บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


16 มีนาคม 2555

<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ราคาแก๊ส LPG ในไทยเทียบกับต่างประเทศ >>>

โครงสร้างราคาน้ำมัน และ แก๊ส LPG ของไทย ณ 16 มี.ค.55

http://www.eppo.go.th/petro/price/pt-price-st-2012-03-16.xls
------------------------------------------

รายละเอียดราคาขายแก๊ส LPG ในแต่ละประเทศของ EU ณ 16 มี.ค.55
สกุลเงินยูโร ( EUR )


The price components that make up the retail price for one liter of fuel.

Crude - Purchase price of one liter of crude. LPG estimated.
Margin - Refining, transportation, insurance, stockpiling, distribution and sale to consumers.
Excise duties and VAT - Taxes levied by local governments.

There is a time lag between a change in crude oil price and its reflection in the FOB component.

March 16, 2012 LPG (GPL, Autogas)
HOME HEATING OIL (Heizöl)
Country Crude Margin Excise duties VAT Retail price
Crude Margin Excise duties VAT Retail price
Austria No data No data No data No data No data
€ 0.598 € 0.193 € 0.060 € 0.170 € 1.020
Belgium € 0.198 € 0.467 € 0.000 € 0.140 € 0.804
€ 0.598 € 0.138 € 0.015 € 0.158 € 0.908
Bulgaria € 0.198 € 0.225 € 0.174 € 0.119 € 0.716
€ 0.598 € 0.137 € 0.026 € 0.152 € 0.912
Cyprus No data No data No data No data No data
€ 0.598 € 0.320 € 0.015 € 0.140 € 1.072
Czech Republic € 0.198 € 0.249 € 0.161 € 0.122 € 0.729
€ 0.598 € 0.196 € 0.019 € 0.163 € 0.975
Denmark € 0.198 € 0.328 € 0.507 € 0.258 € 1.291
€ 0.598 € 0.568 € 0.039 € 0.301 € 1.506
Estonia € 0.198 € 0.340 € 0.125 € 0.133 € 0.795
€ 0.598 € 0.271 € 0.015 € 0.177 € 1.060
Finland No data No data No data No data No data
€ 0.598 € 0.149 € 0.188 € 0.215 € 1.149
France € 0.198 € 0.459 € 0.108 € 0.150 € 0.915
€ 0.598 € 0.226 € 0.019 € 0.165 € 1.007
Germany € 0.198 € 0.307 € 0.180 € 0.130 € 0.815
€ 0.598 € 0.169 € 0.025 € 0.150 € 0.941
Greece No data No data No data No data No data
€ 0.598 € 0.207 € 0.038 € 0.194 € 1.037
Hungary € 0.198 € 0.298 € 0.163 € 0.178 € 0.836
€ 0.598 € 0.452 € 0.136 € 0.320 € 1.506
Ireland € 0.198 No data No data No data No data
€ 0.598 € 0.306 € 0.062 € 0.130 € 1.096
Italy € 0.198 € 0.258 € 0.277 € 0.154 € 0.887
€ 0.598 € 0.555 € 0.064 € 0.255 € 1.472
Latvia € 0.198 € 0.175 € 0.127 € 0.110 € 0.609
€ 0.598 € 0.257 € 0.016 € 0.192 € 1.062
Lithuania € 0.198 € 0.054 € 0.304 € 0.117 € 0.672
€ 0.598 € 0.119 € 0.015 € 0.154 € 0.885
Luxembourg € 0.198 € 0.390 € 0.102 € 0.041 € 0.731
€ 0.598 € 0.107 € 0.015 € 0.108 € 0.827
Malta No data No data No data No data No data
€ 0.598 € 0.245 € 0.030 € 0.157 € 1.030
Netherlands € 0.198 € 0.408 € 0.168 € 0.147 € 0.921
€ 0.598 € 0.128 € 0.035 € 0.144 € 0.905
Poland € 0.198 € 0.183 € 0.188 € 0.131 € 0.700
€ 0.598 € 0.192 € 0.015 € 0.185 € 0.990
Portugal € 0.198 € 0.361 € 0.128 € 0.158 € 0.844
€ 0.598 € 0.549 € 0.016 € 0.151 € 1.313
Romania € 0.198 € 0.271 € 0.128 € 0.143 € 0.740
€ 0.598 € 0.326 € 0.015 € 0.225 € 1.164
Slovakia € 0.198 € 0.215 € 0.182 € 0.119 € 0.713
€ 0.598 € 0.231 € 0.012 € 0.168 € 1.008
Slovenia € 0.198 € 0.342 € 0.125 € 0.133 € 0.798
€ 0.598 € 0.200 € 0.055 € 0.171 € 1.023
Spain € 0.198 € 0.271 € 0.057 € 0.095 € 0.620
€ 0.598 € 0.202 € 0.015 € 0.147 € 0.961
Sweden No data No data No data No data No data
€ 0.598 € 0.539 € 0.015 € 0.288 € 1.439
United Kingdom € 0.198 € 0.284 € 0.368 € 0.170 € 1.019
€ 0.598 € 0.123 € 0.124 € 0.042 € 0.887


+++++++

รายละเอียดราคาขายน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล ในแต่ละประเทศของ EU
ณ 16 มี.ค.55

สกุลเงินยูโร ( EUR )

European Diesel and Unleaded fuel Prices
Actual prices per one liter of fuel.
Download monthly average retail prices for European countries in convenient Excel sheets. From January 2000 thru February 2012.

March 16, 2012 Unleaded (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95)
Diesel (Gazole, Gasóleo)
Country
Retail Price
Price (Excluding VAT)
Retail Price
Price (Excluding VAT)
Austria € 1.425
€ 1.188

€ 1.387
€ 1.156
Belgium € 1.733
€ 1.432

€ 1.544
€ 1.276
Bulgaria € 1.344 2.63 лв. € 1.120 2.19 лв.
€ 1.370 2.68 лв. € 1.142 2.23 лв.
Cyprus € 1.337
€ 1.143

€ 1.365
€ 1.167
Czech Republic € 1.486 36.50 K� € 1.238 30.42 K�
€ 1.502 36.90 K� € 1.252 30.75 K�
Denmark € 1.825 13.57 kr € 1.460 10.86 kr
€ 1.652 12.28 kr € 1.322 9.82 kr
Estonia € 1.390
€ 1.158

€ 1.365
€ 1.138
Finland € 1.663
€ 1.352

€ 1.573
€ 1.279
France € 1.686
€ 1.410

€ 1.501
€ 1.255
Germany € 1.668
€ 1.402

€ 1.525
€ 1.282
Greece € 1.751
€ 1.424

€ 1.561
€ 1.269
Hungary € 1.468 431 Ft € 1.156 339 Ft
€ 1.492 438 Ft € 1.175 345 Ft
Ireland € 1.610
€ 1.309

€ 1.550
€ 1.260
Italy € 1.830
€ 1.512

€ 1.739
€ 1.437
Latvia € 1.404 Ls 0.977 € 1.151 Ls 0.801
€ 1.387 Ls 0.965 € 1.137 Ls 0.791
Lithuania € 1.387 Lt 4.79 € 1.146 Lt 3.96
€ 1.335 Lt 4.61 € 1.103 Lt 3.81
Luxembourg € 1.415
€ 1.230

€ 1.277
€ 1.110
Malta € 1.450
€ 1.229

€ 1.360
€ 1.153
Netherlands € 1.825
€ 1.534

€ 1.502
€ 1.262
Poland € 1.371 5.66 zł € 1.115 4.60 zł
€ 1.383 5.71 zł € 1.124 4.64 zł
Portugal € 1.718
€ 1.397

€ 1.520
€ 1.236
Romania € 1.311 5.72 lei € 1.057 4.61 lei
€ 1.350 5.89 lei € 1.089 4.75 lei
Slovakia € 1.532
€ 1.277

€ 1.463
€ 1.219
Slovenia € 1.463
€ 1.219

€ 1.343
€ 1.119
Spain € 1.444
€ 1.224

€ 1.387
€ 1.175
Sweden € 1.746 15.48 kr € 1.397 12.38 kr
€ 1.702 15.09 kr € 1.362 12.07 kr
United Kingdom € 1.675 £ 1.395 € 1.396 £ 1.163
€ 1.772 £ 1.474 € 1.477 £ 1.228
EU AVERAGE € 1.554
€ 1.284

€ 1.478
€ 1.221

+++++++

ก๊าซธรรมชาติสำรองของแต่ละประเทศ ณ ปี 2552


Statistics on energy consumption, production and reserves, ranked by country.
Title: Natural gas reserves by country by the end of 2009.
Definition: Proven reserves in trillion cubic meters.
Source: Collected and Compiled by Europe's Energy Portal
History: 2008

Ranking: Country: Amount: Bar Graph:
1 Russian Federation 44.9
2 Iran 29.0
3 Qatar 25.2
4 Saudi Arabia 8.1
5 Turkmenistan 8.0
6 United States 7.0
7 United Arab Emirates 6.6
8 Venezuela 5.5
9 Nigeria 5.1
10 Algeria 4.5
11 Iraq 3.2
12 Indonesia 3.1
13 Australia 3.0
14 Malaysia 2.4
15 China 2.4
16 Egypt 2.2
17 Norway 2.0
18 Kazakhstan 1.8
19 Canada 1.8
20 Kuwait 1.7
21 Uzbekistan 1.7
22 Libya 1.5
23 Azerbaijan 1.3
24 Netherlands 1.1
25 India 1.1
26 Oman 1.0
27 Ukraine 1.0
27 Pakistan 0.9
29 Vietnam 0.7
30 Bolivia 0.7
31 Romania 0.6
32 Myanmar 0.6
33 Yemen 0.5
34 Mexico 0.5
35 Papua New Guinea 0.5
36 Trinidad & Tobago 0.4
37 Argentina 0.4
38 Brazil 0.4
39 Thailand 0.4
40 Brunei 0.4
41 Bangladesh 0.3
42 Peru 0.3
43 United Kingdom 0.3
44 Syria 0.3
45 Colombia 0.1
46 Poland 0.1
47 Bahrain 0.1
48 Germany 0.1
49 Italy 0.1
50 Denmark 0.1

ENERGY STATISTICS AND CHART ARE CONTINUOUSLY UPDATED TO REPRESENT THE LATEST DATA AVAILABLE.
PRESENTED BY ENERGY.EU

http://www.energy.eu/

------------------------------------------

สถิติราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก
------------------------------------------
สถิติ 10 อันดับแรก ประเทศผู้นำเข้า ผู้ผลิต
ก๊าซรายใหญ่ของโลก


------------------------------------------

กระบวนการผลิต LPG จากขั้นตอนการผลิตน้ำมัน

------------------------------------------
กระบวนการผลิต LPG จากก๊าซธรรมชาติ
------------------------------------------

วิธีการติดตั้งเพื่อใช้แก๊ส LPG ในรถที่ใช้น้ำมันทั่วไป

------------------------------------------

อัตราแลกเปลี่ยน ณ 15 มีนาคม 2555

BillTransferSelling
USD30.586730.685630.9615
EUR39.725439.844140.4401
JPY(100)36.242236.353137.0622

http://www.bot.or.th/Thai/Pages/BOTDefault.aspx

------------------------------------------

ตัวอย่างราคาพลังงาน ในประเทศ Italy ณ วันที่ 16 มี.ค. 2555

Crude = 0.198 EUR
Margin = 0.258 EUR
Excise duties = 0.277 EUR
VAT = 0.154 EUR
Retail price = 0.887 EUR

หมายเหตุ :
Crude = ราคาก๊าซ LPG
Margin = ค่าการตลาด
Excise duties = ภาษีสรรพสามิต
VAT = ภาษีมูลค่าเพิ่ม+ภาษีท้องถิ่น
Retail price = ราคาขายปลีกก๊าซ LPG

+++

ราคา LPG ก่อนบวกค่าต่างๆ = 0.198 x 40.4401 = 8.0071398 บาท
ราคา LPG+ค่าการตลาด = 0.456 x 40.4401 = 18.4406856 บาท
ราคา LPG หลังบวกค่าต่างๆ = 0.887 x 40.4401 = 35.8703687 บาท

ราคาเบนซิน ก่อนบวกค่าต่างๆ = 1.512 x 40.4401 = 61.1454312 บาท
ราคาเบนซิน หลังบวกค่าต่างๆ = 1.830 x 40.4401 = 74.005383 บาท
เบนซิน 1.830 แพงกว่า LPG 0.887 = 2.06313416 เท่า

ราคาดีเซล ก่อนบวกค่าต่างๆ = 1.437 x 40.4401 = 58.1124237 บาท
ราคาดีเซล หลังบวกค่าต่างๆ = 1.739 x 40.4401 = 70.3253339 บาท
ดีเซล 1.739 แพงกว่า LPG 0.887 = 1.96054115 เท่า
------------------------------------------

จากข้อมูลล่าสุดของวันที่ 16 มี.ค. 55
กองทุนน้ำมันได้ปล้นจากพวกใช้เบนซิน
นำไปชดเชยให้พวกใช้ E85 ถึง 12.60 บาทแล้ว
แถมด้วยประเคนค่าการตลาดให้พวกขาย E85
สูงถึง 10.6555 บาทแล้ว
ซึ่งตรงนี้อาจมีการซิกแซกรวยกันได้ด้วย
ที่พูดนี่ไม่ได้ว่าคนในรัฐบาลน่ะ
แต่กำลังชี้ให้ดูว่ามีแววที่พวกพ่อค้าฟันกำไรโกงได้
ยั่วน้ำลายขนาดนี้ อาจมีการซิกแซกทำบัญชีกันได้ก็ได้
แต่ยังนึกไม่ออกต้องพวกอยู่ในวงการอาจเห็นช่องทาง
แต่ถึงยังไงก็ไม่สวยที่ปล่อยให้พวกขาย E85 ให้กับคนรวยเท่านั้น
ฟันกำไรสูงขนาดนี้ซึ่งไม่ได้ฟันตรงๆ กับคนรวย
แต่ฟันกับคนจนที่ใช้น้ำมันประเภทอื่นที่ถูกขูดเงินเข้ากองทุน

ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกตกลงมาตลอดในช่วงหลายปีมานี้
จากที่ขึ้นไป 6 ดอลล่าห์กว่าๆ ต่อ MMBTU
เหลือแค่ 2 ดอลล่าห์กว่าๆ ในช่วงนี้
นี่คือข้อเท็จจริงหนึ่งที่คนใช้ก๊าซควรรับรู้
จะได้หาช่องทางเถียงพวกชอบอ้างว่า
คิดราคาอิงตลาดโลกแบบมั่วๆ ได้

มีความพยายามสร้างภาพให้ LPG เลวร้ายกว่า NGV
มีการกำหนดโครงสร้างราคา LPG โดยไม่บอกความจริง
ให้คนทั่วไปทราบว่าเป็นราคาต่อกิโลกรัมไม่ใช่ลิตร
ถ้าลิตรโดยประมาณไม่เป๊ะก็เอา 1.8 ไปหาร
จากราคาที่เห็นจึงไม่ต้องแปลกใจว่า
ทำไมราคาในโครงสร้างน้ำมันและแก๊สของกระทรวงพลังงาน
จึงแตกต่างจากราคาขายหน้าปั๊มแก๊สที่ 11 บาทกว่าๆ ตอนนี้
เพราะนั่นเขาคิดเป็นลิตรไม่ใช่กิโลกรัม
มีการโหมประชาสัมพันธุ์ชู NGV เหยียบ LPG มากมาย
แต่ความจริงพบว่า LPG มีปั๊มขายหลายยี่ห้อ
ไม่ต้องกลัวถูกผูกขาดตลาด แต่ NGV ไม่
ซึ่งผูกขาดโดยปตท. วันดีคืนดีอ้างโรงแยกก๊าซในไทยบ้างในพม่าบ้าง
ปิดซ่อมทำเอาปั๊มไม่มี NGV ขายกันทั่วเมือง ซึ่งไม่มีใครช่วยได้
แต่ LPG ไม่สามารถทำแบบนี้ได้เพราะมีขายเกือบสิบเจ้าเห็นจะได้
แถมแก๊ส LPG ผลิตได้หลายทาง
เช่น จากการแยกจากก๊าซธรรมชาติหรือจากการกลั่นน้ำมัน
แต่ NGV ผลิตได้จากก๊าซธรรมชาติเพียงอย่างเดียว
และแรงอัดในถังสูงมากมายมหาศาลเมื่อเทียบกับ LPG
สรุปแล้วราคาถูกกว่าไม่กี่สตางค์เติมได้ช้ากว่า
ราคาติดตั้งแพงกว่า ถูกผูกขาดโดย ปตท.เจ้าเดียว
ทำให้เดี๋ยวอาจไม่มีก๊าซให้เติมได้ง่ายๆ
ด้วยข้ออ้างปิดโรงแยกก๊าซซ่อมเป็นต้น
แล้วแบบไหนจะดีกว่ากันแน่
ในต่างประเทศเขาส่งเสริมให้ประชาชนใช้แก๊ส LPG
เพราะมีมลพิษน้อยกว่าน้ำมัน แถมราคาถูกกว่า 2 เท่าตัว
มีแต่ในไทยนี่แหล่ะที่ส่งเสริมให้ใช้น้ำมันแทนแก๊ส
หรือส่งเสริมใช้แก๊สโซฮอลที่กำลังเอ้าท์แล้ว
ราคาต่างกันเห็นๆ เซฟเงินค่านำเข้าหลายเท่าตัว
แถมด้วยมีมลพิษน้อยกว่า ลดโลกร้อนได้ดีกว่าด้วย
หลายประเทศทั่วโลกหนุนใช้ LPG มากกว่า NGV
มีแต่ออสเตรเลียที่หนุน NGV กับพี่ไทยที่หนุนโอเว่อร์สุดๆ
แต่ถ้ายังผูกขาดแบบนี้แนะนำใช้แบบที่หลายสิบประเทศใช้คือ LPG ดีที่สุด
ประเทศอิตาลีใช้ก๊าซติดอันดับโลก ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ก็ด้วย
พี่ไทยไม่ติดท้อปเท็นกับเขา ยังจะมาอ้างห่วงอะไร
กับการใช้พลังจากก๊าซ แทนที่จะสนับสนุนให้ใช้เยอะๆ
จะได้เสียเงินนำเข้าน้อยกว่านำเข้าน้ำมัน
ลดการขาดดุลการค้า ลดมลพิษในอากาศ
ราคาในตลาดโลกถ้าไม่โขกภาษีเก็บนั่นนี่จริงๆ
มันไม่แพงไปกว่าปัจจุบันเท่าไหร่หรอก

ถ้าไปติดตั้ง LPG แบบหัวฉีดสมัยนี้ราคาสองหมื่นต้นๆ
อัตราเร่งและกินน้ำมันรวมๆ พอๆ กับใช้น้ำมัน
แล้วจะดื้อรั้นไปใช้น้ำมันที่แพงกว่าทำไม
แพงก็เลิกใช้เดี๋ยวมันก็ถูกไม่ใช่แพงแล้วยิ่งใช้เมื่อไหร่มันจะถูก
ด้วยราคา 11 กว่าบาทหรือต่อให้ 15 บาทต่อลิตรของ LPG
ก็ยังถูกกว่าน้ำมันในตอนนี้ และเทียบราคาในยุโรป
ที่ค่าครองชีพสูงกว่าเทียบกับการขายราคาน้ำมัน
และแก๊ส LPG ที่มีการโขกราคาเพื่อไม่ให้ถูกจัด
แต่ราคารวมๆ ก็ยังห่างจากราคาน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซลถึง 2 เท่าตัว

สรุปผลการทดสอบการขับด้วยน้ำมันกับแก๊ส LPG
วิ่งวันละ 70 กิโลไปกลับบ้านกับที่ทำงานต่อวันรวม 5 วัน ประมาณ 350 กม.
ถ้าเป็นรถใหม่ที่วิ่งในเมืองและชานเมืองกินน้ำมันประมาณ 12 กม./ลิตรกว่าๆ
ก็เติมทีปาเข้าไปเกือบ 30 ลิตร ประมาณพันกว่าบาทต่อ 5 วัน
แต่ LPG เติมแค่ประมาณ 400 กว่าๆ ยังเหลือวิ่งได้อีกเพียบน่ะ
ขนาดขับด้วยรถเก่าที่อัตราการกินน้ำมันมากกว่ารถใหม่ด้วยซ้ำ


โดย มาหาอะไร

FfF