บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


28 พฤศจิกายน 2555

<<< แม้ เสธ.อ้ายจะตายไปแล้ว แต่ความคิดแบบ เสธ.อ้ายยังคงอยู่ >>>

Maha Arai ได้แชร์ รูปภาพ ของ Voices of Siam

<<< แม้ เสธ.อ้ายจะตายไปแล้ว แต่ความคิดแบบ เสธ.อ้ายยังคงอยู่ >>>

"แม้ เสธ.อ้ายจะตายไปแล้ว แต่ความคิดแบบ เสธ.อ้ายยังคงอยู่"


แม้ เสธ.อ้าย หรือ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ จะประกาศยุติบทบาททางการเมืองไปแล้วด้วยการบอกว่า "คนชื่อเสธ.อ้ายได้ตายไปจากการเมืองแล้ว" [1] แต่สิ่งที่แอดมินห่วงกว่าตัว เสธ.อ้าย คือ คว
ามคิดแบบ เสธ.อ้าย

เสธ.อ้าย เป็นตัวแทนความคิดแบบอนุรักษ์นิยมไทยขวาจัดได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ นิยมกษัตริย์และทหารมากเสียจนไม่สามารถยอมรับการมีอำนาจของประชาชนในระบอบ ประชาธิปไตยได้ สามารถจะยอมทำทุกอย่างรวมทั้งหยุดการวิวัฒน์ของประเทศเพียงเพื่อทำลายองค์กร สำคัญในทางประชาธิปไตย

แม้คนอย่าง เสธ.อ้าย ที่คิดแบบสุดโต่งในสังคมไทยอาจมีไม่มาก ส่วนหนึ่งสะท้อนได้จากจำนวนผู้มาชุมนุมที่มีไม่มากและสังคมเองก็ไม่ยอมรับ (ดูจากการสำรวจโพลมีเพึยง 22.40% เท่านั้นที่มองว่าการเคลื่อนไหวขององค์การพิทักษ์สยามมีเหตุผล) [2] แต่คนกลุ่มนี้คือ ชนชั้นนำและชนชั้นกลางในสังคม ซึ่งมีความสามารถและทรัพยากรในการสร้างกระแสในสังคมได้ นอกจากนั้น พวกเขาก็พร้อมจะทำสิ่งที่ไม่มีเหตุผลหลายอย่างเพียงเพื่อบรรลุจุดประสงค์แบบ ขวาจัดของพวกตนโดยไม่ได้สนใจเสียงส่วนใหญ่ของประเทศที่เขามักดูถูกว่าไม่ สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้

ด้วยเหตุนี้เอง แอดมินจึงคิดว่า สิ่งที่น่ากลัวกว่าตัว เสธ.อ้าย มากมายนัก มันคือ ความคิดแบบ เสธ.อ้าย ที่ยังคงมีในสังคมไทย และพร้อมที่จะดึงประเทศกลับไปสู่ยุคแช่แข็งอีกครั้ง

อ้างอิง

[1] http://www.dailynews.co.th/politics/168731
[2] http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1351314960&grpid=01&catid&subcatid

ภาพประกอบ: http://news.sanook.com/1150420/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%98.%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%9A.-/

- Admin Ao & AC


รูปภาพ : "แม้ เสธ.อ้ายจะตายไปแล้ว แต่ความคิดแบบ เสธ.อ้ายยังคงอยู่" 

แม้ เสธ.อ้าย หรือ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ จะประกาศยุติบทบาททางการเมืองไปแล้วด้วยการบอกว่า "คนชื่อเสธ.อ้ายได้ตายไปจากการเมืองแล้ว" [1] แต่สิ่งที่แอดมินห่วงกว่าตัว เสธ.อ้าย คือ ความคิดแบบ เสธ.อ้าย 

เสธ.อ้าย เป็นตัวแทนความคิดแบบอนุรักษ์นิยมไทยขวาจัดได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ นิยมกษัตริย์และทหารมากเสียจนไม่สามารถยอมรับการมีอำนาจของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได้ สามารถจะยอมทำทุกอย่างรวมทั้งหยุดการวิวัฒน์ของประเทศเพียงเพื่อทำลายองค์กรสำคัญในทางประชาธิปไตย 

แม้คนอย่าง เสธ.อ้าย ที่คิดแบบสุดโต่งในสังคมไทยอาจมีไม่มาก ส่วนหนึ่งสะท้อนได้จากจำนวนผู้มาชุมนุมที่มีไม่มากและสังคมเองก็ไม่ยอมรับ (ดูจากการสำรวจโพลมีเพึยง 22.40% เท่านั้นที่มองว่าการเคลื่อนไหวขององค์การพิทักษ์สยามมีเหตุผล) [2] แต่คนกลุ่มนี้คือ ชนชั้นนำและชนชั้นกลางในสังคม ซึ่งมีความสามารถและทรัพยากรในการสร้างกระแสในสังคมได้ นอกจากนั้น พวกเขาก็พร้อมจะทำสิ่งที่ไม่มีเหตุผลหลายอย่างเพียงเพื่อบรรลุจุดประสงค์แบบขวาจัดของพวกตนโดยไม่ได้สนใจเสียงส่วนใหญ่ของประเทศที่เขามักดูถูกว่าไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ 

ด้วยเหตุนี้เอง แอดมินจึงคิดว่า สิ่งที่น่ากลัวกว่าตัว เสธ.อ้าย มากมายนัก มันคือ ความคิดแบบ เสธ.อ้าย ที่ยังคงมีในสังคมไทย และพร้อมที่จะดึงประเทศกลับไปสู่ยุคแช่แข็งอีกครั้ง 

อ้างอิง 

[1] http://www.dailynews.co.th/politics/168731
[2] http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1351314960&grpid=01&catid&subcatid

ภาพประกอบ: http://news.sanook.com/1150420/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%98.%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%9A.-/

- Admin Ao & AC

  • Maha Arai ไปเจอมา คำพูดนี้เป็นความจริง แม้อ้ายแช่แข็ง จะยอมตายทางการเมืองวางมือทางการเมืองไปแล้ว แต่ความคิดแช่แข็งทางการเมืองยังอยู่ และจะอยู่ตลอดไปในประเทศที่มีไดโนเสาร์เต็มบ้านเต็มเมือง
  • Maha Arai แต่การเคลื่อนไหวในอนาคตอาจอายที่จะพูดคำว่าแช่แข็ง อาจเปลี่ยนเป็นคำสวยหรูแบบแปลกๆ แต่เนื้อในจริงๆ มันก็ไม่ต่างอะไรกับการแช่แข็งอยู่ดี
http://www.facebook.com/maha.arai

---------------------------------------------------
FfF