บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


06 พฤศจิกายน 2555

<<< นานๆ ญาติมาเยี่ยม ลงทุนโชวฝีมือทำผัดมัสมั่นฮอทดอกแฮมแครอทให้ทาน >>>

นานๆ ญาติมาเยี่ยม ลงทุนโชวฝีมือทำผัดมัสมั่นฮอทดอกแฮมแครอทให้ทาน
 

http://www.facebook.com/maha.arai

---------------------------------------
FfF