บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


03 มกราคม 2556

<<< ข้าวต้มลูกชิด คิดเองสดๆ >>>


ข้าวต้มลูกชิด คิดเองสดๆ

http://www.facebook.com/maha.arai

---------------------------------------------
FfF