บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


15 มีนาคม 2556

<<< โรงเรียนดีหรือเด็กเก่งแห่กันไปเรียน >>>

Maha Arai ได้แชร์ ลิงก์
10 มกราคม ·
<<< โรงเรียนดีหรือเด็กเก่งแห่กันไปเรียน >>>
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1355738179&grpid=01&catid=19&subcatid=1903


100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ล่าสุดปี2012
www.matichon.co.th
ถูกใจ · แสดงความคิดเห็น

Wake Up Guys และ อีก 4 คน ถูกใจสิ่งนี้

Maha Arai
ที่มา : เว็บไซต์ dek-d.com

100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ลำดับโรงเรียนในประเทศไทยที่ดีที่สุดโดยวัดจากผลเอนทรานซ์ โควตารับตรงโอลิมปิกวิชาการ
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์)
5. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
6. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
7. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
8. โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน
9. โรงเรียนอัสสัมชัญ
10. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
11.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
12.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
13.โรงเรียนสตรีวิทยา
14.โรงเรียนเทพศิรินทร์
15.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
16.โรงเรียนสาธิต ม.เชียงใหม่
17.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
18.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
19.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
20.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
22.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
23.โรงเรียนนครสวรรค์
24.โรงเรียนหอวัง
25.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
26.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27.โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
28.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
29.โรงเรียนสตรีวิทยา2
30.โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่
ถูกใจ · แก้ไข · 10 มกราคม

Maha Arai
31.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
32.โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น
33.โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
34.โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
35.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง
36.โรงเรียนสาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
37.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
38.โรงเรียนโยธินบูรณะ
39.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
40.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
41.โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
42.โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
43.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
44.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี
45.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
46.โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
47.โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
48.โรงเรียนศึกษานารี
49.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
50.โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
51.โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
52.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
53.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
54.โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนด์
55.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
56.โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
57.โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
58.โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
59.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.สตูล
60.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
61.โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
62.โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์)2
63.โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
64.โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
65.โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
66.โรงเรียนพัทลุง
67.โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคม
68.โรงเรียนลำปางกัลยาณี
69.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
70.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ บดินทรเดชา
ถูกใจ · แก้ไข · 10 มกราคม

Maha Arai
71.โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
72.โรงเรียนเซนต์โยเชฟคอนแวนด์
73.โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง
74.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
75.โรงเรียนสารคามวิทยาคม จ.มหาสารคาม
76.โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
77.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78.โรงเรียนระยองวิทยาคม
79.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทรบุรี
80.โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
81.โรงเรียนทวีธาภิเศก
82.โรงเรียนชลกันยานุกูล
83.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม
84.โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา
85.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
86.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร
87.โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
88.โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
89.โรงเรียนเบญจมราชาลัย
90.โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
91.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
92.โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
93.โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
94.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี
95.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
96.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
97.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
98.โรงเรียนสาธิต(พิบูลย์บำเพ็ญ) ม.บูรพา
99.โรงเรียนวิสุทธังษี จ.กาญจนบุรี
100.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ถูกใจ · แก้ไข · 10 มกราคม

Maha Arai
ความจริงน่าจัดสัก 200 จะได้มีโรงเรียนเก่าเราเข้าไปอยู่ในอันดับด้วย อิอิ หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ จากประสบการณ์ทั้งเคยเป็นนักเรียนและเคยเป็นครูโรงเรียนฝรั่งไม่ถึงปี พอรับรู้ว่าทำไม
ถูกใจ · แก้ไข · 10 มกราคม

Au Thipavalai
น้าเคยเป็นคุณครูด้วยหรือ โรงเรียนอะไรอ่ะ
ถูกใจ · 10 มกราคม

Maha Arai
คือพวกเก่งๆ หรือขยันเรียน ที่รร.เก่า เช่นได้ที่ 1 บ้าง ก็จะขวนขวายแห่ไปเรียนโรงเรียนดังหลังจบม.3 แต่ก็มีไม่น้อยไม่ไป กับตอนไปเป็นครูสอนโรงเรียนเครือฝรั่งถึงบางอ้อ เด็กชั้นประถมห้องหนึ่งปาเข้าไปเกือบ 60 คน ต้องมีครูช่วยสอนมาสอดส่องดูอีกคน แถมมีประมาณ 15 ห้อง แปะเจี๊ยะสิบกว่าปีก่อนก็หลายหมื่นถึงเป็นแสนตอนเข้าป.1
ถูกใจ · แก้ไข · 10 มกราคม

Maha Arai
ระดับม.ต้นก็ยังเหลืออยู่เกือบ 10 ห้องถ้าจำไม่ผิดแต่ละห้องคนก็ไม่เยอะแบบประถมเพราะพวกจบประถมที่เก่งๆ เริ่มย้ายไปสวนกุหลาบนั่นนี่ตามความดังของโรงเรียน แต่พอชั้นม.ปลายเหลือ 3 ห้องมีห้องเก่งที่ไม่อยากไปไหน 1 ห้องอีกสองห้องบอกตรงๆ เหลือเดนจริงๆ กวนประสาทสุดๆ เจอมากะตัวเลย อิอิ
แก้ไขแล้ว · ถูกใจ · แก้ไข · 10 มกราคม

Maha Arai
เวลาสอนพวกเอาซาวเบาว์มาฟังงี้เอากระจกมาส่องนั่งหวีผมยังงี้แถม กวนประสาทแทบทุกอย่าง เหมือนเวรกรรมออนไลน์ที่เคยทำไว้กับครูสมัยเราเรียนเลย อิอิ แบบครูสอนเราก็นั่งเล่นหมากกระดานกับเพื่อนแบบแอบๆ แถมคุยแบบไม่สนใจอาจารย์สมัยเรียนมหาลัยเจออาจารย์แก่ๆ สอนบัญชีเบื้องต้นไปฟ้องอธิการบดีเลยว่าแล้วเลยตกซ้ำชั้นทั้งแก๊งอิอิ
ถูกใจ · แก้ไข · 10 มกราคม

Maha Arai
สรุปเราว่าพวกเด็กเก่งๆ จะไหลไปยังโรงเรียนดังเรื่อยๆ ก็เหมือนเป็นการคัดเอาพวกหัวกะทิมารวมกัน แล้วพวกหัวกะทินี่ ขนาดเราไปสอนใหม่ๆ ไม่รู้ว่าใครเก่งไม่เก่ง 15 ห้อง ห้องละเกือบ 60 คนสอนเขียน เบสิค เราสามารถรู้ได้ทันทีหลังจากให้การบ้านไปทำและเรียกมาทำมาลองภูมิถามกลัวว่าผู้ปกครองทำให้ สามารถชี้ได้เลยว่าหมอนี่เก่งแล้วก็จริงได้ที่1 ของรุ่น ทั้งๆ ที่เราไม่รู้ประวัติมาก่อน
แก้ไขแล้ว · ถูกใจ · แก้ไข · 10 มกราคม

Maha Arai
คือแววมันออกหัวไว เข้าใจอะไรง่ายๆ แบบนี้ถ้าเป็นพวกเรียบร้อยหน่อยหรือขยันก็จะเก่งถึงเก่งโครตเลยอันนี้ระดับประถม แถมอีกนิดครูสังกัดประถมใหญ่มีพาวเว่อรืมากที่สุดเพราะแหล่งผลประโยชน์จากนักเรียนมีมากสุดส่วนครูที่ไม่ค่อยมีพาวเว่อร์จะถูกให้ไปสังกัดมัธยม ยิ่งมัธยมปลายนี่สอนสองห้องชนิดครูสาวที่มาสอนก่อนหน้าเราไม่กี่วันเผ่นไม่มาสอนอีกเลยอีกห้องยังพอมีแววเก่งหลายคน สรุปพวกหัวกะทิหลั่งไหลไปโรงเรียนไหนก็ได้เปรียบ
ถูกใจ · แก้ไข · 10 มกราคม

Maha Arai
ซึ่งจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แสดงว่าโรงเรียนก็มีส่วนในการสร้างแรงจูงใจให้พวกเด็กเก่งๆ หลั่งไหลมาเรียน ครูเก่งๆ นี่ก็ส่วนหนึ่งแต่พ.ศ.นี้ศูนย์ติวเตอร์เพียบเนื้อหาแน่นกว่าในตำราเรียนอีก แถมข้อสอบเข้าถ้าเรียนกันแค่ในตำราไม่ไปติวสู้พวกไปติวไม่ได้เล่นออกข้อสอบแบบไม่ได้สอนในตำราใครจะไปทำได้สู้พวกไปติวไม่ได้มีโอกาสเจอข้อสอบแบบนั้นก่อน ดังนั้น การทำให้โรงเรียนดังหรือดึงดูดเด็กเก่งๆ ไว้ก็จะมีโอกาสดังได้บ้าง
แก้ไขแล้ว · ถูกใจ · แก้ไข · 10 มกราคม

Maha Arai
แต่ของพวกนี้มันไม่ใช่ที่สุดของชีวิตไม่ว่าจบโรงเรียนดัง มหาลัยดัง ก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิต เสียทุกคน แต่อาจสบายในอนาคตหรือมีโอกาสมากกว่าในแง่หางานเพราะมีเพื่อนฝูงสังคมอะไรพวกนั้นมากกว่า แต่ก็มีไม่น้อยไม่จบอะไรเลยหรือเรียนไม่จบมหาลัยเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกในเวลานี้หรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในหลายๆ วงการ ซึ่งความรู้ที่เรียนกันมาบางทีแทบไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตเท่ากับประสบการณืการทำงานและการขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมโดยไม่ยึดติดว่าเรียนมาด้านใดก็หาความรู้เฉพาะด้านนั้น ควรเปิดรับอ่านได้ทุกศาสตร์วิชาเรียกว่าเข้าไปร้านหนังสือเดินอ่านแทบทุกโซนก่อนแล้วค่อยซื้อสักเล่มสองเล่มกลับบ้าน
ถูกใจ · แก้ไข · 10 มกราคม

Maha Arai
คือถ้าคนที่เปิดกว้าง พร้อมฝักใฝ่เรียนรู้ทุกศาสตร์วิชาจะมองโลกและมีวิสัยทัศน์มากกว่าคนที่เจาะจงเฉพาะศาสตร์ที่ชอบหรือสาขาวิชาที่เรียนมาเท่านั้น ซึ่งใครเปิดกว้างรับได้หลากหลายและมากกว่าจะรู้อะไรมากกว่าหลังหมดภาคการศึกษาบังคับแบบปกติไปแล้ว การหลงยึดติดกับอดีตว่าจบที่เรียนดังเกรดดีแล้วไม่ขวนขวายหาความรุ้ที่มีมากมายกว่าที่เรียนมาเพิ่มเติม วันหนึ่งพวกนี้จะรู้ว่าที่จริงเขากำลังอยู่ในกะลานี่เอง
ถูกใจ · แก้ไข · 10 มกราคม

Maha Arai
อีกอย่าง นับแต่นี้ต่อไปเด็กนักเรียนไทยเลิกเกรียนกันได้แล้ว รัฐบาลนี้จัดให้ยกเลิกการไว้ผมเกรียนและห้ามไว้ผมยาวแล้ว เต็มที่ไปเลยอิอิ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1357746450&grpid=00&catid&subcatid
ถูกใจ · แก้ไข · 10 มกราคม

http://www.facebook.com/maha.arai

---------------------------------------------------------
FfF