บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


03 มกราคม 2556

<<< ดัดแปลงได้ทุกเรื่อง ซิน่า ล่าสุดกาแฟลำใย อิอิ >>>

ดัดแปลงได้ทุกเรื่อง ซิน่า ล่าสุดกาแฟลำใย อิอิhttp://www.facebook.com/maha.arai

-------------------------------------------
FfF