บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


28 สิงหาคม 2557

<<< Song : You must come back again >>>

Song : You must come back again
Lyrics : Aung Mor

I wait you..at here
Wish you come..appear
You..don't..fear..
Don't go far..away

I wait you..with tear
Wish you come..back here
You..don't..fear..
Don't go far..away

You own my heart
You own my life
You must come back
again again again
to take care..
my heart and my life
to take care..
my heart and..my life
to take care..
my heart..and..my..life


------------------------------------------------------


Song : You must come back again

Lyrics : Aung Mor

I wait you..at here
Wish you come..appear
You..don't..fear..
Don't go far..away

I wait you..with tear
Wish you come..back here
You..don't..fear..
Don't go far..away

You own my heart
You own my life
You must come back
again again again
to take care..
my heart and my life
to take care..
my heart and..my life
to take care..
my heart..and..my..life

เพลง : คุณต้องกลับมาอีกครั้ง
เนื้อร้อง : อั้งม้อ

ฉันคอยคุณ..ณ ที่นี่
หวังว่าคุณมา..ปรากฏ
คุณ..ไม่ต้อง..กลัว
อย่าหนีไปไกล..ห่าง

ฉันคอยคุณ..ด้วยน้ำตา
หวังว่าคุณกลับมา..ที่นี่
คุณ..ไม่ต้อง..กลัว
อย่าหนีไปไกล..ห่าง

คุณเป็นเจ้าของหัวใจของฉัน
คุณเป็นเจ้าของชีวิตของฉัน
คุณต้องกลับมา
อีกครั้ง อีกครั้ง อีกครั้ง
เพื่อดูแล..
หัวใจของฉันและชีวิตของฉัน

รูปภาพ : Song : You must come back again
Lyrics : Aung Mor

I wait you..at here
Wish you come..appear
You..don't..fear..
Don't go far..away

I wait you..with tear
Wish you come..back here
You..don't..fear..
Don't go far..away

You own my heart
You own my life
You must come back
again again again
to take care..
my heart and my life
to take care..
my heart and..my life
to take care..
my heart..and..my..life

เพลง : คุณต้องกลับมาอีกครั้ง
เนื้อร้อง : อั้งม้อ

ฉันคอยคุณ..ณ ที่นี่
หวังว่าคุณมา..ปรากฏ
คุณ..ไม่ต้อง..กลัว
อย่าหนีไปไกล..ห่าง

ฉันคอยคุณ..ด้วยน้ำตา
หวังว่าคุณกลับมา..ที่นี่
คุณ..ไม่ต้อง..กลัว
อย่าหนีไปไกล..ห่าง

คุณเป็นเจ้าของหัวใจของฉัน
คุณเป็นเจ้าของชีวิตของฉัน
คุณต้องกลับมา
อีกครั้ง อีกครั้ง อีกครั้ง
เพื่อดูแล..
หัวใจของฉันและชีวิตของฉัน

-------------------------------------------------
FfF