บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


16 กรกฎาคม 2556

<<< เพลง มันเป็นไปไม่ได้ >>>

เพลง มันเป็นไปไม่ได้
เนื้อร้อง / ทำนอง : อั้งม้อ

มันเป็นไป..ไม่ได้
มันเป็นไป..ไม่ได้
ยังไงก็เป็นไปไม่ได้

เธอบอกซ้ำซ้ำ
เธอย้ำหลายหน
ว่าคนอย่างฉัน
เป็นแฟนเธอไม่ได้
เป็นแฟนเธอไม่ได้

มันเป็นไป..ไม่ได้
มันเป็นไป..ไม่ได้
ยังไงก็เป็นไปไม่ได้

เธอบอกซ้ำซ้ำ
เธอย้ำหลายหน
ต่างคนต่างกัน
ผูกพันธ์กันไม่ได้
ผูกพันธ์กันไม่ได้

มันเป็นไป..ไม่ได้
มันเป็นไป..ไม่ได้
ยังไงก็เป็นไปไม่ได้

เธอบอกซ้ำซ้ำ
เธอย้ำหลายหน
อายุสองคน
ช่างห่างกันมากมาย
ช่างห่างกันมากมาย

มันเป็นไป..ไม่ได้
มันเป็นไป..ไม่ได้
ยังไงก็เป็นไปไม่ได้
ยังไงก็เป็นแฟน..ไม่..ได้

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
----------------------------------------
FfF