บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


30 มกราคม 2556

<<< ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ประเภทต่างๆ/คำแนะนำ >>>

ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ประเภทต่างๆ/คำแนะนำ  

- ตัวอย่างสัญญาว่าจ้างศิลปินเฉพาะคราว

doc.pngตัวอย่างสัญญาว่าจ้างศิลปินเฉพาะคราว

doc.pngข้อแนะนำการใช้ตัวอย่างสัญญาว่าจ้างศิลปินเฉพาะคราว

- ตัวอย่างว่าจ้างศิลปินเข้าสังกัด
doc.pngตัวอย่างสัญญาว่าจ้างศิลปินเข้าสังกัด

doc.pngข้อแนะนำในการใช้ตัวอย่างสัญญาว่าจ้างศิลปินเข้าสังกัด

- ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมระหว่างนักเขียนกับสำนักพิมพ์
doc.pngตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมระหว่างนักเขียนกับสำนักพิมพ์

doc.pngข้อแนะนำการใช้ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมระหว่างนักเขียนกับสำนักพิมพ์

- ตัวอย่างสัญญาแปลงานวรรณกรรมระหว่างนักแปลกับสำนักพิมพ์

doc.pngตัวอย่างสัญญาแปลงานวรรณกรรมระหว่างนักแปลกับสำนักพิมพ์

doc.pngข้อแนะนำการใช้ตัวอย่างสัญญาแปลงานวรรณกรรมระหว่างนักแปลกับสำนักพิมพ์

- ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมdoc.png
ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม

doc.pngข้อแนะนำการใช้ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม

- ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิงานดนตรีกรรม(คำร้อง)
doc.pngตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์คำร้อง

doc.pngข้อแนะนำการใช้ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์คำร้อง

- ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิงานดนตรีกรรม(ทำนอง)
doc.png
ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ทำนอง

doc.pngข้อแนะนำการใช้ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ทำนอง

- ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิงานดนตรีกรรม(ทำซ้ำและเรียบเรียงเสียงประสาน)
doc.png
ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม


- ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิงานดนตรีกรรม(คำร้องและทำนอง)

- ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Shrink Wrap License)
doc.pngตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(Shrink Wrap License)

doc.pngข้อแนะนำการใช้ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Shrink Wrap License)

- ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์(โดยคู่สัญญาลงนามทั้งสองฝ่าย) doc.png
ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โดยคู่สัญญาลงนามทั้งสองฝ่าย)

doc.pngข้อแนะนำการใช้ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โดยคู่สัญญาลงนามทั้งสองฝ่าย)

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=21&id=481&Itemid=571

-------------------------------------------------------
FfF