บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


15 มีนาคม 2556

<<< อัจฉริยะของโลก 3 คนนี้ โชคดีไม่ถูกฝึกให้เกรียนมาก่อน ไม่งั้นวันนี้โลกอาจไม่รู้จักพวกเขา >>>

<<< อัจฉริยะของโลก 3 คนนี้ โชคดีไม่ถูกฝึกให้เกรียนมาก่อน ไม่งั้นวันนี้โลกอาจไม่รู้จักพวกเขา >>>


Thirapol Yacuboo และ อีก 10 คน ถูกใจสิ่งนี้

Maha Arai
คนที่จะมีความคิดสร้างสรร จะไม่ใช่พวกที่ถูกฝึกให้ซ้ายหันขวาหันหรือเกรียนเหมือนกันหมดแน่นอน เพราะคนที่อยู่ในระบบแบบนั้น จะทำอะไรมักต้องรอคำสั่งหรือขอความเห็นจากคนอื่นไม่มีความมั่นใจในตนเอง แล้วมันจะมีความคิดสร้างสรร แหวกแนว คิดนั่นนี่ไปได้ยังไงกัน
ถูกใจ · 1 · แก้ไข · 11 มกราคม

--------------------------------------
FfF