บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


21 สิงหาคม 2557

<<< รวบรวมวีรเวรของเหล่าเสื้อเขียวเก็บไว้ได้เพียบที่นี่ เผื่อเจ้านายเขาไม่รู้ เห็นเที่ยวไปจัดระเบียบเธคบาร์ชายหาดลืมจัดระเบียบลูกน้องตนเอง >>>


รวบรวมวีรเวรของเหล่าเสื้อเขียวเก็บไว้ได้เพียบที่นี่ เผื่อเจ้านายเขาไม่รู้ เห็นเที่ยวไปจัดระเบียบเธคบาร์ชายหาดลืมจัดระเบียบลูกน้องตนเอง
------------------------------------------


------------------------------------------
FfF