บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


28 สิงหาคม 2557

<<< Song : Keep going , Don't give up >>>

Song : Keep going , Don't give up
Lyrics by : Aung Mor

Be strong
Keep going
Don't give up

You can do it

Hang in there
Hang on there
Go of it

It's gonna be ok

May the force..be..with you
I’m always..here..for you
I’m sure you..will..do fine
You will get..through..this..

------------------------------------------------------

Song : Keep going , Don't give up
Lyrics by : Aung Mor

Be strong
Keep going
Don't give up

You can do it

Hang in there
Hang on there
Go of it

It's gonna be ok

May the force..be..with you
I’m always..here..for you
I’m sure you..will..do fine
You will get..through..this..

เพลง : ก้าวต่อไป อย่ายอมแพ้
เนื้อร้อง : อั้งม้อ

เข้มแข็งเข้าไว้
ก้าวต่อไป
อย่ายอมแพ้

เธอทำได้แน่

สู้ๆ อย่าหยุด
สู้สิ
เอาเลย

เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเอง

ขอพลังจงสถิตกับคุณ
ฉันอยู่ข้างเธอเสมอ
ฉันมั่นใจว่าเธอจะทำได้ดี
เดี๋ยวเธอก็ผ่านมันไปได้

รูปภาพ : Song : Keep going , Don't give up
Lyrics by : Aung Mor

Be strong
Keep going
Don't give up

You can do it

Hang in there
Hang on there
Go of it

It's gonna be ok

May the force..be..with you 
I’m always..here..for you
I’m sure you..will..do fine
You will get..through..this..

เพลง : ก้าวต่อไป อย่ายอมแพ้
เนื้อร้อง : อั้งม้อ

เข้มแข็งเข้าไว้
ก้าวต่อไป
อย่ายอมแพ้

เธอทำได้แน่

สู้ๆ อย่าหยุด
สู้สิ
เอาเลย

เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเอง 

ขอพลังจงสถิตกับคุณ
ฉันอยู่ข้างเธอเสมอ
ฉันมั่นใจว่าเธอจะทำได้ดี
เดี๋ยวเธอก็ผ่านมันไปได้


--------------------------------------------------------
FfF