บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


20 ตุลาคม 2557

<<< เพลง ทำใจยอมรับโทษทัณฑ์ >>>

เพลง ทำใจยอมรับโทษทัณฑ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

เกิดมา..มีกรรม
ฉันคงทำ..อะไร
ไม่ดีในปางก่อน
ชาตินี้..จึงโดน
เธอย้อนกลับคืน

เกิดมา..มีกรรม
ฉันคงทำ..สิ่งใด
ไม่ดีกับเธอก่อน
ตอนนี้..จึงโดน
เธอย้อนกลับคืน..

ถ้ามันเป็น..เช่นนั่น
ฉันก็คง..ทำใจ
ยอมรับ..โทษ..ทัณฑ์
ถ้ามันทำ..ให้เธอ
ได้อารมณ์..สะใจ
ก็ทำต่อไป..แล้ว..กัน

------------------------------------------------


เพลง ทำใจยอมรับโทษทัณฑ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

เกิดมา..มีกรรม
ฉันคงทำ..อะไร
ไม่ดีในปางก่อน
ชาตินี้..จึงโดน
เธอย้อนกลับคืน

เกิดมา..มีกรรม
ฉันคงทำ..สิ่งใด
ไม่ดีกับเธอก่อน
ตอนนี้..จึงโดน
เธอย้อนกลับคืน..
ถ้ามันเป็น..เช่นนั่น
ฉันก็คง..ทำใจ
ยอมรับ..โทษ..ทัณฑ์
ถ้ามันทำ..ให้เธอ
ได้อารมณ์..สะใจ
ก็ทำต่อไป..แล้ว..กัน

เพลง ทำใจยอมรับโทษทัณฑ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

เกิดมา..มีกรรม
ฉันคงทำ..อะไร
ไม่ดีในปางก่อน
ชาตินี้..จึงโดน
เธอย้อนกลับคืน

เกิดมา..มีกรรม
ฉันคงทำ..สิ่งใด
ไม่ดีกับเธอก่อน
ตอนนี้..จึงโดน
เธอย้อนกลับคืน..

ถ้ามันเป็น..เช่นนั่น
ฉันก็คง..ทำใจ
ยอมรับ..โทษ..ทัณฑ์
ถ้ามันทำ..ให้เธอ
ได้อารมณ์..สะใจ
ก็ทำต่อไป..แล้ว..กัน

-----------------------------------------------------
FfF