บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


03 กันยายน 2555

<<< ปัญหามาปัญญามี ในทุกที่มีโอกาส ยิ่งพลาดยิ่งฉลาด ยิ่งขี้ขลาดยิ่งพ่ายแพ้ >>>

6 · ·
http://www.facebook.com/maha.arai

-------------------------------------------------
FfF