บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


21 สิงหาคม 2557

<<< My Proverbs >>>

Maybe the trouble is, you think you give a chanced. 
บางทีปัญหาคือคุณคิดว่าคุณให้โอกาสแล้ว

Maybe dreaming best.
บางทีการฝันดีที่สุด


In the war I no fear.
But In front of you I can't say for clear.
ในสงครามเราไม่กลัว
แต่อยู่ต่อหน้าเธอเราไม่สามารถพูดอะไรที่อยากพูดได้


I have heart same as you.
You have heart.
I have heart.
You want love.

I want love.
You want get take care.
I want get take care.

ฉันก็มีหัวใจเช่นเดียวกับคุณ
คุณมีหัวใจ
ฉันก็มีหัวใจ
คุณต้องการความรัก
ฉันก็ต้องการความรัก
คุณต้องการได้รับการดูแล
ฉันก็ต้องการได้รับการดูแล

What do you want to me be,
I will be such as you want.
You want to me be friend I will be friend.

You want to me be fan I will be fan.
 

คุณต้องการให้ฉันเป็นอะไร
ฉันจะเป็นเช่นที่คุณต้องการ
คุณต้องการให้ฉันเป็นเพื่อน ฉันก็จะเป็นเพื่อน 
คุณต้องการให้ฉันเป็นแฟน ฉันก็จะเป็นแฟน 

When I born, I have nothing,
Now I have many thing such as body grow , 

money and wisdom ... it is profit of life.
Even if I have little money or little wisdom 
but it's profit in my life.
ตอนฉันเกิดมาฉันไม่มีอะไร
ขณะนี้ฉันมีหลายสิ่งเช่นร่างกายที่เจริญเติบโต , 

เงิน และภูมิปัญญา ... มันคือกำไรของชีวิตแล้ว
แม้ว่าฉันจะมีเงินน้อยหรือภูมิปัญญาเล็กๆ น้อยๆ 

แต่มันก็เป็นกำไรในชีวิตของฉันแล้วนั่นเอง

Will love you equal you love me
I don't love you equal sky.
I don't love you equal ocean.

I will stop love you, when one day you leave me.
No change, if you no change yet.
But if one day you change, 

I will try forget ties between you and me.

จะรักเธอเท่าที่เธอรักฉัน
ฉันไม่ได้รักเธอเท่าฟ้า
ฉันไม่ได้รักเธอเท่ามหาสมุทร

ฉันจะหยุดรักเธอ, เมื่อวันที่เธอเดินจากไป
ไม่แปรผัน, ถ้าเธอยังไม่เปลี่ยนใจ
แต่ถ้าวันใดเธอเปลี่ยนผันไปเป็นอื่น, 

ฉันจะหักใจลืมความผูกพันสองเรา

Soul mate is person who
ready to live together until death,
ready to always forgive together,
ready to care together forever.

เนื้อคู่ คือ คนที่
พร้อมจะอยู่ด้วยกันไปจนวันตาย
พร้อมให้อภัยกันเสมอ
พร้อมดูแลห่วงใยกันตลอดไป


In fact,
Love is something
Unreasonable
No formula
Not afraid anymore
Even if heart broken many times

แท้ที่จริง
รักคืออะไรสักอย่าง
ไม่มีเหตุผล
ไม่มีสูตรสำเร็จ
ไม่เข็ดสักที
แม้อกหักมากี่ที


I'm not sure..Everything
I never worry..Something like this
I don't have anything..Give to you
I don't know, what..Has enough value
I'll give a little heart..This
You'll be pleased..Receive O.K.?

ฉันไม่มั่นใจ..อะไรเลย
ฉันไม่เคยหวั่นใจ..อะไรอย่างนี้
ฉันไม่มีสิ่งใด..จะให้เธอ
ฉันไม่เจอสิ่งไหน..มีค่าพอ
ฉันขอมอบใจดวงน้อย..ดวงนี้
เธอจะยินดี..รับไว้ไหม


Love me Love my car
Even if my car will cheap,
old and often fix it.
Include pass several hands
before I own it.
Many man tell me, sell it.
But I refuse.
Because I like it.

รักฉัน ต้องรักรถฉันด้วย
แม้ว่ารถของฉันจะถูก,
เก่าและต้องซ่อมบ่อยๆ
รวมทั้งยังผ่านมาหลายมือ
กว่าฉันจะได้ครอบครองมัน
มีหลายคนบอกให้ขาย
แต่ฉันปฏิเสธ
เพราะฉันชอบมัน


Yesterday loved you.
Today still love you.
Tomorrow will always love you.
Only this day, 

Show you see.
เมื่อวานก็รักเธอ
วันนี้ยังรักเธอ
พรุ่งนี้จะรักเธอตลอดไป
เพียงแต่วันนี้
แสดงให้เธอได้รับรู้


If you have doubts.
Ask man who make up your doubts.
Issues with doubts.
To get answer, Clear.

ถ้ามีเรื่องที่คาใจ
ต้องถามคนที่ทำให้คาใจ
ในประเด็นที่คาใจ
ถึงจะได้รับคำตอบ ที่ชัดเจน


Love makes creative thinking.
Love makes every day bright.
Love makes encouraged and stronger.
Love makes life meaningful.
Love makes me always miss you.

รักทำให้เกิดความคิดสร้างสรร
รักทำให้ทุกวันร่าเริงสดใส
รักทำให้รู้สึกมีกำลังใจและกาย
รักทำให้ชีวิตมีความหมาย
รักทำให้ฉันได้คิดถึงคุณเสมอ

 
Love isn't a matter of prestige.
Love isn't afraid of losing face.
Love isn't about overcoming.
But love is love.

รักไม่ใช่เรื่องของศักดิ์ศรี
รักไม่ใช่เรื่องกลัวเสียหน้า
รักไม่ใช่เรื่องการเอาชนะ
แต่รักคือรัก


Sometimes make strange things for colorful life.
บางครั้งทำสิ่งแปลกๆ เพื่อชีวิตมีสีสัน


Maybe I like off-road vehicle.
To have valuable, If stay off the road.
But sadly, the general women popular on-road vehicle.

บางทีฉันอาจเหมือนรถออฟโรด
ที่มีคุณค่า, ถ้าต้องวิ่งบนทางออฟโรด
แต่น่าเศร้า, ผู้หญิงทั่วไปนิยมรถวิ่งบนถนนปกติ


I'm just a man.
I can't stop the rain from falling down.
I can't stop the sun from shining.
I can't stop the world from spinning.
I can only stand by your side.
I can only console when you feel sad.

I can only chat when you feel lonely.
And I confident that,
We can join together to fight.

ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่ง
ฉันไม่สามารถห้ามฝนให้หยุดตก
ไม่สามารถห้ามพระอาทิตย์ให้หยุดส่องแสง
ไม่สามารถห้ามโลกให้หยุดหมุน
ฉันทำได้เพียงแค่อยู่เคียงข้างคุณ
ฉันทำได้เพียงปลอบใจยามคุณเศร้า
ฉันทำได้เพียงชวนคุยยามคุณเหงา
และฉันมั่นใจว่า
เราสามารถร่วมฝ่าฟันไปด้วยกันได้


Sometimes doing right with situation,
Probably better doing strictly.

บางครั้งการทำอะไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์
อาจดีกว่ากระทำอะไรแบบยึดมั่นถือมั่น


No 100% perfect women.
No 100% perfect men.

ไม่มีผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ 100%
ไม่มีผู้ชายที่สมบูรณ์แบบ 100%

  
Not all women are the same,
Men also.

ผู้หญิงทุกคนไม่เหมือนกัน
ผู้ชายก็เช่นเดียวกัน

  
-----------------------------------------------In the war I no fear.
But In front of you I can't say for clear.

 


รูปภาพ : In the war I no fear.
But In front of you I can't say for clear.
 • Maha Arai Maybe the trouble is, you think you give a chanced.


  รูปภาพของ Maha Arai
 • Maha Arai เก็บสะสมคำคมภาษาอังกฤษที่เราคิดเอง อิอิ ตอนนี้คิดได้ 3 ประโยคแหล่ะ บางอันความหมายอาจซับซ้อนหน่อยเช่นประโยคแรก
  In the war I no fear.
  But In front of you I can't say for clear.

  แปลได้ว่า
  ในสงครามเราไม่กลัว
  แต่อยู่ต่อหน้าเธอเราไม่สามารถพูดอะไรที่อยากพูดได้
  (รูป ที่ลงเป็นรูปตอนโดดขึ้นคาราวานเสื้อแดงที่กำลังเข้ากรุงปี53 เราไปดักรอหน้าดอนเมืองขอติดรถคันหนึ่งมาด้วยและได้ถ่ายขณะรถกำลังวิ่งผม กระเจิงเลยอิอิ)
 • Maha Arai ประโยคที่สอง
  Maybe dreaming best.
  แปลว่าบางทีการฝันดีที่สุด

  แบบความจริงทำยาก แต่ฝันทำได้ไม่ยาก เผื่ออะไรยากๆทำไม่ได้ฝันแทนก็สบายใจดีอิอิ
 • Maha Arai ส่วนประโยคสุดท้ายเอาไว้แย้งกับประโยคนี้
  The trouble is, you think you have time.
  แปลประมาณว่า

  ปัญหาคือคุณคิดว่าคุณมีเวลา (ความจริงเวลาไม่คอยใครได้แต่คิดว่ายังมีเวลาไม่ลงมือทำอาจสายเกินไปก็ได้)
  แต่ประโยคที่เราแต่งแย้ง
  Maybe the trouble is, you think you give a chanced.
  แปลประมาณว่า
  บางทีปัญหาคือคุณคิดว่าคุณให้โอกาสแล้ว
  (บางครั้งเวลานั่นนี่อาจไม่สำคัญเท่าโอกาส มีเวลามีนั่นนี่มากมายก็ตามแต่ไม่ได้รับโอกาสก็ไม่อาจประสบความสำเร็จได้)
 • Maha Arai เด็กอ่อนอังกฤษเรียนได้เกรด1 บ้างเกรด D บ้างถ้าอาจารย์จะให้ตกซ้ำชั้นก็ยังได้ พูดก็อ้อแอ้แต่ถ้าเขียนและแปลตอนนี้เริ่มดีกว่าตอนจบป.ตรีใหม่ๆ เราว่าระบบการศึกษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษควรสังคายนาทั้งหมด ช่วงประถมควรฝึกพูดและท่องศัพท์ให้เยอะและพาฝรั่งมาอยู่ในห้องเรี ยนเรียนด้วยสักคนฝึกให้กล้าพูดด้วยภาษาพูดกับฝรั่งให้ได้ก่อนแกรมม่าอะไรไป เรียนตอนม.ต้นม.ปลายแต่ก็ยังเน้นพูดกะฝรั่งจนเลิกกลัวให้ได้ด้วย เรียกว่าเรียนมาสิบกว่าปีไม่มีอะไรใรในหัวแจกกระดาษคำตอบยังไม่ทั่วห้องดี เราหลับหูหลับตากาคำตอบหมดแล้วบางทียังไม่แจกคำถามเลยก็เคยทำอิอิ แต่ที่ได้ภาษาเพราะตอนไปเที่ยวมีฝรั่งอยู่ในกลุ่มลองพูดแบบง่ายๆเหมือนเด็ก หัดพูดกลับมานั่งจำประโยคเผื่อใช้และคิดประโยคเพื่อจะพูดสรุปแค่ไม่ถึงปีดี กว่าเรียนมานับสิบกว่าปีเลยแค่เลิกกลัวที่จะพูดกับฝรั่งและเรียนพูดก่อน เขียน
----------------------------------------------------


Maha Arai
4 สิงหาคม ผ่าน Instagram

I have heart same as you.


รูปภาพ : I have heart same as you.
----------------------------------------------------


What you want to me be,
I will be such as you want.


รูปภาพ : What do you want to me be,
I will be such as you want.

----------------------------------------------------


Maha Arai
6 สิงหาคม ผ่าน Instagram

When I born, I have nothing,
Now I have many thing such as body grow , money and wisdom ... it is profit of life.


รูปภาพ : When I born, I have nothing,
Now I have many thing such as body grow , money and wisdom ... it is profit of life.

----------------------------------------------------Maha Arai
7 สิงหาคม ผ่าน Instagram

Will love you equal you love me


รูปภาพ : Will love you equal you love me.
จะรักเธอเท่าที่เธอรักฉัน
----------------------------------------------------


Soul mate is person who
ready to live together until death,
ready to always forgive together,
ready to care together forever.
เนื้อคู่ คือ คนที่
พร้อมจะอยู่ด้วยกันไปจนวันตาย
พร้อมให้อภัยกันเสมอ
พร้อมดูแลห่วงใยกันตลอดไป


รูปภาพ : Soul mate is person who
ready to live together until death,
ready to always forgive together,
ready to care together forever.
เนื้อคู่ คือ คนที่
พร้อมจะอยู่ด้วยกันไปจนวันตาย
พร้อมให้อภัยกันเสมอ
พร้อมดูแลห่วงใยกันตลอดไป
----------------------------------------------------


Maha Arai
9 สิงหาคม ผ่าน Instagram
In fact,
Love is something
Unreasonable
No formula
Not afraid anymore
Even if heart broken many times
แท้ที่จริง
รักคืออะไรสักอย่าง
ไม่มีเหตุผล
ไม่มีสูตรสำเร็จ
ไม่เข็ดสักที
แม้อกหักมากี่ที


รูปภาพ : In fact,
Love is something 
Unreasonable 
No formula 
Not afraid anymore 
Even if heart broken many times
แท้ที่จริง
รักคืออะไรสักอย่าง
ไม่มีเหตุผล
ไม่มีสูตรสำเร็จ
ไม่เข็ดสักที
แม้อกหักมากี่ที
----------------------------------------------------


Maha Arai
10 สิงหาคม ผ่าน Instagram

I'm not sure..Everything
I never worry..Something like this
I don't have anything..Give to you
I don't know, what..Has enough value
I'll give a little heart..This
You'll be pleased..Receive O.K.?
ฉันไม่มั่นใจ..อะไรเลย
ฉันไม่เคยหวั่นใจ..อะไรอย่างนี้
ฉันไม่มีสิ่งใด..จะให้เธอ
ฉันไม่เจอสิ่งไหน..มีค่าพอ
ฉันขอมอบใจดวงน้อย..ดวงนี้
เธอจะยินดี..รับไว้ไหม


รูปภาพ : I'm not sure..Everything 
I never worry..Something like this
I don't have anything..Give you
I haven't found what..Have enough value
I'll give a little heart..This one
You'll be pleased..Receive O.K.?
ฉันไม่มั่นใจ..อะไรเลย
ฉันไม่เคยหวั่นใจ..อะไรอย่างนี้
ฉันไม่มีสิ่งใด..จะให้เธอ
ฉันไม่เจอสิ่งไหน..มีค่าพอ
ฉันขอมอบใจดวงน้อย..ดวงนี้
เธอจะยินดี..รับไว้ไหม
---------------------------------------------------


Maha Arai
11 สิงหาคม ผ่าน Instagram
Even if my car will cheap,
old and often fix it.
Include pass several hands
before I own it.
Many man tell me, sell it.
But I refuse.
Because I like it.
แม้ว่ารถของฉันจะถูก,
เก่าและต้องซ่อมบ่อยๆ
รวมทั้งยังผ่านมาหลายมือ
กว่าฉันจะได้ครอบครองมัน
มีหลายคนบอกให้ขาย
แต่ฉันปฏิเสธ
เพราะฉันชอบมัน


รูปภาพ : Even if my car will cheap, 
old and often fix it.
Include pass several hands 
before I own it.
Many man tell me, sell it.
But I refuse.
Because I like it.
แม้ว่ารถของฉันจะถูก, 
เก่าและต้องซ่อมบ่อยๆ
รวมทั้งยังผ่านมาหลายมือ
กว่าฉันจะได้ครอบครองมัน
มีหลายคนบอกให้ขาย
แต่ฉันปฏิเสธ
เพราะฉันชอบมัน
---------------------------------------------------


Maha Arai
12 สิงหาคม ผ่าน Instagram

Yesterday loved you.
Today still love you.
Tomorrow will always love you.
Only this day, Show you see.
เมื่อวานก็รักเธอ
วันนี้ยังรักเธอ
พรุ่งนี้จะรักเธอตลอดไป
เพียงแต่วันนี้
แสดงให้เธอได้รับรู้


รูปภาพ : Yesterday loved you.
Today still love you.
Tomorrow will always love you.
Only this day, Show you see.
เมื่อวานก็รักเธอ
วันนี้ยังรักเธอ
พรุ่งนี้จะรักเธอตลอดไป
เพียงแต่วันนี้
แสดงให้เธอได้รับรู้
 • Kiknaka Chawengkiat, Mou Jovi, Tippaya Polchana และ คนอื่นอีก 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
 • Kommon Red สู้ๆต่อไปนะคะตื้อเท่านั้นที่ครองโลกค่ะ..555
 • Maha Arai แรกๆก็คิดวลีที่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ยาก
  นานๆไปชักเริ่มยากเพราะคิดไม่ค่อยออก
  ต้องมีเหตุการณ์หรือวลีที่จะแย้ง

  หรือมีอะไรมาทำให้เกิดไอเดียอิอิ
  ภาพนี้ถ่ายเมื่อหลายปีก่อนตอนไปเที่ยวหลวงพระบางทั้งครอบครัว
  คนอื่นกำลังกินข้าวเช้าก่อนไปเที่ยวตามโปรแกรม
  ส่วนเราเห็นสามล้อคันนี้เก๋ดีกระโดดเป็นนายแบบซะยังงั้น
  แล้วพี่สาวถ่ายรูปให้
  ถ่ายเสร็จมีสาวเกาหลีแบกเป้มาคนเดียวมีอายุแล้ว
  ตรงเข้ามาถามว่า มาจากประเทศอะไร
  ปกติชอบแกล้งตอบเกาหลีดีวันนั้นบอกไทยแลนด์
  ไม่งั้นหน้าแหกอิอิ
 • Maha Arai กลัวว่าจะตื้อแล้วได้ครองโลกไม่ได้ครองสาวที่จะจีบอ่ะจิ555
 • Kommon Red รักแท้แพ้ใกล้ชิดนะคะ
---------------------------------------------------
Maha Arai
13 สิงหาคม ผ่าน Instagram

If you have doubts.
Ask man who make up your doubts.
Issues with doubts.
To get answer, Clear.
ถ้ามีเรื่องที่คาใจ
ต้องถามคนที่ทำให้คาใจ
ในประเด็นที่คาใจ
ถึงจะได้รับคำตอบ ที่ชัดเจน


รูปภาพ : If you have doubts.
Ask man who make up your doubts.
Issues with doubts.
To get answer, Clear.
ถ้ามีเรื่องที่คาใจ 
ต้องถามคนที่ทำให้คาใจ
ในประเด็นที่คาใจ
ถึงจะได้รับคำตอบ ที่ชัดเจน
---------------------------------------------------Love makes creative thinking.
Love makes every day bright.
Love makes encouraged and stronger.
Love makes life meaningful.
Love makes me always miss you.
รักทำให้เกิดความคิดสร้างสรร
รักทำให้ทุกวันร่าเริงสดใส
รักทำให้รู้สึกมีกำลังใจและกาย
รักทำให้ชีวิตมีความหมาย
รักทำให้ฉันได้คิดถึงคุณเสมอ

รูปภาพ : Love makes creative thinking. 
Love makes every day bright.
Love makes encouraged and stronger.
Love makes life meaningful.
Love makes me always miss you.
รักทำให้เกิดความคิดสร้างสรร
รักทำให้ทุกวันร่าเริงสดใส
รักทำให้รู้สึกมีกำลังใจและกาย
รักทำให้ชีวิตมีความหมาย
รักทำให้ฉันได้คิดถึงคุณเสมอ
---------------------------------------------------Love isn't a matter of prestige.
Love isn't afraid of losing face.
Love isn't about overcoming.
But love is love.
รักไม่ใช่เรื่องของศักดิ์ศรี
รักไม่ใช่เรื่องกลัวเสียหน้า
รักไม่ใช่เรื่องการเอาชนะ
แต่รักคือรัก


รูปภาพ : Love isn't a matter of prestige. 
Love isn't afraid of losing face. 
Love isn't about overcoming. 
But love is love.
รักไม่ใช่เรื่องของศักดิ์ศรี
รักไม่ใช่เรื่องกลัวเสียหน้า
รักไม่ใช่เรื่องการเอาชนะ
แต่รักคือรัก
---------------------------------------------------Sometimes make strange things for colorful life.
บางครั้งทำสิ่งแปลกๆ เพื่อชีวิตมีสีสัน

รูปภาพ : Sometimes make strange things for colorful life.
บางครั้งทำสิ่งแปลกๆ เพื่อชีวิตมีสีสัน
---------------------------------------------------


Maha Arai
16 สิงหาคม ผ่าน Instagram
Maybe I like off-road vehicle.
To have valuable, If stay off the road.
But sadly, the general women popular on-road vehicle.
บางทีฉันอาจเหมือนรถออฟโรด
ที่มีคุณค่า, ถ้าต้องวิ่งบนทางออฟโรด
แต่น่าเศร้า, ผู้หญิงทั่วไปนิยมรถวิ่งบนถนนปกติ


รูปภาพ : Maybe I like off-road vehicle. 
To have valuable, If stay off the road. 
But sadly, the general women popular on-road vehicle.
บางทีฉันอาจเหมือนรถออฟโรด
ที่มีคุณค่า, ถ้าต้องวิ่งบนทางออฟโรด
แต่น่าเศร้า, ผู้หญิงทั่วไปนิยมรถวิ่งบนถนนปกติ
---------------------------------------------------
I'm just a man.
I can't stop the rain from falling down.
I can't stop the sun from shining.
I can't stop the world from spinning.
I can only stand by your side.
I can only console when you feel sad.

I can only chat when you feel lonely.
And I confident that,
We can join together to fight.
ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่ง
ฉันไม่สามารถห้ามฝนให้หยุดตก
ไม่สามารถห้ามพระอาทิตย์ให้หยุดส่องแสง
ไม่สามารถห้ามโลกให้หยุดหมุน
ฉันทำได้เพียงแค่อยู่เคียงข้างคุณ
ฉันทำได้เพียงปลอบใจยามคุณเศร้า
ฉันทำได้เพียงชวนคุยยามคุณเหงา
และฉันมั่นใจว่า
เราสามารถร่วมฝ่าฟันไปด้วยกันได้

รูปภาพ : I'm just a man.
I can't stop the rain from falling down.
I can't stop the sun from shining.
I can't stop the world from spinning. 
I can only stand by your side. 
I can only console when you feel sad. 
I can only chat when you feel lonely. 
And I confident that,
We can join together to fight.
ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่ง
ฉันไม่สามารถห้ามฝนให้หยุดตก
ไม่สามารถห้ามพระอาทิตย์ให้หยุดส่องแสง
ไม่สามารถห้ามโลกให้หยุดหมุน
ฉันทำได้เพียงแค่อยู่เคียงข้างคุณ
ฉันทำได้เพียงปลอบใจยามคุณเศร้า
ฉันทำได้เพียงชวนคุยยามคุณเหงา
และฉันมั่นใจว่า
เราสามารถร่วมฝ่าฟันไปด้วยกันได้
---------------------------------------------------Sometimes doing right with situation,
Probably better doing strictly.
บางครั้งการทำอะไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์
อาจดีกว่ากระทำอะไรแบบยึดมั่นถือมั่น


รูปภาพ : Sometimes doing right with situation,
Probably better doing strictly.
บางครั้งการทำอะไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์
อาจดีกว่ากระทำอะไรแบบยึดมั่นถือมั่น
--------------------------------------------------No 100% perfect women.
No 100% perfect men.
ไม่มีผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ 100%
ไม่มีผู้ชายที่สมบูรณ์แบบ 100%

รูปภาพ : No 100% perfect women.
No 100% perfect men.
ไม่มีผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ 100% 
ไม่มีผู้ชายที่สมบูรณ์แบบ 100%
 • Maha Arai ความจริงอยากจะแปลเป็นภาษาอังกฤษทำนองว่า
  ไม่มีผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ 100% ฉันใด
  ก็ไม่มีผู้ชายที่สมบูรณ์แบบ 100% ฉันนั้น
  แต่ไม่รู้แปลไงเอาง่ายๆแบบนี้แหล่ะอิอิ
 • Kommon Red แอ๊บแบ๊วอีกแล้วค่ะ
 • Maha Arai ทุกคนมีดีมีแย่ทั้งเรื่องนิสัยรูปร่างหน้าตาฐานะชื่อเสียงเกียรติยศอะไร อยู่ที่ยอมรับข้อดีข้อเสียได้หรือไม่อย่าเสียเวลาหาคนสมบูรณ์แบบ 100% เลย
  เทศน์ไปเทศน์มาเดี๋ยวติดใจไปบวชไม่สึกซะเลยนิ อิอิ
 • Sunflower Prachatai Tookta เหมือนอกหัก เพิ่งเห็น หน้าชมพูอยู่เมื่อวานเอง
 • Sri Prachatai อกหักแล้วเหรอ ยังไม่ 24 ชม. เลยนะ
 • Maha Arai ตั้งแต่จีบสาวมารู้สึกมีน้องนางฟ้าคนเดียวที่ทนให้เราจีบตั้งนานแต่เลือกคนอื่นอิอิ นอกนั้นรู้ผลภายในไม่กี่ชั่วโมงทั้ง3คนเลย แค่แสดงออกให้เขารู้ชัดเจนถีบเรากระเด็นทันทีเลย
 • Sri Prachatai ยินดีต้อนรับเข้าสมาคมฮะ ฮ่าๆๆๆๆ
 • Maha Arai คนแรกก็โอเคสิบกว่าปีไม่กล้าจีบอยู่ๆไปจีบตอนสายแล้วอันนี้พอมีเหตุผลอิอิ
  คนที่2พี่ที่ทำงานเขาไม่ชอบให้เราเรียกว่าแม่ม่ายความจริงต้องเรียกแม่ร้าง เพราะสามียังไม่ตายแค่เลิกกันเราเลยเรียกว้ามีแฟนแล้วแล้วกันอายุ50กว่า หน่อยแล้วแต่รวมๆยังไม่แก่มากแต่พอไปจีบโดนเรียกไปอบรมว่า
 • Maha Arai ทำนองว่าเรารักเธอเหมือนน้อง และเธออายุยังน้อยยังมีอนาคตอีกไกลพี่เบื่อชีวิตคู่นั่นนี่แต่ควงทอมให้เห็นบ่อยๆ อิอิ แต่ตอนนี้ก็ยังคุยกันสนิทสนมดี
 • Maha Arai คนที่3 เจ้าหลานตัวแสบนี่พอรู้ว่าเราจีบปฏิเสธทันควันว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างว่าเด็กเพิ่งเข้ามหาลัยยังวัยรุ่นเขาก็มีความใฝ่ฝันของเขาและคงชอบวัยเดียวกันเห็นเราอายุมากคิดว่าความคิดแก่ชราไปด้วยแหงและเราก็เจ๊าะแจ๊ะแบบวัยรุ่นไม่เป็นเรียกว่าคารมสู้วัยรุ่นไม่ได้อยู่แล้ว สุดท้ายเห็นควงดารานายแบบแต่ยังไม่ดังอยู่พักหนึ่งตอนหลังก็เห็นมีสาวมาติดหลายคนและมีหนุ่มๆที่มหาลัยอีกหลายคนชนิดซื้อทอง5-10บาทแจกกันเลยแต่สุดท้ายก็ยังมาอ้อนเราช่วยนั่นนี่อยู่พอดีเราเริ่มเห็นเป็นหลานแล้วก็่เลยไม่จีบต่อ เขียนแบบนี้เขาก็มาเห็นเหมือนกันก็พูดตรงๆ อยากเป็นแฟนก็จีบไม่อยากเป็นแล้วก็ไม่จีบและที่ไม่อยากเป็นก็ไม่ใช่เราเริ่มก่อนอกหักจนไปจีบอกหักเพิ่มอีกแล้ว ไม่ใช่ทิ้งเขาไปจีบคนอื่นเพราะเราโพสบนเว็บพูดไม่จริงก็โดนแย้งได้อยู่แล้ว
 • Maha Arai สรุปผู้หญิงส่วนใหญ่จะตัดสินใจแค่พิธีกรรมจีบกับคารมไพเราะเสนาะหูอิอิ
  อยู่ๆ ไปแนะนำก็ไม่ได้ด้วยความจริงน้องนางฟ้าที่เราไปจีบเขาก็เคยเทศน์ให้ฟังเรื่องที่ชอบไปแนะนำนั่นนี่เขาแบบมันไม่ประทับใจอะไรแบบนั้นแหล่ะแต่จีบไปจีบมาบางทีเหมือนชวนทะเลาะตั้งหลายหนก็มีอิอิ แต่สุดท้ายก็คุยแบบพี่ๆน้องๆมากกว่ายิ่งช่วงนี้มีแฟนใหม่เราก็หยุดเจ๊าะแจ๊ะ แล้ว และเราก็ไปจีบคนใหม่อยู่ด้วย อิอิ
 • Maha Arai ส่วนผู้หญิงมาจีบเราถ้านับตั้งแต่มัธยมจนทำงานก็นนับสิบอยู่น่ะทำเป็นเล่นไป สมัยก่อนหยิ่งมากด้วยน่ะ555 สมัยนี้ไม่หยิ่งแหล่ะสมัยก่อนไม่เรียกว่าหยิ่งแต่อาจขี้อายกะขี้กังวลเช่นจะ ไม่ยอมให้สาวที่ไม่ใช่แฟนมานั่งรถสองต่อสองไปไหนด้วยกลัวคนเข้าใจผิดหรือ กลัวโดนล้อสมัย อยู่มัธยมมีเพื่อนจับคู่กะสาวคนหนึ่งในห้องไม่ใช่คนที่เราชอบเราไม่คุยด้วย ตั้งหลายปีจนจะจบม.6ถึงกล้าคุยแบบเพื่อนปกติ แต่สองสามปีมานีใครมาให้เราขับไปนั่นนี่เราก็ไปฝึกเทคแคร์สาวๆอิอิ จนกว่าเราจะมีแฟนถึงห้ามหรือพี่ๆเพื่อนๆเขาก็คงไม่กล้าให้ไปส่งเหมือนกัน หลายๆเรื่องเราฝึกเทคแคร์กับพี่ๆที่ทำงานเดี๋ยวนี้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะสมัยต่ำกว่า30นี่คำว่าเทคแคร์สาวๆ นี่เลิกพูดเลยไม่เป็นหยิ่งด้วย555
--------------------------------------------------Not all women are the same,
Men also.
ผู้หญิงทุกคนไม่เหมือนกัน
ผู้ชายก็เช่นเดียวกัน

รูปภาพ : Not all women are the same,
Men also.
ผู้หญิงทุกคนไม่เหมือนกัน
ผู้ชายก็เช่นเดียวกัน

 • Tippaya Polchana, Baiyo Auyjung, Iron Rose และ คนอื่นอีก 5 คน ถูกใจสิ่งนี้
 • Maha Arai ช่วงไปตรวจดูว่ามีใครคิดคำคมลักษณะนี้บ้างไหม ก็พบว่าเคยมีคนคิดคำคมลักษณะนี้คือ
  Not all men are the same.
  Not all women are the same.
  ถือว่าคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันอิอิ
 • Maha Arai ผู้หญิงอาจคิดว่าผู้ชายจะเหมือนกันเช่น จีบสาวเก่งเหมือนกัน เทคแคร์ดีเหมือนกันหรือสุภาพบุรุษเหมือนๆกัน แต่ความเป็นจริงมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ว่าชายหรือหญิงอาจมีบางคนคล้าย กันหรือเหมือนกันด้านรูปร่างภายนอกเช่นฝาแฝดแต่จิตใจภายในอาจต่างกันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูและประสบการณ์ของแต่ละคนที่ผ่านมา
 • Maha Arai เรื่องของคนอื่นเราอาจไม่เข้าใจดีแต่สำหรับหมอนี่เรารู้จักดีแซวได้อิอิ หมอนี่ถ้าไม่ยิ้มหน้าจะดุๆ ไม่ค่อยเป็นมิตร ออกแมนๆ แต่เข้าถึงยาก แต่ถ้ายิ้มจะออกหวานๆ เหมือนผู้หญิงอิอิ แต่อารมณ์ดีเข้าถึงง่าย ถ้าอารมณ์ดีเวลาเขียนจะลงท้ายอิอิ แต่ถ้าพูดหน้าจะยิ้มๆ อิอิ
 • Maha Arai ถ้าพูดเรื่องทั่วไปพูดเป็นต่อยหอยแต่ถ้าจีบสาวจะงุนงงไม่รู้จะพูดอะไรอิอิ ยิิ่งถ้าพูดผ่านโทรศัพท์ด้วยจะไปไม่เป็นเผลอๆ จะเหน่อจะตะกุกตะกักด้วย แต่เรื่องช่างพูดช่างคุยเห็นมันพูดเก่งมาตั้งแต่ประถมแล้ว จำได้ว่าครูประจำชั้นเคยย้ายออกจากกลุ่มหลังห้องมาหน้าห้องสุดท้ายแกล้งย้าย ไปนั่งรวมกับกลุ่มหญิงล้วนมันเงียบได้ไม่ทันข้ามวันมันชวนเขาคุยสนิทสนมไป หมดจนต้องจับให้ไปนั่งคนเดียว สงสัยมันเลยติดนิสัยพูดคนเดียวมาจนถึงวันนี้อิอิ
 • Maha Arai เราเอารูปอวดพี่ที่ทำงานบอกว่าดาราเกาหลี พี่เขาว่ามันเกาหัวมากกว่า เงิบเลยกุ
 • Kommon Red คนๆเดียวแต่หลายอารมณ์จังเนอะ
--------------------------------------------------
FfF