บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


12 กุมภาพันธ์ 2553

<<< คดียึดทรัพย์ฉบับชาวบ้าน:ความเท็จVSความจริง >>>

วันศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2010โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
12 กุมภาพันธ์ 2553

หมายเหตุไทยอีนิวส์:เราได้เรียบเรียงประเด็น"คดียึดทรัพย์ทักษิณ จะอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆได้อย่างไร?" จากการประมวลสรุปของคุณnirvana (คลิ้กดูรายละเอียด)มา เป็นคำถาม (Q:ข้อกล่าวหาของคตส.) และคำตอบ (A:คำอธิบายความจริง)โดยเพิ่มเติมบางประเด็น เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และง่ายต่อการเผยแพร่ยิ่งขึ้น หากท่านผู้อ่านเห็นด้วย กรุณาเผยแพร่สู่วงกว้างทุกวิถีทาง


Q:ก่อนทักษิณเป็นนายกฯมีเงินเพียง 3 หมื่นล้านบาท แต่ตอนขายหุ้นมีเงิน76,000ล้าน แสดงว่าโกงชาติ 4 หมื่นกว่าล้านบาท

A:ไม่ ได้โกงชาติ แต่เนื่องจากทรัพย์สินของทักษิณเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย ช่วงที่ทักษิณเป็นนายกฯตั้งแต่ปี2544มาถึงวันขายหุ้นออกในต้นปี2549 ดัชนีตลาดหุ้นไทยขึ้น หุ้นบริษัทชินวัตรของทักษิณก็ขึ้นด้วย มูลค่าทรัพย์สินก็เลยเพิ่มขึ้นตามราคาหุ้น

Q:ถ้างั้นก็จะให้ทักษิณคืนบางส่วนคือก่อนมาเล่นการเมือง3หมื่นล้านก็แล้วกัน ที่เหลือโกงชาติ4หมื่นล้านจะยึด

A:ก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้โกง จะยึดหมดหรือยึดบางส่วนก็ย่อมไม่ได้ทั้งนั้นแหละ

Q:แต่ทักษิณใช้อำนาจในตำแหน่งนายกฯแก้ไขสัญญาสัมปทานลดส่วนแบ่งรายได้ให้ทศท. ทำให้รัฐสูญเสีย เป็นการโกงชาติ

A:คู่ แข่งของบริษัทAIS(บริษัทในเครือชินวัตร)คือบริษัทDTACนั้นขอแก้ไขสัญญาลด ส่วนแบ่งรายได้ให้รัฐก่อน โดยจ่ายให้18% ทางAISจึงขอลดตรงนี้บ้าง โดยจ่ายให้รัฐ20% ซึ่งก็ยังมากกว่าDTAC หากบริษัทเครือชินวัตรผิด DTACไม่ผิดหนักกว่าหรือ..

ขณะเดียวกันเมื่อลดค่าต๋งสัมปทานให้ทศท. ทำให้เอกชนมาลดค่าบริการลูกค้า ทำให้มีคนใช้บริการขยายตัวสูงขึ้น จึงทำให้AISสามารถจ่ายเข้ารัฐได้เพิ่มขึ้นทั้งในรูปของค่าต๋งสัมปทาน ภาษีสรรพสามิต ภาษีนิติบุคคลรวมเป็น52,708ล้านบาท (สูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการลดค่าสัมปทาน)

Q:ทักษิณใช้ อำนาจในตำแหน่งนายกฯทำให้AISสามารถมียอดขายสูงขึ้น เช่น นโยบายกองทุนหมู่บ้านละ1ล้านมาซื้อมือถือของทักษิณ และทำให้มีรายได้สูงมากขึ้น

A:ช่วงที่ทักษิณเป็นนายกฯ (2544-2549)AISมีผู้ใช้มือถือข่ายนี้เพิ่มขึ้นจริงคือ524% หรือ 5 เท่าตัว แต่ข่ายอื่น(DTAC TRUE HUTCH TOT)ก็สูงขึ้นรวมกันถึง1,403% หรือ14เท่าตัว เหตุก็เนื่องจากเมื่อลดนำส่งรายได้เข้าทศท.แล้วทำให้ค่ายมือถือต่างๆมาโปรโม ชั่นลดค่าบริการ ทำให้คนใช้มือถือเพิ่มมากขึ้น

ส่วนรายได้นั้นพบว่า เฉลี่ยช่วงที่ทักษิณเป็นนายกฯ รายได้ของAISกับDTACที่เป็นคู่แข่งขันสำคัญเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกัน คือAISเพิ่มขึ้นเฉลี่ย19% DTAC18%

Q:เพราะทักษิณเอื้อผลประโยชน์ ทำให้AISผูกขาดมือถือไว้เพียงเจ้าเดียว คนอื่นแข่งขันไม่ได้

A:หาก ไปดูส่วนแบ่งการตลาดจะพบว่างปีที่ทักษิณเป็นนายกฯอยู่ ส่วนแบ่งการตลาดลดลงด้วยซ้ำ เช่น ปี2549 AISมีส่วนแบ่งตลาดลดเหลือ49% จากปีก่อนมีส่วนแบ่ง54% เครือข่ายอื่นๆเพิ่มจาก46%เป็น51% ทั้งนี้การมีส่วนแบ่งการตลาดขึ้นกับคุณภาพ การบริการ และราคาเป็นหลัก เป็นไปตามกลไกตลาด


Q:เพราะทักษิณใช้อิทธิพลการเป็นนายกฯ ทำให้บริษัทชินวัตรสามารถจ่ายปันผลได้ปีละถึง40%

A:การจ่ายปันผลเท่าไหร่ เป็นนโยบายของแต่ละบริษัท บางบริษัทเช่นปูนซิเมนต์ไทยช่วงเวลาเดียวกันจ่ายสูงถึง60%

Q:ทักษิณออกพรบ.สรรพสามิต เพื่อกีดกันไม่ให้คู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาทำธุรกิจแข่งขัน

A:คน ที่เดือดร้อนเรื่องนี้คือเสือนอนกินอย่างทศท. ไม่ใช่คู่แข่งขันรายใหม่ตามที่อ้างกัน สาเหตุที่ต้องจ่ายภาษีสรรพสามิต เนื่องจากเดิมAISและบริษัทมือถือจ่ายค่าสัมปทานให้ ทศท.ทั้งหมด ต่อมาทศท.แปรสภาพรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชน มาทำธุรกิจแข่งขันกับเอกชน(เช่นทำโทรมือถือแข่ง)จะให้เป็นเสือนอนกินรับค่า สัมปทานต่อย่อมไม่ได้ เป็นการเอาเปรียบ จึงออกกฎหมายจ่ายเข้าสรรพสามิตครึ่งหนึ่ง และจ่ายให้ทศท.เหลือเพียงครึ่งหนึ่งจากเดิม แต่เงินก็ยังเข้ารัฐเท่าเดิม

ใน ช่วงปี2546-2551 AISจ่ายค่าสัมปทานให้ทศท.และกสท.84,000ล้านบาท และช่วงปี2546-2549จ่ายให้สรรพสามิต31,463ล้านบาท ซึ่งเงินก้อนหลังนี้เข้ารัฐโดยตรง แต่ในส่วนที่จ่ายให้ทศท.นั้น คำถามคือทศท.ที่เป็นเสือนอนกินจ่ายเข้ารัฐเพียงบางส่วนเท่านั้น ทำไมต่อมารัฐบาลขิงแก่ยกเลิกสรรพสามิตไปจ่ายให้เสือนอนกินตามเดิม?

ส่วนผู้เข้ามาแข่งขันรายใหม่นั้นไม่ว่าจะมีภาษีสรรพสามิตหรือไม่ ก็ต้องจ่ายเข้ารัฐเท่าเดิม

Q:ทักษิณ ใช้อำนาจนายกฯให้EXIM BANKปล่อยกู้พม่า5พันล้านบาททำโครงการ แล้วพม่าก็มาซื้อสินค้าจากชินแซทเทิลไลต์(ดาวเทียมไทยคม) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน โกงชาติ

A:เรื่องนี้เดิมEXIM BANKให้พม่ากู้4พันล้าน ต่อมาครม.ทักษิณให้กู้เพิ่มอีก1พันล้านบาท รวมเป็น5พันล้านบาท ความเสียหายก็ยังไม่เกิดขึ้น พม่าก็ไม่ได้ชักดาบไทย ไทยได้ประโยชน์อีกต่างหาก เช่น ปตท.ได้สัมปทานก๊าซจากพม่ามูลค่าหลายแสนล้านบาท ทำให้กิจการพลังงานไทยมั่นคง ความสัมพันธ์ไทย-พม่าก็ดี เมื่อพม่าได้เงินกู้จากEXIM BANKของไทย พม่าก็ต้องมาซื้อสินค้าจากบริษัทห้างร้านของไทยเป็นเงื่อนไขเหมือนเวลาไทยไป กู้ญี่ปุ่น เขาก็กำหนดว่าต้องซื้อสินค้าจากญี่ปุ่น สรุปว่าเรื่องนี้ไทยมีแต่ได้กับได้ แต่มาโยนผิดว่าทักษิณผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นเรื่องหมาป่ากับลูกแกะ

Q:อย่างไรก็ตาม การที่ทักษิณเป็นนายกฯก็เอื้อประโยชน์บริษัทชินวัตรอยู่ดี ช่วงเป็นนายกฯเลยทำให้ชินวัตรหาประโยชน์หากำไรได้มากกว่าคนอื่น

A:ถ้า เช่นนั้นก็ต้องมาดูผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น คิดเป็น%เปรียบเทียบกับกิจการอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ช่วงเดียวกัน ในเวลาที่ทักษิณเป็นายกฯอยู่ ก็จะพบในเชิงเปรียบเทียบดังนี้

-ปูนซิเมนต์ไทย ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นใหญ่ มีอัตราผลตอบแทนสูงที่สุดคือ48%
-รองลงมา ปตท. ซึ่งกระทรวงคลังถือหุ้นใหญ่ มีอัตราผลตอบแทน 36%
-บริษัทนิคมอุตสาหกรรมอมตะฯ ของนายวิกรม กรมดิษฐ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อัตราผลตอบแทน 30%
-บริษัทซีเอ็ด ที่เป็นร้านหนังสือ 28%
-AIS เพียง 25%
-บริษัทชินวัตรเพียง 20%
-ชินแซทเทิลไลต์ เพียง 13%


Q:ถึงอย่างนั้นก็เถอะ แต่หุ้นที่ทักษิณถืออยู่ก็สูงกว่าบริษัทอื่นๆ เพราะใช้ตำแหน่งนายกฯเอื้อประโยชน์ให้ราคาหุ้นได้

A:ถ้า อย่างนั้นจะเปรียบเทียบให้ดูว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทใดแพง หรือถูกในช่วงที่ทักษิณได้ขายหุ้นออกไปให้ดู โดยเทียบจากมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ก็จะพบว่า

-หุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย มีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นสูงที่สุดคือ 4.58 เท่า
-หุ้นบริษัทอมตะฯ 3.65 เท่า
-ส่วนหุ้นชินวัตรเพียง 2.94 เท่า


การ ที่หุ้นถูกหรือแพงไม่ได้เกี่ยวกับว่าเจ้าของหุ้นเป็นใคร เกี่ยวกับว่ามียอดขายดีไหม กำไรดีไหม ปันผลดีไหม คนที่ลงทุนไว้ประเมินว่ามีศักยภาพที่เติบโตและมั่นคงหรือไม่

Q:นี่กำลังจะบอกว่าทักษิณไม่ได้ใช้อำนาจอิทธิพลตำแหน่งนายกฯโกงชาติ ขายหุ้นให้สิงคโปร์ได้76,000ล้านใช่ไหม

A:เพราะ บริษัทของทักษิณจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย ราคาก็ขึ้นลงตามความเคลื่อนไหวของตลาด ตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และตามความสามารถของบริษัท

-ในปี2537 ดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่1,532จุด มูลค่าหุ้นของทักษิณ=118,000ล้านบาท
-พอฟองสบู่แตกปี40ตอนทักษิณมาเป็นนายกฯในปี2544 ดัชนีหุ้นลดลงเหลือ324จุด หุ้นของทักษิณลดลงมาเหลือเพียง=31,000ล้านบาท
-พอ ปี2549ที่ทักษิณขายหุ้นให้สิงคโปร์ เศรษฐกิจไทยฟื้น ดัชนีตลาดหุ้นไทยฟื้นขึ้นมาที่750จุด หุ้นของทักษิณฟื้นขึ้นมาขายได้=76,000ล้านบาท


พูดง่ายๆ ว่าหากย้อนเวลาไปได้ ตอนที่ทักษิณยังไม่มาเล่นการเมือง ไม่ได้มาเป็นนายกฯ ก็ขายได้ถึง111,8000ล้านบาท ดังนั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าทักษิณเป็นนายกฯหรือไม่ได้เป็นแล้วจึงขายได้ถูก หรือแพง เพราะหากบอกว่าทักษิณโกงชาติ ทำให้หุ้นขึ้นเยอะ ขายได้กำไรมาก อย่างนั้นไม่แปลว่า บริษัทในตลาดหุ้นที่ขึ้นเยอะนั้นโกงชาติกันหมดหรือ?

Q:ถึงจะไม่ได้โกงชาติ แต่การที่ทักษิณขายหุ้นชินวัตรให้สิงคโปร์ก็เท่ากับขายชาติ

A:เรื่อง นี้ต้องเข้าใจว่าคู่แข่งขันของAISคือDTACเขาอยากขายหุ้นให้บริษัทจาก นอร์เวย์เข้ามาถือหุ้นให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าห้ามต่างชาติถือหุ้น กิจการโทรคมนาคมได้ไม่เกิน25% โดยเคลื่อนไหวเรียกร้องมาตั้งแต่ปลายปี2544 ต่อมาTRUE TT&Tก็เรียกร้องทำนองเดียวกัน

DTACรอไม่ไหวก็ขาย หุ้นให้นอร์เวย์เข้ามาถือหุ้นถึง38%ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ก่อนที่กฎหมายให้ต่างชาติถือหุ้นกิจการโทรคมนาคมได้เกิน25%มีผลบังคับใช้ เมื่อ 21 มกราคม 2549

ทางชินวัตรค่อยขายให้สิงคโปร์ในวันที่ 23 มกราคม 2549 คือหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้...ใครทำผิด ใครทำถูก?

Q:ถ้าทักษิณไม่ผิดเลย แล้วทำไมคตส.ถึงได้สรุปว่าผิด

A:คตส. เป็นหน่วยงานที่คมช.ตั้งขึ้นหลังรัฐประหาร19กันยายน2549 นอกจากนำคนที่แสดงตนว่าเป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองของทักษิณมาเป็นคณะกรรมการ อย่างนายนาม ยิ้มแย้ม นายสัก กอแสงเรือง นายแก้วสรร อติโพธิ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑะกาแล้ว ก็ยังต้องกล่าวอย่างถึงที่สุดด้วยว่า นี่เป็นองค์กร และกระบวนการซึ่งมีที่มาจากการทำรัฐประหาร19กันยาฯ จึงไม่มีความชอบธรรมนับแต่ต้นอยู่แล้ว ไม่มีสิทธิเลยที่จะดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของทักษิณ เพราะมีแรงจูงใจจากการต้องการโค่นล้มทำลายล้างทางการเมืองเป็นสำคัญ

Q:แต่อัยการก็สรุปสำนวนส่งฟ้องนะ อัยการไม่ได้มีที่มาจากการทำรัฐประหารซักหน่อย

A:แล้ว ไม่รู้หรือว่าอัยการที่เขาทำคดีอึดอัดแค่ไหนที่ต้องถูกแทรกแซงสารพัดจาก อำมาตย์ใหญ่ที่กดดันให้เขาส่งฟ้องศาล ทั้งที่ผิดหลักนิติธรรม ทั้งที่อัยการต้องกลายมาเป็นเครื่องมือของอำมาตย์ ทั้งที่ศาลต้องตัดสินโดยที่ไม่รู้ว่าจะใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระได้เพียงใด

หาก พูดอย่างถึงที่สุด คดีนี้ก็เป็นโมฆะมาแต่ต้นแล้ว เพราะคณะรัฐประหาร แต่งตั้งคตส.มาหาเรื่องกัน เพื่อโค่นล้มทำลายล้างทางการเมือง แม้มาถึงอัยการ หรือศาลจะตัดสินอย่างไร มันก็โมฆะมาแต่ต้น

Q:ในท้ายที่สุดก็คงมีคำตัดสินให้ยึดทรัพย์ทักษิณทั้งหมด ซึ่งก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าทักษิณโกงชาติจริงๆ

A:อ้อ..มีธงกันอย่างนี้นี่เอง

Q:พวกเสื้อแดงมาเดือดร้อนอะไรด้วยกับการยึดทรัพย์ทีกษิณ แสดงว่าสู้เพื่อ(เงิน)คนๆเดียวหละซี้

A:มัน เป็นเรื่องของความยุติธรรม.. ความไม่เป็นธรรมต่อคนๆหนึ่ง ก็ย่อมหมายถึงความไม่ยุติธรรมต่อคนทั้งแผ่นดิน.. ความอยุติธรรมต่อทักษิณ หมายถึงความอยุติธรรมต่อคนส่วนใหญ่ในประเทศที่เลือกทักษิณขึ้นไปบริหาร ประเทศตามระบอบประชาธิปไตยด้วย

เมื่อความเป็นธรรมไม่มี สามัคคีก็ไม่เกิด(NO JUSTICE , NO PEACE)

Posted by นักข่าวชาวรากหญ้า at 2/12/2010 07:49:00 ก่อนเที่ยง-------------------------------------------------------------------------------

<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ข้อกล่าวหาทั้งหมดที่ใช้เพื่อหวังยึดทรัพย์ทักษิณ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง 6 ข้อกล่าวหาที่ใช้ในการยึดทรัพย์ทักษิณ >>>

FfF