.42 99.83 0 ประเทศพม่า
6/7/2010 5:01 3.1 20.12 97.54 0 ประเทศพม่า
5/7/2010 13:19 2.7 15.18 98.93 0 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
5/7/2010 11:33 2.8 20.3 99.75 0 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
4/7/2010 16:07 3.2 20.22 98.03 0 ประเทศพม่า
3/7/2010 10:24 3.2 20.45 98.08 0 ประเทศพม่า
2/7/2010 11:19 2.8 20.38 99.36 0 ประเทศพม่า
2/7/2010 8:02 2.2 19.99 98.52 0 ประเทศพม่า
1/7/2010 12:29 1.9 14.42 99.81 0 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
1/7/2010 0:40 4.1 18.1 95.99 0 ประเทศพม่า
30/6/2010 5:01 4.2 18.19 94.89 0 ประเทศพม่า
29/6/2010 13:48 3.1 19.87 98.49 0 ประเทศพม่า
29/6/2010 3:24 2.8 20.04 98.44 0 ประเทศพม่า
29/6/2010 2:23 4.1 20.03 98.36 0 ประเทศพม่า
27/6/2010 23:39 2.7 19.85 98.45 0 ประเทศพม่า
27/6/2010 18:19 2.7 14.64 99.22 0 บ้านนาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
26/6/2010 11:44 2.5 19.89 98.41 0 ประเทศพม่า
26/6/2010 9:24 4 20.37 99.77 0 ประเทศพม่า
25/6/2010 21:39 4.6 21.92 97.31 0 ประเทศพม่า
23/6/2010 4:40 2.5 20.88 103.03 0 ประเทศลาว
23/6/2010 2:37 3.9 21.89 102.66 0 ประเทศลาว-เวียดนาม
23/6/2010 1:24 4.2 21.69 102.89 0 ประเทศลาว-เวียดนาม
22/6/2010 22:54 4.3 21.53 101.74 0 พรมแดนพม่า-จีน
21/6/2010 0:22 4.2 21.29 101.66 0 พรมแดนลาว-จีน
20/6/2010 23:26 3.4 21.84 98.53 0 ประเทศพม่า
20/6/2010 21:27 2.5 20.9 102.77 0 ประเทศลาว-เวียดนาม
20/6/2010 16:18 4.3 21.27 101.69 0 พรมแดนลาว-จีน
20/6/2010 16:18 4.4 21.38 101.76 0 ประเทศพม่า -ลาว-จีน
20/6/2010 11:43 3 20 101.22 0 ประเทศลาว
20/6/2010 11:42 3.7 21.16 102.83 0 ประเทศลาว
19/6/2010 8:05 3.8 21.27 98.44 0 ประเทศพม่า
19/6/2010 3:46 3.7 20.26 103.6 0 ประเทศลาว
18/6/2010 13:01 2.9 18.26 96.81 0 ประเทศพม่า
18/6/2010 10:20 4.3 16.86 94.37 0 ประเทศพม่า
18/6/2010 5:43 1.2 18.92 99.03 0 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
15/6/2010 0:48 2.3 19.76 98.4 0 ประเทศพม่า
13/6/2010 19:21 3.3 20.49 101.32 0 ประเทศลาว
13/6/2010 19:20 2.2 14.68 99.32 0 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
13/6/2010 15:19 3.7 14.55 99.23 0 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
12/6/2010 17:51 2.1 19.61 97.86 0 พรมแดนประเทศพม่า - ไทย
12/6/2010 12:22 3.4 19.89 98.51 0 ประเทศพม่า
11/6/2010 7:37 3.1 14.59 99.34 0 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
10/6/2010 2:35 2.2 19.97 98 0 ประเทศพม่า
8/6/2010 20:46 2.6 19.84 98.45 0 ประเทศพม่า
8/6/2010 20:41 2.6 19.93 98.41 0 ประเทศพม่า
8/6/2010 19:41 3.7 19.95 98.42 0 ประเทศพม่า
8/6/2010 19:41 3.9 20.21 98.33 0 ประเทศพม่า
8/6/2010 15:52 2.8 19.88 98.48 0 ประเทศพม่า
8/6/2010 15:49 3 19.88 98.48 0 ประเทศพม่า
8/6/2010 15:41 2.4 19.9 98.44 0 ประเทศพม่า
8/6/2010 15:29 3.5 19.88 98.48 0 ประเทศพม่า
5/6/2010 4:00 3.1 18.19 97.39 0 ประเทศพม่า
4/6/2010 6:35 3.3 20.4 99.57 0 ไทย-พม่า
4/6/2010 3:59 1.8 20.46 99.44 0 ประเทศพม่า
4/6/2010 3:57 2.2 20.56 99.4 0 ประเทศพม่า
3/6/2010 22:13 3 20.98 99.4 0 ประเทศพม่า
2/6/2010 20:53 3 15.02 98.73 0 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
1/6/2010 22:58 5 23.31 99.44 0 ประเทศพม่า
30/5/2010 21:11 3.8 24.35 101 0 มณฑลยูนาน
26/5/2010 22:39 2.5 21 100.57 0 ประเทศลาว
23/5/2010 23:36 2.3 19.74 98.35 0 อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
23/5/2010 21:27 4.5 22.1 102.27 0 ตอนเหนือของประเทศลาว
23/5/2010 20:59 2.8 18.87 97.55 0 พรมแดนไทย-พม่าจ.แม่ฮ่องสอน
22/5/2010 21:05 3.3 21.05 101.28 0 ประเทศลาว
18/5/2010 19:11 4.3 19.46 96.06 0 ประเทศพม่า
18/5/2010 19:11 4.8 20.75 95.4 0 ประเทศพม่า
16/5/2010 10:20 4.3 16.86 94.37 0 ประเทศพม่า
15/5/2010 13:00 2.8 20.53 100.99 0 ประเทศลาว
15/5/2010 13:00 3 20.6 101.16 0 ประเทศลาว ตอนบน
12/5/2010 2:45 4.4 20.93 101.35 0 ประเทศลาว
8/5/2010 4:42 4.1 22.17 100.26 0 สิบสองปันนา ประเทศจีน
8/5/2010 3:40 2.5 20.29 98.1 0 ประเทศพม่า
7/5/2010 12:32 1.7 19.06 98.88 0 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
6/5/2010 20:41 2.7 19.89 98.19 0 ประเทศพม่า
4/5/2010 13:01 2 20.38 100.3 0 อ.เชียงของ จ.เชียงราย
2/5/2010 23:03 1.9 20.25 100.28 0 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
30/4/2010 13:58 2.6 20.29 99.8 0 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
28/4/2010 13:53 2.6 18.42 99.27 0 อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
28/4/2010 2:06 2.4 20.33 100.47 0 ประเทศลาว
27/4/2010 4:55 0.9 18.87 98.97 0 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
26/4/2010 21:39 4.5 19.48 94.83 0 ประเทศพม่า
25/4/2010 2:05 3 20.37 100.24 0 พรมแดนไทย-ลาว บริเวณ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
23/4/2010 4:34 2.6 19.72 99.41 0 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
23/4/2010 1:13 2.1 19.87 98.47 0 ประเทศพม่า
22/4/2010 18:40 2.7 20.4 99.79 0 ประเทศพม่า
21/4/2010 4:27 2.6 20.83 99.71 0 ประเทศพม่า
19/4/2010 20:33 2.5 20.47 99.13 0 ประเทศพม่า
19/4/2010 16:42 1.7 18.21 97.58 0 พรมแดนพม่า-ไทย
17/4/2010 7:39 2.5 20.16 97.95 0 ประเทศพม่า
16/4/2010 20:13 1.7 18.84 99.95 0 อ.งาว จ.ลำปาง
15/4/2010 17:38 3.3 19.44 96.62 0 ประเทศพม่า
15/4/2010 10:40 2.1 20.17 99.84 0 อ.แม่จัน จ.เชียงราย
14/4/2010 23:55 1 18.93 99.07 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
14/4/2010 2:03 2.5 20.39 99.76 0 ประเทศพม่า
14/4/2010 1:31 3.2 20.31 99.76 0 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
12/4/2010 20:04 2.6 20.14 97.94 0 ประเทศพม่า
12/4/2010 4:55 1.6 19.41 99.29 0 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
11/4/2010 22:46 1.4 18.74 98.93 0 ต.หนองควาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
9/4/2010 17:11 2.2 18.36 99.75 0 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
9/4/2010 11:49 2.2 18.4 99.66 0 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
8/4/2010 18:43 1.7 18.31 99.7 0 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
8/4/2010 5:04 2.5 20.16 98.29 0 ประเทศพม่า
8/4/2010 1:25 0.8 18.86 99.17 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
5/4/2010 6:42 3.5 19.94 99.95 0 อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
4/4/2010 16:24 1.5 18.31 99.67 0 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
3/4/2010 18:23 2.2 19.36 99.36 0 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
3/4/2010 3:26 5.2 22.6 100.19 0 ยูนาน ประเทศจีน
3/4/2010 1:03 4.2 20.38 100.64 0 ประเทศลาว
2/4/2010 0:27 5.6 25.93 98.78 0 พรมแดนพม่า-จีน
31/3/2010 23:52 4.9 27.04 98.84 0 พรมแดนพม่า-จีน
28/3/2010 19:14 3.3 21.95 99.1 0 ประเทศพม่า
28/3/2010 16:48 4.1 21.99 98.75 0 ประเทศพม่า
26/3/2010 19:01 2.7 19.93 98.42 0 ประเทศพม่า
24/3/2010 22:31 3 21.12 98.54 0 ประเทศพม่า
20/3/2010 23:49 3.5 21.64 100.29 0 สิบสองปันนา ประเทศจีน
20/3/2010 15:44 3.8 21.05 100.13 0 ประเทศพม่า
20/3/2010 6:23 4.4 21.25 99.9 0 ประเทศพม่า
20/3/2010 2:53 5 21.2 100.03 0 ประเทศพม่า
20/3/2010 1:44 3.9 21.64 100.32 0 สิบสองปันนา ประเทศจีน
19/3/2010 23:24 2.4 19.6 97.7 0 ประเทศพม่า
18/3/2010 1:10 3.3 20.44 100.61 0 ประเทศลาว
16/3/2010 2:03 3.1 20.64 98.27 0 ประเทศพม่า
15/3/2010 7:13 0.6 18.87 99.02 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
14/3/2010 1:02 4.5 19.2 95.32 0 ประเทศพม่า
13/3/2010 22:34 2.9 18.9 97.4 0 ประเทศพม่า
13/3/2010 6:19 5.4 22.99 94.53 0 พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย
13/3/2010 1:33 1.9 19.49 97.87 0 อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
13/3/2010 0:09 1.3 18.93 99.07 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
12/3/2010 21:47 1 18.88 99.09 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
10/3/2010 21:19 3.1 20.34 99.75 0 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
9/3/2010 20:03 4.4 20.33 98.95 0 ประเทศพม่า
9/3/2010 11:54 2.9 19.17 97.92 0 อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
9/3/2010 2:50 1.7 19.3 98.49 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
9/3/2010 2:42 1.7 19.32 98.46 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
8/3/2010 23:44 3.3 20.37 98.37 0 ประเทศพม่า
8/3/2010 0:54 2.6 20.08 98 0 ประเทศพม่า
7/3/2010 2:11 5.1 20.67 94.8 0 ประเทศพม่า
3/3/2010 5:59 3.1 20.54 98.37 0 ประเทศพม่า
3/3/2010 3:46 1 18.89 99.08 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2/3/2010 23:36 2.7 20.67 98.23 0 ประเทศพม่า
28/2/2010 21:02 2.6 20.29 98.21 0 ประเทศพม่า
28/2/2010 20:55 2.8 20.17 98.28 0 ประเทศพม่า
28/2/2010 20:25 2.7 20.28 98.22 0 ประเทศพม่า
28/2/2010 17:56 3 20.08 98.29 0 ประเทศพม่า
26/2/2010 0:46 1 18.81 99.08 0 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
24/2/2010 1:23 2.3 19.5 99.58 0 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
23/2/2010 22:44 2.3 19.6 98.96 0 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
23/2/2010 21:42 3.8 20.84 96.03 0 ประเทศพม่า
22/2/2010 20:59 2.2 19.72 99.04 0 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
22/2/2010 16:49 2.1 19.72 99.09 0 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
21/2/2010 3:10 2.6 18.84 97.8 0 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
20/2/2010 5:51 2.6 19.6 97.7 0 ประเทศพม่า
18/2/2010 19:17 1.5 19.24 99.47 0 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
17/2/2010 1:42 3.9 22.62 99.29 0 พรมแดนพม่า-จีน
16/2/2010 16:49 3 20.25 97.91 0 ประเทศพม่า
14/2/2010 23:45 4.4 18 96.13 0 ประเทศพม่า
14/2/2010 22:00 2.2 19.79 99.07 0 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
12/2/2010 23:23 1 18.88 99.13 0 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
9/2/2010 22:40 4 20.93 98.86 0 ประเทศพม่า
9/2/2010 4:21 1.2 18.2 98.98 0 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
8/2/2010 9:36 1.2 18.84 99.15 0 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
7/2/2010 17:47 2.5 19 99.04 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
7/2/2010 17:44 1.1 18.64 98.9 0 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
1/2/2010 20:59 1.1 18.66 98.79 0 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
1/2/2010 3:18 1.4 19.5 97.9 0 จ.แม่ฮ่องสอน
29/1/2010 23:31 2.9 17.7 97.68 0 พรมแดนพม่า-ไทย
26/1/2010 18:29 2.7 20.45 98.14 0 ประเทศพม่า
20/1/2010 6:01 3.3 20.62 98.93 0 ประเทศพม่า
19/1/2010 7:02 4.9 20.88 94.21 0 ประเทศพม่า
16/1/2010 2:22 3.9 22.2 97.26 0 ประเทศพม่า
15/1/2010 23:55 2.9 20.08 97.93 0 ประเทศพม่า
6/1/2010 16:19 3.7 19.54 97.58 0 ประเทศพม่า
4/1/2010 10:40 2.4 19.57 97.74 0 ประเทศพม่า
1/1/2010 4:07 2.4 20.01 98.07 0 ประเทศพม่า
31/12/2009 7:36 2.6 19.43 97.32 0 ประเทศพม่า
30/12/2009 16:55 2.9 22.44 99.04 0 ประเทศพม่า
29/12/2009 3:55 2.6 20.4 99.05 0 ประเทศพม่า
28/12/2009 22:41 2.2 20.4 99.06 0 ประเทศพม่า
26/12/2009 18:52 1.8 18.94 98.37 0 อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
26/12/2009 8:11 4.2 20.56 99.12 0 ประเทศพม่า
26/12/2009 5:40 1.8 19.57 97.69 0 ประเทศพม่า
26/12/2009 0:49 0.8 18.85 99.01 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
25/12/2009 17:37 2.5 20.39 98.95 0 ประเทศพม่า
25/12/2009 16:03 3.1 19.57 97.74 0 ประเทศพม่า
25/12/2009 14:11 3.2 20.5 99.11 0 ประเทศพม่า
25/12/2009 13:45 3.8 19.47 96.17 0 ประเทศพม่า
25/12/2009 13:37 1.9 19.29 99.43 0 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
25/12/2009 4:42 1.5 18.95 99.09 0 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
24/12/2009 0:05 1.9 18.14 98.92 0 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
23/12/2009 17:43 2.2 19.59 97.72 0 ประเทศพม่า
23/12/2009 17:13 3.6 21.39 99.83 0 ประเทศพม่า
23/12/2009 3:52 1.8 18.17 98.89 0 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
22/12/2009 14:01 3.4 19.87 97.44 0 ประเทศพม่า
22/12/2009 14:00 3.3 19.88 97.5 0 ประเทศพม่า
22/12/2009 12:11 2.9 19.94 98.45 0 ประเทศพม่า
22/12/2009 9:03 2.2 19.62 99.37 0 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
22/12/2009 5:27 2.7 19.55 97.69 0 ประเทศพม่า
22/12/2009 0:06 2.2 19.35 99.23 0 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
21/12/2009 2:10 1.2 18.83 99.03 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
21/12/2009 1:44 3.5 20.09 98.54 0 ประเทศพม่า
20/12/2009 21:34 2.5 18.76 97.91 0 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
11/12/2009 14:15 3.4 19.96 97.92 0 ประเทศพม่า
11/12/2009 5:11 3.9 21.22 100.35 0 ประเทศพม่า
10/12/2009 17:57 2.7 19.99 98.05 0 ประเทศพม่า
9/12/2009 10:41 2.2 19.61 97.8 0 ประเทศพม่า
9/12/2009 9:33 2.3 19.22 97.66 0 ประเทศพม่า
7/12/2009 20:18 2.6 19.84 98.03 0 ประเทศพม่า
5/12/2009 8:04 2.5 19.28 97.77 0 พรมแดนพม่า-ไทย
2/12/2009 14:03 3.3 19.26 99.18 0 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
2/12/2009 5:36 1.6 18.81 99.09 0 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
26/11/2009 1:52 2.9 21.01 98.97 0 ประเทศพม่า
23/11/2009 3:40 2.7 20.16 97.73 0 ประเทศพม่า
17/11/2009 16:33 4 21.74 98.35 0 ประเทศพม่า
10/11/2009 22:02 3.6 18.35 96.41 0 ประเทศพม่า
10/11/2009 21:48 1.8 19.43 98.84 0 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
9/11/2009 8:54 2.9 19.35 97.51 0 ประเทศพม่า
9/11/2009 4:32 2.6 20.15 97.96 0 ประเทศพม่า
8/11/2009 17:27 4.7 18.81 96.44 0 ประเทศพม่า
7/11/2009 10:55 3.9 20.63 101.54 0 ประเทศลาว
7/11/2009 4:00 3.4 20.38 98.83 0 ประเทศพม่า
6/11/2009 1:20 4 17.62 96.33 0 ประเทศพม่า
3/11/2009 3:28 4.2 20.63 101.27 0 ประเทศลาว
3/11/2009 3:28 4.2 20.63 101.27 0 ประเทศลาว
2/11/2009 21:09 3.9 20.63 101.8 0 ประเทศลาว
26/10/2009 9:50 3.3 17.52 97.88 0 พรมแดนไทย-พม่า
24/10/2009 7:34 4 19.98 96.61 0 ประเทศพม่า
24/10/2009 5:31 4.3 18.75 96.73 0 ประเทศพม่า
24/10/2009 2:03 3.8 21.16 97.72 0 ประเทศพม่า
22/10/2009 9:34 2.4 18.9 99.27 0 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
21/10/2009 18:22 3.5 20.92 97.76 0 ประเทศพม่า
18/10/2009 22:43 3.4 20.82 97.56 0 ประเทศพม่า
16/10/2009 19:10 2.5 19.36 99.54 0 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
5/10/2009 17:46 2.6 18.08 98.38 0 อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
24/9/2009 4:07 2.5 19.42 98.44 0 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
19/9/2009 19:39 2.8 20.74 98.16 0 ประเทศพม่า
19/9/2009 5:34 3.8 19.2 96.14 0 ประเทศพม่า
17/9/2009 5:43 2.3 19.56 98.83 0 อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
17/9/2009 3:31 2.1 19.57 98.76 0 อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
16/9/2009 18:21 3.3 19.57 98.79 0 อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
16/9/2009 17:46 1.8 19.57 98.76 0 อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
14/9/2009 21:02 4.9 19.61 95.03 0 ประเทศพม่า
13/9/2009 4:51 3.2 20.6 97.31 0 ประเทศพม่า
12/9/2009 21:42 4.3 19.51 95.7 0 ประเทศพม่า
12/9/2009 21:38 1.8 20.01 98.9 0 พรมแดนไทย-พม่า
10/9/2009 15:32 2.5 18.88 97.61 0 พรมแดนไทย-พม่า
6/9/2009 23:06 3.2 20.49 98.14 0 ประเทศพม่า
1/9/2009 21:04 2.4 18.88 97.36 0 ประเทศพม่า
31/8/2009 22:10 3.1 21.43 99.45 0 ประเทศพม่า
30/8/2009 9:41 4.6 18.24 95 0 ประเทศพม่า
28/8/2009 19:45 3 21.41 99.54 0 ประเทศพม่า
24/8/2009 6:20 3.1 20.23 98.17 0 ประเทศพม่า
21/8/2009 14:53 3.4 20.63 97.3 0 ประเทศพม่า
21/8/2009 7:36 2.3 20.04 97.91 0 ประเทศพม่า
19/8/2009 9:29 1.1 18.9 98.99 0 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
17/8/2009 0:57 4.7 20.57 100.85 0 ตอนเหนือของประเทศลาว
15/8/2009 23:16 2.5 19.82 98.19 0 พรมแดนพม่า-ไทย
11/8/2009 10:34 3.3 19.93 98.11 0 ประเทศพม่า
10/8/2009 5:48 2 19.33 99.53 0 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
9/8/2009 18:51 1.1 18.76 98.96 0 อ.หางดง จ.เชียงใหม่
9/8/2009 0:13 2.4 18.68 98.88 0 อ.หางดง จ.เชียงใหม่
7/8/2009 12:03 3.7 17.71 98.19 0 อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1/8/2009 4:42 2 19.4 99.17 0 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
28/7/2009 2:27 3.1 18.14 97.56 0 ประเทศพม่า
15/7/2009 2:28 1.1 18.9 99.13 0 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
9/7/2009 15:12 1.4 19.16 99.25 0 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
8/7/2009 14:21 1.2 18.69 98.88 0 อ.หางดง จ.เชียงใหม่
5/7/2009 14:10 2.6 20.43 99.33 0 ประเทศพม่า
3/7/2009 0:35 3.7 19.72 97.16 0 ประเทศพม่า
28/6/2009 13:10 2.4 19.34 99.23 0 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
25/6/2009 7:08 2.7 19.51 99.57 0 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
22/6/2009 2:22 2.7 19.68 100.04 0 อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
22/6/2009 2:05 2.2 19.69 100.03 0 อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
22/6/2009 1:06 3.6 19.67 100.04 0 อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
31/5/2009 6:24 4.4 22.11 100.11 0 ตอนใต้ของประเทศจีน
28/5/2009 3:38 4.7 22.19 102.19 0 ตอนเหนือของประเทศลาว
27/5/2009 18:44 2 19.54 98.55 0 เขตรอยต่อ เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ใกล้ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
26/5/2009 19:16 2.3 19.41 99.39 0 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
25/5/2009 13:13 3.9 20.58 98.08 0 ประเทศพม่า
23/5/2009 1:50 5.1 21.37 102 0 ตอนเหนือของประเทศลาว
22/5/2009 14:58 4.5 20.64 100.6 0 ประเทศลาว
19/5/2009 23:36 2.2 19.16 98.67 0 ต.ป่าแป อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
17/5/2009 22:47 2.8 20.56 99.56 0 ประเทศพม่า
17/5/2009 14:33 2.8 20.1 97.97 0 ประเทศพม่า
16/5/2009 20:44 3.4 20.07 97.81 0 ประเทศพม่า
16/5/2009 20:24 3.1 19.98 97.86 0 ประเทศพม่า
15/5/2009 2:53 2.7 20.07 98.38 0 ประเทศพม่า
10/5/2009 19:58 1.2 18.91 99.07 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
9/5/2009 7:23 1.5 19.01 99.12 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
9/5/2009 2:08 1.7 18.59 99.48 0 อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
5/5/2009 18:04 2.8 20.06 97.8 0 ประเทศพม่า
2/5/2009 16:47 1.8 19.28 98.8 0 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
29/4/2009 18:39 3.5 20.03 97.87 0 ประเทศพม่า
22/4/2009 6:11 2.4 18.72 97.65 0 ประเทศพม่า
21/4/2009 22:56 1.7 18.95 99.03 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
19/4/2009 13:18 2.7 18.95 97.6 0 ประเทศพม่า
9/4/2009 15:51 2.8 19.23 98.71 0 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
8/4/2009 23:46 2.7 20.21 98.74 0 ประเทศพม่า
1/4/2009 4:47 3.3 18.83 95.87 0 ประเทศพม่า
1/4/2009 0:16 2.8 20.31 98.16 0 ประเทศพม่า
31/3/2009 11:00 1.3 18.7 98.99 0 อ.สารภี จ.เชียงใหม่
10/3/2009 14:11 2.1 18.99 99.07 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
7/3/2009 0:02 1.1 18.92 99.08 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
5/3/2009 3:36 2.9 20.17 98.27 0 ประเทศพม่า
4/3/2009 19:47 3.7 18.97 97.47 0 ประเทศพม่า
1/3/2009 22:58 3.7 21 97.68 0 ประเทศพม่า
1/3/2009 22:22 2.6 19.53 99.49 0 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
26/2/2009 11:43 2.7 18.96 97.81 0 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
25/12/2008 5:23 4.1 19.1 97.44 0 ประเทศพม่า
23/12/2008 13:38 4.1 8.65 98.99 0 อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
17/12/2008 12:53 3.5 18.3 100.4 0 อ.ร้องกวาง จ.แพร่
29/11/2008 15:06 4.5 21.25 101.41 0 พรมแดนจีน-ลาว
28/11/2008 3:46 3.2 20 97.93 0 ประเทศพม่า
25/11/2008 10:27 2.7 19.9 97.98 0 ประเทศพม่า
23/11/2008 8:46 3 18.82 99 0 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
20/11/2008 20:56 2.3 18.73 98.45 0 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
17/11/2008 22:52 1.9 18.68 99.02 0 อ.สารภี จ.เชียงใหม่
11/11/2008 9:19 4.5 20.38 95.7 0 ประเทศพม่า
5/11/2008 16:05 3.6 20.88 98.33 0 ประเทศพม่า
1/11/2008 16:56 3.6 20.3 95.5 0 ประเทศพม่า
1/11/2008 1:57 4.1 21.06 99.55 0 ประเทศพม่า
22/10/2008 7:50 3.8 19.43 95.34 0 ประเทศพม่า
20/10/2008 20:53 3.7 21.05 99.5 0 ประเทศพม่า
10/10/2008 1:23 3.6 20.73 97.96 0 ประเทศพม่า
8/10/2008 13:46 4.9 23.59 94.18 0 พรมแดนพม่า-อินเดีย
25/9/2008 1:39 2.3 19.26 99.25 0 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
15/9/2008 18:46 3.9 19.55 97.79 0 พรมแดนพม่า-ไทย
12/9/2008 9:49 2.9 18.69 98.84 0 อ.หางดง จ.เชียงใหม่
10/9/2008 15:32 4 20.89 97.83 0 ประเทศพม่า
7/9/2008 22:17 4.2 21.62 98.68 0 ประเทศพม่า
7/9/2008 20:27 3 18.92 99.07 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
5/9/2008 15:46 4.4 16.39 94.58 0 ใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของพม่า
4/9/2008 9:56 3.1 9.26 98.62 0 จ.สุราษฏร์ธานี
3/9/2008 13:27 5.1 24.85 97.89 0 พรมแดนพม่า-จีน
30/8/2008 6:13 2.7 18.68 99.87 0 อ.งาว จ.ลำปาง
26/8/2008 7:38 3.1 17.83 99.81 0 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
20/8/2008 22:58 2.6 19.29 99.26 0 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
20/8/2008 4:34 5.7 28.46 97.82 0 พรมแดนพม่าจีน
14/8/2008 7:41 2 19.18 98.22 0 จ.แม่ฮ่องสอน
14/8/2008 0:31 3.5 20.06 96.43 0 ประเทศพม่า
13/8/2008 19:32 1.8 19.15 98.28 0 จ.เชียงใหม่
7/8/2008 19:05 2.5 18.63 98.87 0 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
11/6/2008 17:52 1.2 18.91 98.93 0 จ.เชียงใหม่
11/6/2008 4:38 5.1 20.67 97.44 0 ประเทศพม่า
7/6/2008 18:52 2.4 19.29 99.36 0 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
7/6/2008 15:18 3 19.26 99.38 0 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
7/6/2008 15:17 2.6 19.22 99.38 0 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
3/6/2008 8:13 2.6 20.06 97.99 0 ประเทศพม่า
30/5/2008 17:58 0.8 18.92 98.98 0 จ.เชียงใหม่
26/5/2008 0:46 1.6 18.24 99.28 0 จ.ลำปาง ประเทศไทย
24/5/2008 17:14 1 8.83 98.89 0 จ.สุราษฎร์ธานี
20/5/2008 7:58 3.3 17.74 95.1 0 ประเทศพม่า
18/5/2008 11:47 2.6 18.34 96.26 0 ประเทศพม่า
18/5/2008 10:24 1.8 20.28 98.7 0 ประเทศพม่า
18/5/2008 8:18 3.7 17.9 96.2 0 ประเทศพม่า
5/5/2008 17:49 3.4 19.63 98.97 0 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4/5/2008 14:55 2.7 8.64 98.74 0 อ. ปลายพระยา จ. กระบี่
4/5/2008 13:59 3.6 21.57 98.08 0 ประเทศพม่า
26/4/2008 9:07 2.4 19.39 96.45 0 ประเทศพม่า
22/4/2008 2:31 3.9 18.89 98.97 0 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
5/4/2008 14:57 4.6 19.54 97.83 0 พรมแดนพม่าไทย
29/3/2008 23:14 3.8 20.31 98.8 0 ประเทศพม่า
21/3/2008 19:37 4.8 27.47 97.68 0 ตอนเหนือของประเทศพม่า
15/3/2008 5:49 4.1 15.04 96.3 0 อ่าวมะตะบัน ประเทศพม่า
13/3/2008 19:22 5.4 19.62 94.3 0 ประเทศพม่า
11/3/2008 22:39 2.8 19.39 99.34 0 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
3/3/2008 1:26 5 23.99 101.05 0 ยูนาน ประเทศจีน
2/3/2008 10:23 2.5 18.99 99.97 0 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
25/2/2008 17:25 4.4 19.86 99.12 0 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
25/2/2008 17:10 3.5 19.84 99.08 0 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
22/2/2008 2:26 2.1 19 98.63 0 อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
5/2/2008 10:02 4.3 18.1 96.17 0 เมืองบาโก ประเทศพม่า
5/2/2008 8:31 5 18.18 96.18 0 เมืองบาโก ประเทศพม่า
4/2/2008 8:53 3.4 20.08 98.01 0 รัฐฉาน ประเทศพม่า
3/2/2008 20:24 4.7 18.52 96.02 0 เมืองบาโก ประเทศพม่า
2/2/2008 22:44 5 21.85 95.71 0 เมืองมันดาเล ประเทศพม่า
2/2/2008 13:00 4.7 17.25 96.65 0 เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
31/1/2008 12:00 3.4 19.42 99.13 0 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
25/1/2008 15:06 1.9 18.77 99.09 0 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
24/1/2008 20:14 3.9 18.48 96.1 0 ประเทศพม่า
23/1/2008 11:46 4.5 20.65 98.36 0 ประเทศลาว
19/1/2008 15:05 4 20.61 98.21 0 ประเทศพม่า
19/1/2008 8:40 1.8 18.94 99.09 0 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
18/1/2008 9:38 3.5 20.4 100.72 0 ประเทศลาว
17/1/2008 10:37 3.1 19.63 99.56 0 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
13/1/2008 11:01 3.1 19.75 99.23 0 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
9/1/2008 20:53 3.9 18.96 97.61 0 ประเทศพม่า
5/1/2008 18:50 2.2 18.93 99.06 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
5/1/2008 18:36 2.1 18.92 99.05 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
5/1/2008 11:59 1.9 18.94 99.09 0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1/1/2008 15:06 4.1 21.48 100.02 0 ประเทศพม่า
28/12/2007 12:24 5.7 5.42 95.91 0 เกาะสุมาตราตอนเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย
25/12/2007 22:59 2.6 14.41 99.08 0 อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
20/12/2007 10:34 2.9 20.26 100.93 0 ประเทศลาว
16/12/2007 21:09 2.1 19.07 100.32 0 อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
12/12/2007 23:25 2.6 19.4 99.39 0 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
12/12/2007 13:56 2.8 20.35 98.43 0 ประเทศพม่า
10/12/2007 1:40 2.6 18.59 99.06 0 อ.เมือง จ.ลำพูน
5/12/2007 2:27 4 20.93 99.29 0 ประเทศพม่า
1/12/2007 12:13 3.4 21.39 99.97 0 ประเทศพม่า
30/11/2007 12:42 3.3 20.58 100.87 0 ประเทศลาว
29/11/2007 7:06 5.7 -3.04 100.5 0 ตอนใต้ของเกาะสุมาตรา
23/11/2007 9:45 3.4 20.43 100.7 0 ประเทศลาว
15/11/2007 17:28 3.6 20.25 99.74 0 อ.แม้ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
13/11/2007 20:27 2.6 19.36 99.2 0 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
13/11/2007 0:27 2.6 20.26 99.07 0 ประเทศพม่าใกล้พรมแดน
12/11/2007 16:42 2 19.01 100.1 0 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
11/11/2007 6:20 6.2 -3 100.7 0 ตอนใต้เกาะสุมาตรา
9/11/2007 6:44 3.6 20.55 100.73 0 ประเทศลาวตอนบน
6/11/2007 21:04 3.3 20.61 99.36 0 ประเทศพม่า
4/11/2007 8:28 3 20.46 100.81 0 ประเทศลาว
2/11/2007 2:05 5.7 21.57 100.92 0 พรมแดนพม่า-ลาว-จีน
27/10/2007 17:35 3.1 20.06 100.35 0 อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
16/10/2007 13:47 5 20.8 100.93 0 ตอนเหนือของประเทศลาว
9/10/2007 9:35 4.3 9.7 93.7 0 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
1/10/2007 21:03 5.2 4 96.9 0 ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา อินโดนีเชีย
19/7/2007 18:17 4.2 20.26 99.05 0 ประเทศพม่า
23/6/2007 15:17 5 21.27 99.82 0 ประเทศพม่า
19/6/2007 12:06 4.5 18.9 99 0 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
16/5/2007 17:04 4.7 21 100.5 0 พรมแดนลาว-พม่า
23/4/2007 21:18 4 19.6 99.2 0 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
22/4/2007 13:18 4.5 19.4 99.36 0 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
6/1/2007 9:23 3.1 18.9 99 0 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4/1/2007 15:38 2.4 18.9 99 0 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


+++

สถิติแผ่นดินไหวในประเทศไทย ตั้งแต่ 4 ริกเตอร์ขึ้นไปhttp://www.seismology.tmd.go.th/inside.php


-------------------------------------------------
FfF