บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


21 สิงหาคม 2557

<<< อยากให้ประชาชนเชิดชูศรัทธา คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งคือ มีความกล้า มีอุดมการณ์ หรือมีผลงาน ให้ประชาชนรับทราบเป็นที่ประจักษ์ด้วย >>>

ใครต้องการให้ประชาชนเชิดชูศรัทธาอย่างจริงใจโดยไม่ต้องบังคับกะเกณฑ์ คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งคือ มีความกล้า มีอุดมการณ์ หรือมีผลงาน ให้ประชาชนรับทราบเป็นที่ประจักษ์ด้วย
 • Maha Arai ขอยกตัวอย่างประกอบ อย่างแกนนำทุกสีเสื้อทั้งระดับแกนนำหลักแกนนำรองก็จะมีประชาชนเชิดชูถ้าเขามีความกล้า ถ้างวดไหนไม่กล้าก็อย่าแปลกใจที่เขาจะไม่เชิดชูเรื่องปกติเดี๋ยววันไหนกล้าอีกก็มีเชิดชูศรัทธาอีกเพราะคุณมีความกล้าถ้าไม่มีความกล้าก็ไม่มีอะไรเหนือมวลชนทั่วไปที่เขาอาจมีดีกว่าแต่ขาดอยู่อย่าง หนึ่งคือความกล้านั่นเอง
 • Maha Arai ส่วนเรื่องผลงานขอยกตัวอย่างคือกรณีนายกทักษิณนโยบายผลงานยาวเป็นหางว่าวและครอบคลุมคนจำนวนมากจึงไม่ต้องแปลกใจคนยังรักยังศรัทธายังเพียบอยู่
  http://maha-arai.blogspot.com/2009/05/blog-post_05.html?m=1
 • Maha Arai คนเราอาจมีดีมีเด่นมีด้อยกันไปแต่ละคน แต่แค่มีดีสัก1ใน3 สิ่งที่ว่ามาประชาชนจำนวนมากก็พร้อมเชิดชูศรัทธาแล้ว ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจ ว่าทำไมบางคนไม่กล้าเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ยังมีคนศรัทธาเพราะเขามีผลงานในอดีต มีดีอย่างเดียวก็มีคนศรัทธาแล้ว
  ส่วนกรณีมีความกล้า
  และ อุดมการณ์ถ้าอยากให้มีคนศรัทธาอย่างยืนนานยันลูกหลานต้องยืนอยู่ข้างฝ่าย ประชาธิปไตยที่จะผ่านไปนานแค่ไหนคนก็ยังศรัทธาได้ยาวนานแต่กล้าและมี อุดมการณ์แนวเผด็จการก็ดูฮิตเล่อร์ กัดดาฟี่ อะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันอนาคตไม่แก่ตายก็โดนโค่นและชื่อมีแต่ชื่อเสีย แทนชื่อเสียง
  การเลือกข้างที่ถูกต้องคือการเลือกข้างที่มองอนาคตที่ยาวไกลไม่ใช่เลือกเอาชนะแค่วันนี้พรุ่งนี้
 • Maha Arai นอกจากนี้การรับรู้ระดับไหนก็อาจมีคนศรัทธาระดับนั้นเช่นมีคนรับรู้ระดับหมู่บ้านก็อาจมีคนศรัทธาระดับหมู่บ้านถ้ารับรู้ระดับประเทศก็อาจมีคนศรัทธาระดับประเทศหรือระดับในเว็บในวงเสื้อสีเดียวกันคนศรัทธาก็อยู่ในวงดังกล่าวด้วย ซึ่งพอใจระดับไหนก็เลือกระดับนั่นและทำอย่างเต็มกำลังแต่ถ้าไม่อยากเจอแรงกดดันหรือเครียดมากก็ทำไปอย่างเต็มที่
  อนาคตจะเป็นสิ่งที่บอกถึงความทุ่มเทในวันนี้
 • Maha Arai ถ้าแอบทำความดีนั่นนี่อยู่เบื้องหลัง
  ก็อย่าเสียใจถ้าไม่มีใครเห็นความดีที่ทำ
-------------------------------------------
FfF