บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


25 มกราคม 2556

<<< ปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติทั้งปัจจุบันและอนาคต คือปัญหาการว่างงานที่จะก่อให้เกิดกระแสสังคมนิยมกลับมาเพราะรัฐบาลทุกประเทศแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบไม่สนใจคนตกงานเน้นกู้ทำโครงการใหญ่ๆ กันมากกว่า >>>

Maha Arai ได้แชร์ ลิงก์

ปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติทั้งปัจจุบันและอนาคต คือปัญหาการว่างงานที่จะก่อให้เกิดกระแสสังคมนิยมกลับมาเพราะรัฐบาลทุกประเทศแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบไม่สนใจคนตกงานเน้นกู้ทำโครงการใหญ่ๆ กันมากกว่า
http://www.posttoday.com/รอบโลก/200496/ตกงานทั่วโลกพุ่งอีก5ล้านคน
  • ทั้ง Endomaitre Resectionendomaitre และ Wake Up Guys ถูกใจสิ่งนี้
  • Maha Arai ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมแม้แต่ญี่ปุ่นที่เคยเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรม มีแรงงานที่จงรักภักดีต่อองค์กร จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหลังประสบวิกฤตเศรษฐกิจมานาน และมีกระแสสนับสนุนแนวสังคมนิยมมากขึ้น
  • Maha Arai เคยอ่านเจอคำให้สัมภาษณ์คนญี่ปุ่นที่ตกงาน ก็พบว่ารัฐบาลไม่ได้สนใจปัญหาของพวกเขา เขาเลยมาสนใจแนวสังคมนิยมมากขึ้น ที่อื่นๆ ในโลกนี้ก็เหมือนกัน ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย
  • Maha Arai แทบทุกรัฐบาลที่ผ่านมาแทบไม่เคยเห็นว่าสนใจอยากแก้ปัญหาคนว่างงานที่จริงจังสัก ที การพยายามสนับสนุนโครงการใหญ่ๆ ใช้เงินมากๆ แต่กลับพบว่าช่วยคนตกงานไม่ได้เพิ่มมากหรือได้ทั้งหมดเลย เช่น สร้างรถไฟฟ้า 1 ล้านล้านบาท ด้วยยอดเงินขนาดนี้ ไม่สามารถแก้ปัญหาคนว่างงานได้หมดเพราะไม่ได้เน้นแก้คนว่างงานแต่เน้นสร้าง GDP เน้นอยากทำอยากมีอะไรกันมากกว่า
  • Maha Arai ทั้งๆ ที่ถ้ามีความพยายามอยากช่วยคนตกงานจริงจังงบประมาณระดับแสนล้านหรือหลายแสนล้านสามารถทำโครงการสร้างงานจำนวนมาก เพื่อให้คนมีงานทำมากๆ แม้เศรษฐกิจโตไม่เร็วขึ้นกว่าทุ่มมากๆ ทำโครงการใหญ่ๆ แล้วส่วนใหญ่เงินก็ออกนอกประเทศทันทีจำนวนมากๆ เพราะต้องนำเข้าซื้อนั่นนี่เข้ามาจำนวนมาก ในขณะที่ถ้าทำดีๆ ด้วยเงินระดับแสนล้านจะหมุนรอบอยู่ในวงจรเศรษฐกิจได้หลายสิบรอบคนตกงานน้อยลงมหาศาล
  • Maha Arai แต่กลับพบว่าน้อยมากที่จะเห็นรัฐบาลแต่ละประเทศทำกันจริงจัง แม้แต่อเมริกา หรือในยุโรปก็ตาม คือบางคนอาจคิดว่าตึกรามบ้านช่องถนนหนทางคือความเจริญแม้คนส่วนหนึ่งไม่มีจะกินไม่มีบ้านอยู่หรือตกงานมากมาย เรากลับมองว่าตึกรามบ้านช่องมันเป็นความเจริญของเจ้าของตึกรามบ้านช่องมากกว่าไม่ใช่ความเจริญของประเทศ เผลอๆ หลายตึกต่างชาติขนเงินมาลงทุน คนในประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยนอกจากลูกจ้างที่น้อยนิดที่อาจทำงานภายในตึกนั้น แต่คนทั่วไปผ่านมาก็ผ่านไปไม่ได้อะไรกับตึกนั้น
  • Maha Arai มันคือตัวอย่างที่ยกมาให้เห็นภาพระหว่างการเน้นวัตถุสิ่งปลูกสร้าง กับการเน้นคนความเป็นอยู่ของคนในสังคม แนวสังคมนิยมจึงเฟืองฟูเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีคนจำนวนมากตกงานก็เพราะยังงี้ เพราะเป็นแนวที่ดูเหมือนเห็นหัวเขา แต่เวลาปฏิบัติผู้มีอำนาจก็เหมือนกันทั่วโลกและทุกระบอบคือลืมตัวไม่เห็นหัวประชาชนเจ้าของประเทศ
  • Maha Arai ส่วนแนวเน้นทำตัวเลขสวยๆ ส่งเสริมการเข้ามาเก็งกำไรในประเทศไม่ใช่แนวทางการพัฒนาประเทศที่ดีนอกจากกับระเบิดที่อาจระเบิดในวันใดวันหนึ่งแล้วเศรษฐกิจของประเทศก็ทรุดก็กลับไปกู้ซากกันอีกหลายปีวนไม่รู้จักจบ

http://www.facebook.com/maha.arai

------------------------------------------------
FfF