บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


28 สิงหาคม 2557

<<< เพลง อยู่ที่การตัดสินใจของเธอ >>>

เพลง อยู่ที่การตัดสินใจของเธอ

เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

ยังมีเวลา..ที่จะมา..รู้..จักกัน
ยังมีคืนวัน..ให้เธอฉัน..สาน..สัมพันธ์
ยังมีใครนั้น..เฝ้ามองเธอ..หวัง..ผูกพัน
ยังมีใครกัน..ทุ่มเทใจ..ให้..แก่เธอ

ขอประกาศเลย..วันนี้..และวันต่อไป
ขอมอบหัวใจ..ดวงนี้..เอาไว้ที่เธอ

อยู่ที่เธอแล้ว..ว่าเธอ..จะโยนทิ้งไป
อยู่ที่เธอแล้ว..ว่าเธอ..จะเก็บเอาไว้
อยู่ที่เธอแล้ว..ว่าเธอ..จะทำอย่างไร
อยู่ที่การตัดสิน..ใจ..ของ..เธอ..

---------------------------------------------------------


เพลง อยู่ที่การตัดสินใจของเธอ

เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

ยังมีเวลา..ที่จะมา..รู้..จักกัน
ยังมีคืนวัน..ให้เธอฉัน..สาน..สัมพันธ์
ยังมีใครนั้น..เฝ้ามองเธอ..หวัง..ผูกพัน
ยังมีใครกัน..ทุ่มเทใจ..ให้..แก่เธอ

ขอประกาศเลย..วันนี้..และวันต่อไป
ขอมอบหัวใจ..ดวงนี้..เอาไว้ที่เธอ
อยู่ที่เธอแล้ว..ว่าเธอ..จะโยนทิ้งไป
อยู่ที่เธอแล้ว..ว่าเธอ..จะเก็บเอาไว้
อยู่ที่เธอแล้ว..ว่าเธอ..จะทำอย่างไร
อยู่ที่การตัดสิน..ใจ..ของ..เธอ..


รูปภาพ : เพลง อยู่ที่การตัดสินใจของเธอ
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

ยังมีเวลา..ที่จะมา..รู้..จักกัน
ยังมีคืนวัน..ให้เธอฉัน..สาน..สัมพันธ์
ยังมีใครนั้น..เฝ้ามองเธอ..หวัง..ผูกพัน
ยังมีใครกัน..ทุ่มเทใจ..ให้..แก่เธอ

ขอประกาศเลย..วันนี้..และวันต่อไป
ขอมอบหัวใจ..ดวงนี้..เอาไว้ที่เธอ
อยู่ที่เธอแล้ว..ว่าเธอ..จะโยนทิ้งไป
อยู่ที่เธอแล้ว..ว่าเธอ..จะเก็บเอาไว้
อยู่ที่เธอแล้ว..ว่าเธอ..จะทำอย่างไร
อยู่ที่การตัดสิน..ใจ..ของ..เธอ..
-----------------------------------------------
FfF