บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


08 มกราคม 2558

การเมือง
Politics
ประวัติศาสตร์
History

<<< วิกฤตการณ์การเมืองไทย ปี 2553 >>>
<<< วิกฤตการณ์การเมืองไทย ปี 2552 >>>
<<< วิกฤตการณ์การเมืองไทย ปี 2551 >>>
<<< วิกฤตการณ์การเมืองไทย ปี 2550 >>>
<<< วิกฤตการณ์การเมืองไทย ปี 2549 >>>
<<< วิกฤตการณ์การเมืองไทย ปี 2548 >>>

<<< การเมืองไทยตั้งแต่ 2475 ถึงวันนี้ มี 1 ปฏิวัติ 8 รัฐประหาร 12 กบฏ >>>
<<< เหตุการณ์ ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย >>>
<<< เหตุการณ์ กระชับพื้นที่หฤโหด >>>
<<< เหตุการณ์ สงกรานต์เลือด >>>
<<< เหตุการณ์ ตำรวจปะทะพันธมิตร 7 ตุลา 51 >>>
<<< เหตุการณ์ รัฐประหาร 19 กันยา >>>
<<< เหตุการณ์ กรือเซะ-ตากใบ >>>
<<< เหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ >>>
<<< เหตุการณ์ รัฐประหารโดย รสช. พ.ศ. 2534 >>>
<<< เหตุการณ์ 6 ตุลา วันล้อมฆ่าประชาชน >>>
<<< เหตุการณ์ 14 ตุลา วันมหาวิปโยค >>>
<<< เหตุการณ์ คณะราษฎร ปฏิวัติ >>>

<<< รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย >>>
<<< รายนามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ >>>
<<< คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) >>>
<<< คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) >>>
<<< คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) >>>
<<< คำวินิจฉัยกลาง ศาลรัฐธรรมนูญ >>>

<<< ข้อมูลประวัติบุคคล >>>
<<< ข้อมูลประเทศไทย >>>
<<< ข้อมูลประวัติศาสตร์โลก >>>
<<< ศาลโลก >>>
<<< วันนี้ในอดีต มีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง >>>
<<< จากวันนั้นถึงวันนี้ ก่อนที่จะมาเป็น มาหาอะไร >>>

รัฐธรรมนูญ
Constitution

<<< ร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับมาหาอะไร) >>>...NEW
<<< ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน >>>
<<< รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย >>>
<<< รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 >>>
<<< ประกาศ คปค. ทั้งหมด >>>
<<< รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ. 2549 >>>
<<< รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 >>>
<<< เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2549 >>>
<<< รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557 >>>

<<< เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญชั่วคาว ที่สามารถทำนายอนาคตรัฐธรรมนูญถาวรชั่วคราวในอนาคตได้เลย จากมาตรา 35 >>>
<<< ในเมื่อ รธน.50 ถูกยกเลิกไปแล้ว ตามประกาศคสช.ฉบับที่ 11 กกต.จะอ้าง รธน.50 เพื่อเอาผิดยิ่งลักษณ์และคณะ ตามมาตรา 181(4) ของ รธน.50 ได้อีกเช่นไร >>>
<<< ความพยายามสืบทอดอำนาจเผด็จการผ่านรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นธรรม วันหนึ่งก็จะเกิดกระแสต่อต้านเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีไม่ช้าก็เร็ว >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง เหตุใดรัฐบาลไทยไม่สามารถลงนามรับรอง ICC ได้ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ที่มาของรัฐธรรมนูญ ปี 2550 >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ใครบ้างที่ให้รับร่างรัฐธรรมนูญ 50 ไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ไขทีหลัง >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ขอบเขตของอำนาจศาลรัฐธรรมนูญต่อการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ >>>
<<< ม.112 ของรัฐธรรมนูญ 50 ต่างจาก ม.112 ในกฏหมายอาญา ดังนั้นการแก้ไข รธน. หรือไม่ ก็ไม่เกี่ยวกับ ม.112 ที่มีการรณรงค์แก้ไข >>>
<<< รายละเอียดการแก้ไข รธน. 50 เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งสำหรับบางพรรคการเมือง >>>
<<< มาตรา 309 และ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ไม่ควรมีอยู่ในรัฐธรรมนูญ >>>
<<< ย้อนรอยความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญ 50 ครั้งที่ 1 >>>
<<< กระบวนการตรากฎหมาย >>>
<<< ตัวอย่างการนิรโทษกรรมที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย >>>

สองมาตรฐาน
Double Standard
<<< สองมาตรฐาน เรื่อง วันเกิด นายกคนหนึ่งสกัดเต็มที่ไม่ให้จัด ส่วนอีกคนนำกระเช้าดอกไม้ไปยินดี >>>
<<< สองมาตรฐาน เรื่อง การกู้เงินอีกพวกผิดอีกพวกไม่ผิดรัฐธรรมนูญ >>>
<<< สองมาตรฐาน เรื่อง ข้าราชการทำผิดวินัยกลับได้ดิบได้ดี >>>
<<< สองมาตรฐาน เรื่อง การครอบครองปรปักษ์ที่สาธารณะ >>>
<<< สองมาตรฐาน เรื่อง การบุกรุกที่ดินป่าสงวน >>>
<<< สองมาตรฐาน เรื่อง ศีลธรรมและจริยธรรม ในกระแสความขัดแย้งทางการเมือง >>>
<<< หลากมาตรฐานในการบังคับใช้กฏหมาย >>>
<<< สองมาตรฐาน เรื่อง การโฆษณาหาเสียง >>>
<<< สองมาตรฐาน เรื่อง ยุบสภา ลาออก >>>
<<< สองมาตรฐาน เรื่อง ฉีกบัตรเลือกตั้ง >>>
<<< สองมาตรฐาน เรื่อง กรณียุบพรรค ปชป. จากเงินบริจาค 258 ล้านบาท >>>
<<< สองมาตรฐาน เรื่อง กรณีแจกเงิน แจกผ้าห่ม >>>
<<< สองมาตรฐาน เรื่อง กฏเหล็ก 5 ข้อ กกต. >>>
<<< สองมาตรฐาน เรื่อง การถวายฏีกา >>>
<<< คำวิจนิจฉัยของศาล หลังเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา ที่รวดเร็วสุดๆ >>>
<<< สองมาตรฐาน หรือ ไร้มาตรฐาน >>>

การเลือกตั้ง
Election

<<< สรุปผลเลือกตั้งทั่วประเทศ ปี 2554 >>>
<<< สรุปผลเลือกตั้งทั่วประเทศ ปี 2550 >>>
<<< สรุปผลเลือกตั้งทั่วประเทศ ปี 2549 >>>
<<< สรุปผลเลือกตั้งทั่วประเทศ ปี 2548 >>>

<<< เทคนิคการหาเสียงผ่านการข่มขู่ >>>
<<< เทคนิคการหาเสียงผ่านชนวนสงคราม >>>
<<< เทคนิคการหาเสียงผ่านน้ำตา >>>
<<< เทคนิคการหาเสียงผ่านคดีความ >>>
<<< เทคนิคการหาเสียงผ่านการซื้อเสียง >>>
<<< เทคนิคการหาเสียงผ่านโพลล์ >>>
<<< เทคนิคการหาเสียงผ่านซีดีบิดเบือน >>>
<<< เทคนิคการหาเสียงผ่านสัญลักษณ์แดง >>>
<<< เทคนิคการหาเสียงผ่านผู้มีอำนาจวาสนาและบารมีสูง >>>
<<< เทคนิคการหาเสียงผ่านข่าวลือและภาพตัดต่อ >>>
<<< เทคนิคการหาเสียงผ่านตลาดหลักทรัพย์ >>>

<<< กกต. ไม่ได้ย่อมาจาก โกงการตรวจสอบ น่ะจ๊ะ >>>
<<< กลโกงเลือกตั้ง >>>
<<< ผลเลือกตั้ง ส.ก. บ่งบอกว่า ยังไงก็แดง >>>
<<< วิเคราะห์ผลการเลือกตั้ง ส.ข. ยังนับว่าไม่เสียหายอะไรมาก หลังมีเหตุจลาจลช่วงเมษาหฤโหด >>>

นโยบาย
Policy

<<< นโยบายหาเสียงผู้ว่า กทม. ของมาหาอะไร >>>
<<< ตัวอย่างแนวคิดการนำไอทีมาใช้ในแต่ละกระทรวง >>>
<<< โรดแมพ การแก้ไขหรือยกเลิก ม.112 >>>
<<< โรดแมพ การนิรโทษกรรม >>>
<<< นโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ >>>
<<< นโยบายฉบับ "ย่อ" 40 พรรคการเมือง >>>
<<< แผ่นพับหาเสียงพรรคเพื่อไทย >>>
<<< เปิด 31 นโยบายหาเสียงพรรคเพื่อไทย >>>
<<< เปิดนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งของพท.ฉบับเสียงกระซิบ"ทักษิณ"...สอนเสกเงินจากกระดาษ!! >>>
<<< ผลงานระบอบทักษิณ >>>
<<< นโยบายหาเสียง เสี้ยวหนึ่งในฝันมาหาอะไร >>>

ทรัพย์สินของนักการเมือง
Assets of Politicians

<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ทักษิณมีทรัพย์สินประมาณ 6 หมื่นล้านก่อนเข้ามาเล่นการเมืองเต็มตัวในปี 2537 >>>
<<< ข้อมูลรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของข้าราชการและนักการเมือง จาก ปปช. >>>
<<< เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม. ยิ่งลักษณ์ >>>
<<< เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม. อภิสิทธิ์ >>>
<<< เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม. สมชาย >>>
<<< เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม. สมัคร >>>
<<< เปิดบัญชีทรัพย์สิน ส.ส. ปี 2551 >>>
<<< เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม. สุรยุทธ์ >>>
<<< เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม. ทักษิณ >>>

<<< แฉนักการเมืองหลังพ้นตำแหน่งรวยขึ้นรวม 4 พันล้าน >>>
<<< เปิดพอร์ตหุ้นของนักการเมือง >>>

รัฐบาลยิ่งลักษณ์
Yingluck Government

<<< ตอบ 6 ข้อกล่าวหาหลักๆ กับ 6 ข้อรำพึงรำพัน ของปปช. กรณีชี้มูลความผิดว่ายิ่งลักษณ์ละเลยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอะไร >>>
<<< แผนปฏิบัติการล้มยิ่งลักษณ์ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ พท. ชนะเลือกตั้งไม่กี่วัน มีทั้งการวางยา เตะสกัดขา สอดไส้ หลอกใช้ โดยสุมหัวรุมยำกันพร้อมเพรียงทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคม >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ปู่ทักษิณเคยเป็นอั้งยี่เมืองจันทน์จริงหรือไม่ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง เขื่อนแม่วงก์ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ปัญหาการจัดศึกมวยไทยเทิดพระเกียรติ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง กรณียิ่งลักษณ์ใช้โทรศัพท์ระหว่างพิธีงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ภาพยิ่งลักษณ์ถูกอริสมันต์จับแขน >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ภาพสาวหน้าเหมือนยิ่งลักษณ์กำลังดื่มเหล้า >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ที่มาภาพหลุดยิ่งลักษณ์ขำในลิฟท์ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง นโยบายยิ่งลักษณ์ต่อปัญหาพื้นที่ 4.6 ตร.กม. ระหว่างไทยกับกัมพูชา >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง การเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง เมนูอาหารนายกรัฐมนตรี >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของยิ่งลักษณ์ >>>

<<< ย้อนรอยการคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรม ที่เตือนล่วงหน้าเป็นเดือนว่าจะหลงกลศัตรูก็ไม่ฟังสุดท้ายถูกนำไปจุดกระแสก่อม็อบไล่ในที่สุด >>>
<<< ฟังปชป.ทั้งพรรคค้านพรบ.กู้2ล้านล้านบาทมาแล้ว คราวนี่มาลองฟังมาหาอะไรคนเดียวค้านบ้าง >>>
<<< ความจริงแล้วการปล่อยกู้ของยิ่งลักษณ์ต่อบริษัทที่สามีไปเป็นกรรมการก่อนการมาเล่นการเมืองแม้มีข้อสงสัยซ่อนเงื่อนหลายประการแต่ความจริงก็คือการทำธุรกิจทั่วๆไป >>>
<<< การปลุกกระแสเสื้อเหลืองของรัฐบาลนี้อีกครั้ง เหมือนกลัวว่าปีหน้ากระแสเสื้อเหลืองจะน้อยไป ในการไล่กระทืบรัฐบาลเหมือนที่ทักษิณโดน >>>
<<< ลองตีความแบบเอาเรื่อง กรณีคุณสมบัติวราเทพ กรณีเคยโดนตัดสินจำคุกแต่รอลงอาญา >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง นาซ่าขอใช้อู่ตะเภา >>>
<<< ตัวอย่างการเขียนกฏหมาย แบบไม่เห็นหัวประชาชนเจ้าของประเทศ >>>
<<< ไม่ใช่เรื่องของเด็กๆ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แต่มันเป็นเรื่องความไม่เป็นธรรม ที่มีผลกระทบต่อเด็กบางส่วนทั้งในปัจจุบันและอนาคต >>>
<<< อยู่ๆ ทำไมยิ่งลักษณ์ถึงไปบาห์เรน ฝีมือกุนซือคนไหนอีกหล่ะเนี้ยะ >>>
<<< ทหารเหลวล้างสมองหมู่บ้านเสื้อแดงเป็นสีขาวล่ม >>>
<<< ผมสนับสนุนการขึ้นบัญชีดำผู้สนับสนุนเผด็จการในประเทศต่างๆ ของอเมริกา และอเมริกาควรขึ้นบัญชีดำพวกหนุนเผด็จการทำลายประชาธิปไตยในไทยด้วย >>>
<<< เอกสารหลักฐานการต่อสู้ของเสื้อแดงมีโอกาสถูกทำลาย โดยการประกาศให้เป็นจดหมายเหตุ แล้วห้ามเผยแพร่ครอบครอง และถูกทำลายให้หายสาบสูญในที่สุด >>>
<<< พรบ.จดหมายเหตุฯ ที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์หลงกลผ่านความเห็นชอบคือ กฏหมายปิดหูปิดตาฝ่ายประชาธิปไตยอย่างถาวรในอนาคต >>>
<<< บันทึกหลักฐานการฟื้นลูกเสือชาวบ้านในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ อนาคตถ้าเกิดเหตุการณ์แบบ 6 ตุลาอีก จะได้หนีความรับผิดชอบร่วมไม่ได้ >>>
<<< การปลุกลูกเสือชาวบ้าน ก็คือการปลุกเพื่อไว้ลุยกับเสื้อแดงดีๆ นี่เอง แถมล่าสุดคนที่คิดจะทำก็คือ รมต. ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่เอง >>>
<<< อย่าคิดนำอำนาจที่ประชาชนมอบให้ ไปฝากไว้กับฝ่ายตรงข้าม ไม่เช่นนั้นอาจถูกต่อต้านเช่นนี้ >>>

<<< ผลเลือกตั้งซ่อม สก.ดอนเมืองก็ปรากฏการณ์เดียวกับปทุมโมเดลนั่แหล่ะ ผลมาจากน้ำท่วม >>>
<<< อุทัยธานีโมเดล สิ่งที่อยากเห็นเรื่องหนึ่งเป็นจริงแล้ว เมื่อชาวอุทัยธานีลุกขึ้นมาทำเอง เปิดเพจ fb รายงานสถานการณ์ที่เกิดเหตุ >>>
<<< แทนที่จะใช้วิธีปิดปากสื่อทำไมไม่ส่งคนไปทำรายการแข่ง เฮ้อ >>>
<<< เห็นข่าวเกจิอาจารย์ยออภิสิทธิ์ว่าจะได้เป็นนายกอีกสมัยอะไร อยากให้อภิสิทธิ์ถามเกจิอาจารย์เหล่านั้นต่อว่าจะมือเปื้อนเลือดอีกกี่ศพหรือจุดจบยังไง >>>
<<< รวมภาพและเหตุการณ์ในภาระกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมประมาณ 1 เดือนหลังยิ่งลักษณ์แถลงนโยบายผ่านสภา >>>
<<< แม่นอีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง ฮา >>>
<<< รวมพลังไทย ช่วยภัยน้ำท่วม >>>
<<< การนำไอทีมาใช้จะทำให้การแก้ปัญหาง่ายขึ้น เพราะสามารถมองเห็นภาพของปัญหาได้ระดับหนึ่ง และยังเป็นการเฝ้าระวังได้ดีอีกด้วย >>>
<<< ช่วงตั้ง ครม. แย่งกันเป็น รมต. น่าดู แต่พอจะให้ลุยช่วยชาวบ้านเห็นมีไม่กี่คน วันนี้ยิ่งลักษณ์เลยจัดให้ >>>
<<< การนิรโทษกรรมของทักษิณ ทั้งเฉลิมว่ามาก็ถูก ทั้งศาลว่ามาก็ถูก แต่ลึกๆ คดีทักษิณอาจจบแบบพลิกคดีไม่วันใดก็วันหนึ่ง >>>
<<< วิธีการเตรียมตัวตอบคำถามนักข่าวที่ดีที่สุดก็คือ ต้องเตรียมตัว >>>
<<< ปัญหาข้อพิพาทไทยกัมพูชาไม่ว่าจะกรณีเขาพระวิหาร หรือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล แก้ได้ไม่ยาก แต่ที่ยากคือทำยังไงให้คนไทยเข้าใจ >>>
<<< ผู้นำประเทศ ผู้นำแฟชั่น ผู้นั้นใช้ว่าจะหาเจอได้บ่อยๆ >>>
<<< กรณีที่ดินรัชดา ประวัติศาสตร์เกือบจะซ้ำรอยอีกแล้ว >>>
<<< วิพากษ์กรณี การแจกแท็บเล็ต >>>
<<< ถ้าผมเป็นนายกฯปู จะตอบ ‘ประเด็นทักษิณ’ ดังนี้ >>>
<<< รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจให้ทักษิณเข้าประเทศ ก็เพราะว่าประเทศญี่ปุ่นจะได้มากกว่าเสีย ไม่ใช่เกิดจากการที่รัฐบาลไทยร้องขอแล้วเขาจำเป็นต้องทำตาม >>>
<<< การปลูกพืชไร้ดินอาจช่วยบรรเทาป​ัญหาพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากได้ >>>
<<< ขอค้านการสร้างเขื่อนแก่งเสื้อเ​ต้นและกระเช้าขึ้นภูกระดึงด้วย >>>
<<< ทำไมคนใต้บางส่วนไม่ชอบความเจริ​ญ พอมีคนยัดเยียดความเจริญให้ กลับออกมาประท้วง ผมพอมีคำตอบให้ ไม่รู้ว่าจะถูกต้องไหม >>>
<<< เก็บตกเรื่องราวนายกหญิงคนแรกของไทยไล่ตั้งแต่ A-Z >>>
<<< ภาระหนักนายกหญิงคนแรกของไทย ต้องทำให้ยอมรับในควา​มสามารถ ว่าผู้หญิงก็เป็นนายกได้ดี เพื่อปูทางให้ผู้หญิงไทยที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนายกได้ง่ายขึ้น >>>
<<< เสนอทางออกกรณีอายัดเครื่องบินท​ี่เยอรมัน ที่น่าจะดีกับประเทศไทย >>>
<<< เรื่องประธานสภาเห็นปล่อยข่าวกั​นมา 2-3 คน ซึ่งเป็นได้ทุกคน แต่ถ้าต้องฟันธงเลือกผมเลือกคนน​ี้ >>>
<<< ตัวอย่างการเสนอนโยบายแบบข้าราช​การ ที่ไม่สนใจเรื่องการเมือง เรื่องความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่​ เพราะไม่ได้รับผิดชอบต่อประชาชน​โดยตรง >>>
<<< ระวังแผนปฏิบัติการปล้นตำแหน่งยิ่งลั​กษณ์ >>>
<<< ใครได้ร่วม ครม. ยิ่งลักษณ์ อย่าคิดว่าได้เข้ามาเสวยสุข คุณต้องทำตามที่หาเสียงไว้ คือเข้ามารับใช้ประชาชน >>>
<<< บทเรียนรัฐบาลสมัครและสมชาย คือสิ่งที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ต้อง​หาทางแก้ไข เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย​ >>>
<<< มีเกียรติหรือมีเกลียด อยู่ที่การตัดสินใจว่า อยากมีเกียรติหรือมีเกลียด >>>
<<< สถานการณ์ขณะนี้สูตรจัดตั้งรัฐบาลไม่ควรเกิน 300 เสียง เพื่อไม่ให้ฝ่ายค้านหันไปเล่นนอกสภา >>>
<<< ขอหนุนยิ่งลักษณ์ เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยามนี้อีกเสียงหนึ่ง >>>

รัฐบาลอภิสิทธิ์
Apisit Government

<<< คำสั่งลับและผลงาน ศอฉ. >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง การเข้ารับราชการทหารของอภิสิทธิ์ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง การเจรจาผลประโยชน์น้ำมันกลางอ่าวไทย >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง เครื่องตรวจระเบิด GT200 >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง หวยออนไลน์ รายชื่อผู้ได้โควต้า และการกลับไปกลับมาของโพลล์หวย >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง คดีจ้างพรรคเล็ก >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง เขาพระวิหาร >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง เบื้องหลังการถอนตัวจากภาคีมรดกโลกของไทย >>>

<<< เรื่องเขาพระวิหาร ต้องระวังกำลังมีการหาแพะมาบูชา​ยัญ >>>
<<< อย่าปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ :ความจริง ที่นายอภิสิทธิ์ ไม่อาจบิดเบือน กรณีปัญหาไทย – กัมพูชา >>>
<<< กรณีเขาพระวิหาร ถ้าไม่หลอกตัวเอง ปัญหาจะไม่บานปลาย >>>
<<< เรื่องเขาพระวิหาร กับผลงานของศาล ปชป. และพันธมิตร >>>
<<< รายชื่อนักโทษการเมืองที่ถูกขัง และบางคนยังไม่ได้รับการประกันตัว >>>
<<< เหตุการณ์ ฮ. ตกซ้ำซาก 9 วัน 3 ลำ ที่แก่งกระจาน >>>
<<< โบราณสถานโบราณวัตถุ ไม่ควรบูรณะให้ต่างจากของเดิม >>>
<<< อย่าให้พวกผลาญบ้านผลาญเมืองยึดประเทศไทย ทั้งพวกกู้มาแหลก กู้มาแดก กู้มาแจก >>>
<<< แฉเบื้องหลังการยุบพรรค พปช., มฌ., ชท. และการบังคับให้ร่วมรัฐบาลกับ ปชป. >>>
<<< มาทายกันว่างวดต่อไป จะมีกลุ่มอาชีพอะไรมาช่วยหาเสียงให้มาร์คแบบจัดตั้ง >>>
<<< ท่าการไหว้มันเป็นท่าเบอร์ 1 น่ะ ท่าเบอร์ 10 เป็นท่ายอมแพ้ต่างหาก ไม่เชื่อลองทำดูซิ >>>
<<< หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ปชป. หนุนม็อบพันธมิตรจริง >>>
<<< รวมวาทกรรม ดีแต่พูด >>>
<<< แผน 10 ปี กองทัพ จะทำงบประมาณผูกพันอีก 2 ล้านล้านบาท >>>
<<< อภิสิทธิ์บริหารประเทศทุบ 2 สถิติประเทศไทย >>>
<<< ทำไมเรื่องนี้ไม่เห็น ประยุทธ ขึงขัง >>>
<<< ณ เวลานี้ ถ้าเปรียบประเทศเป็นบ้าน ทหารคงเป็นปลวกไม่ใช่รั้วเหมือนก่อน >>>
<<< ในยุคเผด็จการที่ไหนๆ ใครๆ มักจะเห็นเหตุการณ์ลักษณะนี้เสมอ >>>
<<< มุกเดิมๆ >>>
<<< จะเลิกก็เลิก ไม่อยากเลิกก็อย่าเลิก ใจจริงไม่อยากให้เลิก >>>
<<< ถ้าแค่ถือป้ายแล้วถูกจับ ก็คงอยู่ด้วยกันลำบากแล้วประเทศนี้ >>>
<<< การอารยะขัดขืนของนักศึกษาเชียงใหม่ >>>
<<< แผนปรองดอง หรือ แผนจองล้างจองผลาญ >>>
<<< แค่เรื่องง่ายๆ ยังทำให้ดีไม่ได้ แล้วเรื่องยากๆ จะเป็นยังไง เฮ้อ >>>
<<< ปัญหามากมายที่ยังค้างคาใจในเครื่อง GT200 >>>
<<< เครื่องตรวจสารพัดนึก ทำงานคล้ายเครื่อง GT200 ราคา 5 บาท >>>
<<< สรุปผลงาน 1 ปี ระบอบอภิสิทธิ์ >>>
<<< งบประมาณทหาร กับเหตุการณ์ความไม่สงบ >>>
<<< รัฐบาลอภิสิทธิ์ คิดใช้ผลประโยชน์ประเทศไทย ไปต่อรองไล่ล่าทักษิณ >>>
<<< วันสันติภาพโลก >>>
<<< หลักฐานที่เชื่อได้ว่า รัฐบาลนี้มาเป็นโดยมีพวกให้ท้ายหนุนหลัง >>>
<<< เหตุผลที่ผมคิดว่า รัฐบาลนี้มาโดยไม่เป็นประชาธิปไตย >>>
<<< หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดให้ท้ายรัฐบาลนี้ >>>
<<< ต่อให้มีปืนหนุนหลัง แต่ถ้าไม่มีปัญญาแก้ปัญหาบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้ >>>
<<< คิดว่าจะอยู่ค้ำฟ้าหรือยังไง >>>
<<< ตั้งคนที่ชาวบ้านเกลียดมาช่วยทำงานก็คงต้องใช้วิธีบังคับให้รักท่านอย่าง เดียว >>>
<<< การปกป้องคนที่ชาวบ้านเกลียดมากๆ มีผลดีต่อคนที่ปกป้องยังไง >>>
<<< ท่านจะถือเผือกร้อนได้นานแค่ไหน >>>
<<< ลอบวางเพลิงแล้วอาสามาดับเพลิง >>>
<<< พูดจาภาษาทูต >>>

รัฐบาลสมชาย
Somchai Government

<<< ผลพิสูจน์ น้องโบว์ตาย แก๊สน้ำตา ไม่ใช่สาเหตุ >>>

รัฐบาลสมัคร
Samak Government

<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง เขาพระวิหาร >>>

รัฐบาลสุรยุทธ์, คมช. และ รัฐประหาร
Surayut Govt, Junta And Coup

<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ที่ดินเขายายเที่ยง >>>

<<< คุณว่าแผนปฏิบัติการเหล่านี้ เขายังทำอยู่หรือไม่ >>>
<<< ให้ทาย คุณว่าใครเป็นคนพูด >>>

รัฐบาลทักษิณ
Thaksin Government

<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ข้อกล่าวหาทั้งหมดที่ใช้เพื่อหวังยึดทรัพย์ทักษิณ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง 6 ข้อกล่าวหาที่ใช้ในการยึดทรัพย์ทักษิณ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ภาษีสรรพสามิตโทรคมนาคม >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง หวยบนดิน >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง เครื่องตรวจระเบิด CTX 9000 >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ทุจริตกล้ายาง >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ดาวเทียมไทยคม กับ BOI, FTA, Exim Bank >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ฮิตเลอร์ ชนะเลือกตั้งทำไมถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ราคายางที่สูงขึ้นช่วงทักษิณ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง เกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง เงินกู้พม่า >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ภาษีดาวเทียม >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง เงินหวยบนดินเอาไปใช้อะไร >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง กองทุนหมู่บ้าน >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ปฏิญญาฟินแลนด์ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ที่ดินรัชดา >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง การขายหุ้นของทักษิณ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง กระซิบข้างหู >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง วัดพระแก้ว >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง มูลนิธิไทยคม >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง จากคาร์บอมบ์เป็นคาร์บ็องส์ สุดท้ายของจริง >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ม็อบตากใบ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ฆ่าตัดตอน 2,500 ศพ >>>

<<< แถลงการณ์ กลุ่ม ๕ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ : กรณียึดทรัพย์ทักษิณ >>>
<<< รวมคำแถลงของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ภายหลังคำพิพากษาคดียึดทรัพย์ >>>
<<< วิพากษ์คำพิพากษายึดทรัพย์ >>>
<<< คดียึดทรัพย์ฉบับชาวบ้าน:ความเท็จVSความจริง >>>

รัฐบาลชวน
Chuan Government

<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง กฏหมายขายชาติ 11 ฉบับ >>>

ทหารปะทะม็อบเสื้อแดง
Soldier clashed with Red Shirt Mob

<<< เสื้อแดงพกปืนผ่านด่านตรวจ และอยู่ในดงเสื้อเขียวลายพลาง หลักฐานการเตรียมสร้างสถานการณ์ชัดเจน >>>
<<< หลักฐานรอยกระสุนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในเหตุการณ์การสลายการชุมนุม 10 เมษา 53 >>>
<<< นิค นอสติทซ์ ในพื้นที่สังหาร >>>
<<< รวมคลิปกระชับพื้นที่!!! >>>
<<< บันทึกประวัติศาสตร์ ของญาติผู้เสียชีวิตและผู้รอดตาย จากการสังหารโหดของทหารไทย >>>
<<< เหตุการณ์ปะทะที่ ถ.วิภาวดีรังสิต 28 เมษา 53 >>>
<<< แพร่ภาพผู้วายชนม์ มาร์คขอหย่าศึก แดงขับทรราช >>>
<<< ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ได้อยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบกลางกรุง >>>
<<< ลูกเห็บตกใส่หลังคาบ้านยังทะลุ แล้วลูกกระสุนตกใส่หัวหล่ะจะเป็นยังไง >>>
<<< เสื้อน้ำเงิน กองกำลังของใคร ? >>>
<<< Whose Blue Shirt mop?>>>

<<< พวกนี้เป็นใคร? >>>
<<< Who are they? >>>

<<< ชนิดกระสุน >>>
<<< ดูอาวุธที่ใช้ ดูท่าที่ยิง >>>
<<< See the weapon used, See manner at shooting >>>

<<< ประกาศคนหาย >>>
<<< ต้องการพิสูจน์ ยิงปืนหัวกระสุนกระดาษใส่ทหารกล้า ว่าอันตรายไหม >>>

ม็อบเสื้อแดง
Red Shirt Mob

<<< นปช. ลั่นกลองรบ ดันจตุพรขึ้นเป็นประธานแทนอ.ธิดา พร้อมบรรยากาศคึกคักของมวลมหาประชาชนคนเสื้อแดง >>>
<<< เสื้อแดงไปเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงที่ภูเก็ตถูกขับไล่อ้างนั่นนี่ แล้วทีพวกเสื้อเหลืองไปปิดสนามบินภูเก็ตไม่ต้านยังออกมาช่วยเป็นพัน มีหลักฐาน >>>
<<< รวมเหตุการณ์เสื้อแดงช่วยน้ำท่วมทุกรูปแบบ >>>
<<< เสื้อแดงชุมนุมครบรอบ 5 ปี รัฐประหารคึกคัก >>>
<<< เสื้อแดงนับหมื่นร่วมไว้อาลัยวีรชน 10 เม.ย. 53 "วสันต์ ภู่ทอง" >>>
<<< ชุมนุมย้อนยุคในยุคมืดสนามหลวง >>>
<<< คดีแปลกๆ ผู้หญิงยิง ฮ. พร้อมข้อกังขาว่า พวกเธอจะโดนยัดคดีหรือเปล่า >>>
<<< บรรยากาศการปราศรัยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยและยิ่งลักษณ์ว่าที่นายกหญิงคนแรกของไทยที่สวนลุม >>>
<<< บรรยากาศงานครบรอบ 1 ปี กระชับพื้นที่หฤโหด ที่ราชประสงค์ และที่ศาลาแดง >>>
<<< งานแถลงเปิดใจ อ.สมศักดิ์ และงานเสื้อแดงตบเท้าที่สวนลุม >>>
<<< เวทีราษฎร ณ ราชประสงค์ 19 เม.ย.54 >>>
<<< การชุมนุมครบรอบ 1 ปี กระชับพื้นที่หฤโหดที่แยกคอกวัวและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย >>>
[ รวมม็อบเสื้อแดงทั้งหมด ]

ม็อบเสื้อเหลือง
Yellow Shirt Mob

<<< ผมว่าคนจะฆ่าสนธิ ลิ้มนี่ ต้องน่ากลัวจริง >>>
<<< ประกาศของเสีย >>>
<<< ทหารเกลื่อนกรุง ตำรวจก็เยอะแยะ และอยู่ในช่วง พรก.ฉุกเฉิน >>>
<<< เมื่อไม่มีเสื้อแดง คุณก็ไม่มีประโยชน์ >>>
<<< การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2551 >>>
<<< การบุกยึดท่าอากาศยานในประเทศ ไทย พ.ศ. 2551 >>>
<<< เหตุการณ์ ตำรวจปะทะพันธมิตร 7 ตุลา 51 >>>
<<< เหตุการณ์ นปก. ปะทะกับกลุ่มพันธมิตรฯ 2 กันยายน พ.ศ. 2551 >>>
<<< การขับไล่ ทักษิณ ชินวัตร จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี >>>

การชุมนุมอื่นๆ
Other Mob

<<< จัดฉากอีกแล้ว เฮ้อ >>>
<<< รอชมภาพน่าประทับใจ >>>

โพลล์
Poll

<<< ตัวอย่างโพลล์สั่งการและโพลล์โจมตีดิสเครดิต >>>
<<< ตัวอย่างที่เลวในการจัดอันดับ >>>
<<< นั่งเทียน โพลล์ >>>

อื่นๆ
Other

<<< หญิงไทยแท้ต้องแต่งกายกันแบบนี้น่ะจ๊ะ อิอิ >>>
<<< อยากเห็นนโยบายผู้ว่าคนใหม่ หนุนให้ธนบุรีเป็นจังหวัดและมีผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเหมือนกรุงเทพด้วย >>>
<<< 8 ราชนิกูล 120 นักวิชาการ อาจารย์ ทนาย และนักเขียน เสนอแก้ไข ม.112 >>>
<<< ลุงนวมทอง ไพรวัลย์ สามัญชนผู้พลีชีพเพื่ออุดมการณ์ >>>
<<< คณะนิติราษฎร์ออกแถลงการณ์ 4 ประเด็น เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปีนิติราษฎร์ >>>
<<< ตัวอย่างประกาศแต่งตั้ง 3 นายก >>>
<<< บันทึกฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยคำพิพากษาศาลฎีกา“ยิ่งลักษณ์”ไม่ผิด >>>
<<< นี่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่ผมรู้จัก >>>
<<< แถลงการณ์สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยต่อสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา:สงครามไม่ใช่คำตอบ >>>
<<< แถลงการณ์ ปฏิรูปกองทัพ ทหารต้องจงรักภักดีต่อประชาชน >>>
<<< นศ.ธรรมศาสตร์ กรวดน้ำคว่ำขันไล่ส่งสุรพล >>>
[ รวมเรื่องอื่นๆ ทั้งหมด ]
อาชญากรรม
Crime

<<< สุดท้ายก็จัดฉากอีก 22 ก.พ.57 การ์ดกปปส.ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 23 ก.พ.57 บอกว่ามีกระบะ 3 คัน ขึ้นไปบนสะพานเพื่อไปยิง M79 >>>
<<< คลิปตัวอย่างอุบัติเหตุบนถนนที่น่ากลัวและสยอง >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง คดีอากงที่ถูกตัดสินว่าผิดมาตรา 112 โดยการใช้เลข IMEI ของโทรศัพท์ ที่สามารถปลอมแปลงกันได้เป็นหลักฐานเอาผิด >>>
<<< หลักฐานยืนยัน วันที่ 19 พ.ค.53 มีคนตายแถวแยกราชประสงค์จริง >>>
<<< เอกสารลับ ยุทธการกระชับวงล้อม 14-19 พ.ค.53 >>>
<<< เหตุการณ์ พ.ต.ท. โดนนายทหารสัญญาบัตรเอาปืนจ่อหัว จนนักข่าวสาวช่อง3 โดนเล่นงานที่รายงานความจริง >>>
<<< หลักฐานมัดคนเผา CTW เห็นหน้าจะจะแบบนี้ ผ่านมาปีกว่า ไม่คิดเร่งรัดจับกุม กลัวจับได้จะรู้ว่าเป็นพวกเดียวกันหรือยังไง >>>
<<< หลักฐานที่เชื่อได้ว่า เป็นสาเหตุการกระชับพื้นที่หฤโหด จนมีคนตายนับสิบเจ็บนับพันคน >>>
<<< หลักฐานสำคัญในคดีกระชับพื้นที่หฤโหด ใครฆ่าประชาชน ใครโกหกประชาชน >>>
<<< ความหวังอันริบหรี่ ในการดำเนินคดีคนสั่งฆ่าเสื้อแดง ขึ้นสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศ >>>
<<< ความจริง และ ศพสุดท้าย ที่ เวิลด์เทรด >>>
<<< หลังเหตุการณ์กระชับพื้นที่หฤโหด การ์ดและนายทุนเสื้อแดง ถูกฆ่าตายอย่างปริศนาหลายศพ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ใครได้ใครเสียอะไร ในการเผาห้าง ZEN >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ปัญหาสยามสแควร์ของจุฬา และข้อกังขาว่าทำไมต้องเลือกเผาเฉพาะสยามสแควร์บางซอย >>>
<<< จับพิรุธ คดีระเบิดสมานแมนชั่น บางบัวทอง >>>
<<< โฉมหน้าคนเผาตึก CTW และ ช่อง 3 พร้อมข้อกังขาว่า เป็นพวกใครกันแน่ที่ทำ >>>
<<< หลักฐานบางส่วนทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่แสดงให้เห็นว่าทหารยิงประชาชนจริง >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง การจารกรรมข้อมูลการบินทักษิณส่งให้เลขาทูตไทยในกัมพูชา >>>
<<< ย้อนรอย ข้อกล่าวหาทักษิณสนับสนุนคนเสื้อแดงทำร้ายคนในชุมนุมเพชรบุรีซอย7 รวมถึงเผามัสยิด >>>
<<< ย้อนรอยคดีลอบวางระเบิดหลายจุดในกทม. ที่กล่าวหาว่าทักษิณทำ >>>
<<< ย้อนรอย คลื่นใต้น้ำป่วนเมืองช่วง คมช. ครองเมือง >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง จากคาร์บอมบ์เป็นคาร์บ็องส์ สุดท้ายของจริง >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ม็อบตากใบ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ฆ่าตัดตอน 2,500 ศพ >>>
เทคโนโลยี่
Technology

<<< ที่เขาว่าสิ่งประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ บนโลกนี้ จำนวนมากเกิดจากคนขี้เกียจ วันนี้มีตัวอย่างการคิดค้นสูตรคำนวนจำนวนสี่เหลี่ยมด้านเท่าว่ามีกี่อัน >>>
<<< กล้องทีวีวิทยุโปรเจ็คเตอร์คอมพิวเตอร์ไฟฉายนาฬิกาปากกาสมุดเครื่องมือวาดภาพอิเลคโทนเครื่องดนตรีเครื่องเล่นเกม=มือถือ >>>
<<< มือใหม่หัดสร้างภาพ อิอิ >>>
<<< การพัฒนาแอร์ที่ใช้ไฟน้อยแบบง่ายๆ >>>
<<< เทคนิคการตกแต่งเว็บ โดยการดึงข้อมูลจากเว็บต่างๆ มารวมไว้หน้าเดียวกันอย่างง่ายๆ น่านำไปทำเว็บศูนย์ข้อมูลระบบราชการ >>>
<<< วิธีซ่อนไฟล์ต่างๆ แนบไปกับรูปภาพ >>>
<<< ปัญหาและการแก้ไขในการใช้ Ubuntu 10.04 LTS >>>
<<< วิธีเล่น Opera mini บน PC >>>
<<< โปรแกรมหลบ Block >>>
<<< วิธีแก้ปัญหาไวรัส 5 วิธี >>>
[ รวมเทคโนโลยี่ทั้งหมด ]
รถยนต์
Auto

<<< รถไฟฟ้าต้นแบบประหยัดพลังงานสุดๆ >>>

<<< ใช้เลนส์สีเหลืองขับรถตอนกลางคืนเวิร์กมากไม่ต้องกลัวไฟส่องหน้าหลังเลย โง่อยู่ตั้งนาน >>>
<<< สรุปบทเรียนขับรถเกียร์ออโต้ติดแก๊ส ขึ้นเขาลงเขาและทางไกลๆ >>>
<<< โดนไป 6 พันกว่า เพื่อจะรู้ว่า ที่สตาร์ทไม่ค่อยติดตอนเช้าเป็นเพราะว่า รถติดแก๊สแล้วไปเติมแก๊สโซฮอลเลยมีปัญหา >>>
<<< สาเหตุหนึ่งเวลาเร่งเครื่องแล้วควันขาวออกมามากมาย >>>
<<< เทคนิคการตั้งรอบเดินเบาเครื่องโตโยต้า 3s >>>
<<< อายเขาไหมเนี้ยะ ประเทศไทยอยากจะเป็นผู้นำหรือผู้ตาม อยู่ที่ความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นๆ >>>
<<< วิธีการใช้เกียร์ออโต้ให้ถูกต้อง >>>
<<< เครื่องเสียงรถราคาประมาณ 300 บาท ติดตั้งเองง่ายมาก >>>
<<< คิ้วล้ออลูมิเนียม ทำเอง >>>
<<< ยิ่งแต่งแรงยิ่งหด หมดไปแสนกว่าแล้ว เฮ้อ >>>
<<< เทคนิคการปะผุทำสีรถแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง >>>
<<< โดนตะปูตำล้อ สองล้อเลยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆ >>>
<<< ระวังสายแก๊ส ไปชนกับท่อร้อนๆ ในห้องเครื่อง จะทำให้สึกเร็วจนอาจรั่วได้ >>>
<<< ถูกแท็กซี่กลับรถมาชนรถเรา >>>
ซอฟท์แวร์
Software

<<< เรื่องราวทั้งหมดในเว็บนี้ (ข้อมูล ณ 24 พ.ค.54) >>>...Cool
<<< แจกโปรแกรม Get Server Time >>>
<<< รวม Links (Maha-Links) >>>
<<< แจกโปรแกรม ฆ่าไวรัส Autorun.inf และ Recycler (Version 2.2) >>>
<<< โปรแกรม MIDchk ตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคของโทรศัพท์มือถือ >>>
<<< โปรแกรม Fight for Free V.2 แก้ปัญหา Windows Activation Product >>>
<<< โปรแกรม Fight for Free >>>
<<< แจกโปรแกรม cgiS และเทคนิคเกี่ยวกับการทำงานของ Web Server >>>
<<< โปรแกรม Jado รุ่นปิดยังไงก็จะดู >>>
พยากรณ์
Prediction

<<< แถลงการณ์ตั้งสำนักพยากรณ์ Guess Freely >>>
<<< ข้อคิดจากการประสบการณ์ในการดูดวง และแนวทางพัฒนาปรับปรุงตำราคำทำนายให้ดียิ่งขึ้น >>>
<<< ในช่วงชีวิตแต่ละคนมักมีมหาอุบาทว์ประจำตัว คนดังแต่ละคนมีมหาอุบาทว์อะไรบ้าง เดี๋ยวจะเรียงรายคนที่น่าสนใจไปเลย >>>
<<< ทำไมคนที่มีดวงเหมือนกันเด๊ะเช่นฝาแฝด หรือคนที่เกิดวันเดือนปีเดียวกัน ทำไมอีกคนไปเป็นโจร อีกคนไปเป็นนายกได้ >>>
<<< โปรแกรมดูดวง Guess Freely ถือกำเนิดมาบนโลกนี้แล้ว อิอิ >>>
<<< คำทำนายการเมือง ของโหรหรือหมอดูชื่อดังในไทย >>>
<<< ตัวอย่างพวกโหนการเมืองจนทำวงการโหรเสื่อม >>>

<<< ทำนายดวงชะตา เสรีพิศุทธ์ , พงศพัศ และ สุขุมพันธ์ ในการชิงผู้ว่า กทม. ปี 2556 >>>
<<< ทำนายดวงชะตา รอมนิย์ กับ โอบามา ในการชิงประธานาธิบดีปี 2555 >>>
<<< ทำนายดวงชะตา บรรหาร >>>
<<< ทำนายดวงชะตา ณัฐวุฒิ กับ จตุพร >>>
<<< ทำนายดวงชะตา สนธิ ลิ้ม >>>
<<< ทำนายดวงชะตา เก่ง การุณ >>>
<<< ทำนายดวงชะตา อริสมันต์ >>>
<<< ทำนายดวงชะตา อภิสิทธิ์ >>>
<<< ทำนายดวงชะตา ทักษิณ >>>
<<< ทำนายดวงชะตา ยิ่งลักษณ์ >>>
[ รวมคำพยากรณ์ ]
เครื่องรางของขลัง
Amulet

<<< ภาพพระสมเด็จแท้ จากหนังสืออนุสรณ์ครบ 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 22 มิถุนายน 2515 >>>

<<< ทั้งหมดนี้คือพระสมเด็จปลอมทั้งหมดกวาดมาตั้งแต่ท่าพระจันทร์ยันท่าช้าง20-200 บาทต่อองค์ >>>
<<< ความรู้ใหม่นี่เป็นพระสมเด็จรุ่นสุดท้ายที่ทางวัดระฆังสร้างเอง รุ่น214 ปีเกิดสมเด็จโต >>>
<<< สมเด็จวัดระฆัง 100 ปี 2 องค์นี้ 50บาท อย่างฮา >>>
<<< เช่าพระปลอมมา ทำเสียดูขลังเลย พอมาศึกษาจริงจังนี่มันของปลอมนี่หว่า >>>

<<< ได้พระราคาหลักสิบหลักร้อยจากวัดทั้งพ่อแก่ ขุนแผนหลังกุมาร หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อคูณ และอะรูมิไร้อีกสองสามองค์ >>>
<<< พระปิดตา เมฆพัด อันดับ 1 ของวงการพระเครื่อง ของหลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ นครปฐมนี่เองวันนี้โชคดีไปได้ชุดกรรมการมาโดยบังเอิญ >>>
<<< พระนางพญากรุหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอม กับหลวงพ่อแช่ม ทันหลวงพ่อปลุกเสก >>>
<<< โอ้แม่เจ้า กรุพ่อเราเฉพาะสองกระป๋องเล็กๆหลายร้อยองค์ที่พ่อเราบอกว่าเขาไม่เล่นแต่เก็บไว้ยังงั้น อยากได้คัดเอาไป >>>
<<< วันนี้พาพ่อมาทัวร์ธรรมะ และมาเช่าพระวัดรางหมัน หลวงปู่แผ้ว ปวโร >>>
<<< โหมดศึกษาพระเครื่อง เปรียบเทียบการถ่ายภาพพระเครื่องโดยมีแสงส่องเข้ามาในทิศต่างๆ >>>
<<< โหมดศึกษาพระเครื่อง สังเกตุพระทำช่วงเวลาใกล้เคียงกันแต่สภาพต่างกันคงเพราะมวลสารต่างกัน >>>
<<< โชคดีได้พระปากน้ำรุ่น4 พิมพ์คะแนนหลายองค์ มาโดยบังเอิญ >>>เพลง
Songs

<<< ประกาศเปลี่ยนแปลงเรื่องลิขสิทธิ์เพลงที่เราแต่งทั้งหมด 64 เพลงในตอนนี้และในอนาคต >>>
<<< ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ประเภทต่างๆ/คำแนะนำ >>>
<<< บทเรียนรัก >>>
<<< เทคนิคการดีดกีต้าร์ และ อูคูเลเล่ ที่นิยมมี 11 จังหวะ >>>
<<< หมดข้ออ้างเล่นดนตรีไม่เป็นแล้ว เพราะมีเจ้าเป็ดน้อยตัวนี้เล่นได้ทุกเพลง อิอิ >>>
<<< โปรแกรมกำหนดจังหวะดนตรีแบบง่าย >>>

<<< Song : I'm hear, If you need me >>>...NEW
<<< เพลง อยากมีแฟนสักคน ดิ้นรนมาหลายปี >>>...NEW
<<< เพลง จากเธอมาใช่ว่าไม่รัก >>>...NEW
<<< เพลง ยังรักยังรอเธออยู่เสมอ >>>...NEW
<<< เพลง ยังรักเธอเหมือนเคยก่อนนั้น >>>...NEW
<<< เพลง เธอยังมีฉัน >>>...NEW
<<< เพลง ยังทำได้เพียงติดตาม >>>...NEW
<<< เพลง อยากให้เธอเปิดใจยอมรักฉัน >>>...NEW
<<< เพลง ฉันมีเวลารอเธอ ยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวัน >>>...NEW
<<< เพลง อยากรู้ความเป็นไปของเธอ >>>...NEW
<<< เพลง ยังคงไม่แน่ใจ >>>...NEW
<<< Song : I'm just a man >>>...NEW
<<< เพลง เพียงเรามีใจรักกัน สิ่งอื่นใดนั่นไม่สำคัญ >>>...NEW
<<< Song : Please show me..You're happy >>>...NEW
<<< เพลง หันมามองฉันหน่อยซิเธอ เผื่อเจอะเจอคนรักที่เธอใฝ่หา >>>
<<< เพลง ไปให้ไกลให้ไกลจากฉัน >>>
<<< เพลง ทำใจยอมรับโทษทัณฑ์ >>>
<<< เพลง ลมหนาวพัดมากี่ครั้ง ฉันก็ยังเดียวดายเหมือนเดิม >>>
<<< Song : When you smile..Why make me melt >>>
<<< เพลง อยากบอกเธอให้รู้ ว่าฉันนั้นยังเหมือนเดิม >>>
<<< เพลง รอวันเธอพร้อม >>>
<<< Song : Trust me >>>
<<< Song : Miss you so much >>>
<<< เพลง อย่าใส่ใจในวันที่ไม่ย้อนกลับคืน >>>
<<< Song : When you forgive me >>>
<<< เพลง ฉันคนนี้พร้อมหลีกทาง >>>
<<< Song : My future is my future >>>
<<< เพลง อยากกินไอติมกับเธอ >>>
<<< เพลง ฉันทำได้ดีที่สุดก็แค่นี้ >>>
<<< Song : Get well soon >>>
<<< เพลง ฉันต้องทำยังไงเธอจะเชื่อใจฉัน >>>
<<< เพลง ขอเจอเธอสักครั้ง >>>
<<< เพลง มองดูเธอเหมือนมองดูดาวบนฟากฟ้า >>>
<<< เพลง อยู่ที่การตัดสินใจของเธอ >>>
<<< Song : You must come back again >>>
<<< Song : Keep going , Don't give up >>>
<<< Song : Happy birthday my darling >>>
<<< Song : I don't know, What do I wrong >>>
<<< เพลง มีเธอมีฉันรวมกันเติมเต็ม >>>
<<< เพลง มีแค่ใจดวงน้อยดวงนี้ พอที่โน้มดาวดวงนั้นไหม >>>
<<< เพลง ได้แต่เพ้อ >>>
[ รวมบทเพลงทั้งหมด ]
+ เรื่องเด่นประเด็นร้อน
+ เรื่องใหม่ ในเว็บมาหาอะไร...NEW
เศรษฐกิจ
Economic

สำนักเศรษฐศาสตร์มาหาอะไร
Maha-arai Economics

<<< แถลงการณ์ตั้งสำนักเศรษฐศาสตร์มาหาอะไร >>>

<<< หลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ามีความพยายามแก้ไขตัวเลขการนำเข้าส่งออกข้อมูลปี 56 ให้ต่ำลงจากข้อมูลที่ประกาศปีที่แล้ว เพื่อทำให้เมื่อนำมาเทียบกับยอดนำเข้าส่งออกปี 57 ดูดีขึ้น >>>
<<< สัญญาณทางเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวอยู่สังเกตจากดัชนีค่าระวางเรือเทกองที่ยังตกต่ำ บวกกับสัญญาณทางเศรษฐกิจไทยที่ส่งสัญญาณชะลอตัวหลายอย่าง ฟันธงได้เลยว่าปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริง >>>
<<< นโยบายการคลัง การลดภาษีก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การเพิ่มภาษีก็เพื่อชะลอเศรษฐกิจ >>>
<<< กรณีศึกษาเรื่องโครงการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงในลาว >>>
<<< สิ่งที่ดีวันนี้วันหน้าอาจไม่ดี ถ้ามีเหตุการณ์มาทำให้รู้ >>>
<<< ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไทยแลนด์เคยเก็บภาษีชายโสดจริงๆ ด้วยอย่างฮาเลย >>>
<<< อยากช่วยคนตกงานก็ต้องออกนโยบายช่วยคนตกงานตรงๆ ไม่ใช่ช่วยภาคการเงินนั่นนี่ เพื่อหวังช่วยคนตกงานทางอ้อม แบบที่หลายประเทศชอบทำ แล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จ >>>
<<< ที่ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจสิบกว่าปีครั้งเพราะไม่รู้จักเข็ดจักจำ ทำแบบเดิมๆ หลงระเริงเงินนอกที่เข้ามาปั่นฟองสบู่เสร็จแล้วพอได้รอบก็ขนเงินออกทำฟองสบู่แตกทุกที >>>
<<< ตารางเปรียบเทียบเงินบาทไทยกับประเทศคู่แข่งการค้า ช่วงกลางปี 52 กับ วันนี้23 ม.ค.56 >>>
<<< การขึ้นดอกเบี้ยขณะถูกทุบค่าเงิน กับ การลดดอกเบี้ยขณะถูกปั่นค่าเงิน อาจทำให้พวกโจมตีค่าเงินได้กำไรมากขึ้น >>>
<<< อดีตรมว.คลัง ออกมาแขวะ รมว.คลังคนปัจจุบัน แถมคุยอีกว่าแบงค์ชาติไม่มีวันเจ๊งค่าเงินบาท วันนี้เราจะมาชำแหล่ะว่าที่เขาว่าเป็นจริงหรือไม่ >>>
<<< ค่าเงินบาทที่แข็งไม่ใช่กระทบเฉพาะผู้ส่งออกเท่านั้น ผู้นำเข้าสินค้าบางอย่างก็ได้รับผลกระทบด้วย >>>
<<< งบดุลแบงค์ชาติ >>>
<<< การแก้ปัญหาการไหลเข้าของทุนเก็งกำไรต่างชาติ ไม่ควรใช้วิธีเหวี่ยงแหเพราะจะกระทบกับคนในประเทศตามไปด้วย >>>
<<< ชำแหละเงินทุนสำรองของแบงค์ชาติ ณ 18 ม.ค.56 >>>
<<< กราฟค่าเงินบาทที่แสดงให้เห็นว่ากำลังโดนปั่นค่าเงินด้วยวิธีการกระตุกเป็นช่วงๆ เพื่อชี้นำตลาด >>>
<<< ปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติทั้งปัจจุบันและอนาคต คือปัญหาการว่างงานที่จะก่อให้เกิดกระแสสังคมนิยมกลับมาเพราะรัฐบาลทุกประเทศแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบไม่สนใจคนตกงานเน้นกู้ทำโครงการใหญ่ๆ กันมากกว่า >>>
<<< ข่าวเรียกแมงเม่า ระวังจะติดดอยเอาไว้บ้าง จะได้ไม่น้ำตาเช็คหัวเข่าเหมือนช่วงฟองสบู่แตกงวดก่อน >>>
<<< วิกฤตเศรษฐกิจส่วนใหญ่มักเกิดจากหนี้ นอกจากยุโรปอเมริกาตอนนี้ หลายประเทศในเอเชียก็กำลังส่ออาการโรคหนี้กำเริบไม่เว้นแม้แต่ไทย >>>
<<< แฉสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การขายข้าวปี 55 ได้น้อย และสถิติสินค้านำเข้า-ส่งออกสำคัญ 10 อันดับของไทยในยุคนี้ >>>
<<< กรณีเอกสารวิจัยของเจ้าหน้าที่ระดับสูง IMF ระบุว่าอีก 10 ปี น้ำมันราคาแพงกว่านี้เท่าตัว ผมว่าไม่รับงานมาก็ไม่เป็นงาน >>>
<<< วิพากษ์ ปัญหาเศรษฐกิจไทยปี 2555 >>>
<<< ณ 11 เม.ย. 55 แนวโน้มดอลลาห์กำลังแข็งค่าขึ้น >>>
<<< สาระจัง เรื่อง วัวตัวหนึ่งสามารถผลิตก๊าซมีเทนได้ 283 ลิตรจากการเรอและตดใน 1 วัน >>>
<<< วิธีที่ง่ายที่สุดในการลดการขาดดุลการค้า ก็แค่หันมาใช้แก๊สแทนน้ำมันก็ลดการเสียดุลการค้ามากมายเพราะใช้วิ่งได้เท่ากันแต่ต้นทุนต่างกันหลายเท่าตัว >>>
<<< กองทุนต่างชาติ กำลังหันมาเก็งกำไรค่าเงิน เงินบาทก็โดนด้วย >>>
<<< จำลองภาพ เทคนิคการปั่นค่าเงินบาท และ เทคนิคการทุบค่าเงินบาท พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย >>>
<<< สัญญาณ Go Home >>>
<<< กราฟแสดง GDP รวมทั้งโลก พร้อมคำทำนาย >>>
<<< วิพากษ์ การใช้นโยบายทางการเงินแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง จะเหมือนเกาไม่ถูกที่คัน >>>
<<< การรีดภาษีบาป โขกไปหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ สนับสนุนเต็มที่ แต่ต้องยกเลิกหมวดนี้ไม่นำไปคำนวนเงินเฟ้อ ไม่งั้นรีดมากๆ ตัวเลขเงินเฟ้อจะสูงตาม >>>
<<< การลดภาษีนิติบุคคลจาก 30% เหลือ 20% ในปี 2556 บริษัทขนาดใหญ่ได้ประโยชน์มากกว่าบริษัทขนาดเล็ก และรัฐอาจเกิดปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลัง >>>
<<< สูตรสำเร็จในการบริหารประเทศ โดยวัดกันที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจหลักๆ โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับปีก่อน >>>
<<< เงินทุนสำรอง อย่าไปยุ่ง มันไม่ใช่เงินเย็นอย่างที่เข้าใจ ถ้าอยากจะยุ่งควรแบ่งไปซื้อเงินหยวนไว้ดีกว่าเสี่ยงน้อยสุด >>>
<<< ควรเปลี่ยนวิธีสำรวจภาวะคนว่างงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหาการว่างงานทั้งระบบต่อไป >>>
<<< ถ้าแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ก็อาจจะฉุดคะแนนนิยมได้ รัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นตัวอย่าง >>>
<<< ปัญหาและแนวทางในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท >>>
<<< เงินบาทมีสิทธิ์แข็งค่าเข้าใกล้​ 25 บาทต่อดอลล่าห์อีกครั้ง และเงินทุนสำรองของไทยก็มีสิทธิ​์ไปใกล้ 250,000 ล้านดอลล่าห์ได้ด้วย >>>
<<< เศรษฐศาสตร์วิพากษ์ : รายได้เพิ่ม บริโภคเพิ่ม ผลิตเพิ่ม >>>
<<< สาเหตุน้ำมันปาล์มแพงก็เนื่องจากการสนับสนุนไบโอดีเซล ถ้าไม่หยุดส่งสัญญาณสนับสนุนตั้งแต่วันนี้ อนาคตเรื่องใหญ่แน่นอน >>>
<<< โครงสร้างราคาน้ำมันที่ไม่เป็นธรรม นำมาซึ่งปัญหามากมาย >>>
<<< การแก้ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ สุดท้ายต้องใช้ระบบสหกรณ์หรือบริษัทของเกษตรกร แทนระบบการรับจำนำหรือประกันราคาอย่างเดียว เพราะมีข้อเสียมากกว่า >>>
<<< อนาคตประเทศไทย ต้องผูกค่าเงินบาทกับเงินหยวน >>>
<<< เศรษฐกิจดีหรือไม่ ควรดูที่ดัชนีเรื่องไม่ดี ว่าลดลงเพิ่มขึ้นหรือไม่ >>>
<<< แนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบ Gumagin >>>
<<< อย่าลอกมาทำ อย่าจำมาตอบ โดยไม่คิดให้รอบคอบ >>>
<<< เมื่อเลือกทางเดินผิด ก็มีสิทธิไปไม่ถึงจุดหมาย >>>
<<< ผลเสียของการเป็นหนี้เยอะๆ เริ่มทยอยออกมาให้เห็นกันแล้ว >>>
<<< ผลของการเป็นหนี้เยอะๆ >>>
<<< จะแปรรูปเพื่อกู้เพิ่ม ระวังจะซ้ำเติมประเทศในภายหลัง >>>
<<< ถ้าเปลี่ยนการผูกขาดจากรัฐเป็นเอกชน ก็ไม่ต่างอะไรกับน้ำมันเบนซิน 95 ยามนี้ >>>
<<< กราฟเปรียบเทียบค่าเงินบาท ว่าแข็งค่ามากกว่า ค่าเงินของประเทศคู่แข่งทางการค้าจริง >>>
<<< เศรษฐกิจไม่ดี ควรมีเงินสดเก็บไว้ในมือ >>>
<<< เรื่องภาษี ที่หลายคนอาจยังไม่รู้ >>>
<<< เศรษฐกิจไทยเปราะบาง จริงหรือไม่ >>>

<<< เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ในแต่ละประเทศ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ AFTA >>>
<<< สถิติเกี่ยวกับข้าว ณ ครึ่งปี 54 >>>
<<< ข้อมูลงบประมาณบริหารประเทศในแต่ละปี >>>
<<< เปรียบเทียบค่าแรงขั้นต่ำประเทศต่างๆ >>>
<<< เรื่องภาษีที่น่ารู้ >>>
<<< ความรู้เกี่ยวกับเงินเฟ้อ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง วิธีสำรวจภาวะคนว่างงาน เขาทำกันยังไง >>>
<<< กรณีศึกษา : การแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจภายใต้คำแนะนำของ IMF >>>
<<< ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไทเก๊ก >>>
[ รวมสำนักเศรษฐศาสตร์มาหาอะไร ]

วิกฤตต้มยำกุ้ง
Tum Yum Kung Disease

<<< วิกฤตต้มยำกุ้ง #1 เปิดเสรีการเงินไม่กี่ปี เป็นหนี้ต่างประเทศเพิ่มเท่าตัว >>>
<<< วิกฤตต้มยำกุ้ง #2 ความเชื่อมั่นที่ตกต่ำ ตอกย้ำการโจมตีค่าเงิน >>>
<<< วิกฤตต้มยำกุ้ง #3 สู้จนเจ๊ง >>>
<<< วิกฤตต้มยำกุ้ง #4 เด็กดี หนูลองยา IMF >>>
<<< วิกฤตต้มยำกุ้ง #5 จากประเทศลูกหนี้ พลิกกลับมาเป็นประเทศเจ้าหนี้ (จบ) >>>
<<< หนังสือแสดงเจตจำนงค์กับ IMF ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง >

แก๊ส และ น้ำมัน
Gas And Oil

<<< ข้อมูลต้นทุนและราคาขายที่แท้จริงหลังลอยตัวแก๊ส LPG จากเอกสารของกระทรวงพลังงาน >>>
<<< โครงสร้างราคาน้ำมันและแก๊สล่าสุด ณ 8 มี.ค.2556 >>>
<<< นโยบายหลายรัฐบาลต้องการอุ้ม ปตท. ที่ผูกขาดการขาย NGV แถมยังพาคนใช้รถในไทยยืมจมูกพม่าหายใจอีก >>>
<<< อย่าเป็นควายให้เขาสนตะพาย กรณี ปตท. เป็นของตระกูลชินวัตร >>>
<<< ขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาราคาพลังงานทั้งระบบ ที่น่าจะมีผลกระทบน้อยที่สุด >>>
<<< ราคา LPG ในตลาดโลกเวลานี้ ประมาณ 1,000 USD/MT ถ้าอัตราแลกเปลี่ยน 31 USD/THB ราคาในประเทศก็น่าจะ 31 บาท/กก. หรือประมาณ 17.2 บาท/ลิตร>>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ราคาแก๊ส LPG ในไทยเทียบกับต่างประเทศ >>>
<<< เจ้าของรถทัวร์ขอขึ้นราคาแทบทุกครั้งที่น้ำมันราคาแพง ทั้งที่เอารถไปติดแก๊สแล้วก็เท่ากับได้กำไรฟรีๆ ดีๆ นี่เอง >>>
<<< ตารางเปรียบเทียบราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลทั่วโลก ปี 2553 >>>
<<< การงดเก็บเงินเข้ากองทุนแบบฝนตกไม่ทั่วฟ้า ก็อย่าหมายว่าจะได้ผลในการลดค่าครองชีพ >>>
<<< โครงสร้างราคาน้ำมันที่ไม่เป็นธรรม นำมาซึ่งปัญหามากมาย >>>
<<< รัฐบาลอภิสิทธิ์ปล่อยให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ขายเพิ่มมากกว่า การเพิ่มของราคา ณ โรงกลั่น >>>
<<< ประชาชนจนๆ ต้องตายก่อน >>>
<<< ติดตามสถานการณ์น้ำมันและโครงสร้างราคาน้ำมันล่าสุด >>>
<<< โครงสร้างราคาน้ำมัน ล่าสุด >>>
<<< งบกำไรขาดทุน ปตท. ปี 51 >>>
<<< ข้อมูลโครงสร้างราคาน้ำมันขายปลีกล่าสุด >>>
<<< กราฟราคาน้ำมันขายปลีก ที่แสดงให้เห็นว่าราคาขายตอนนี้เริ่มผิดปกติ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง การกระจายหุ้น ปตท. >>>
<<< ค่าการตลาดน้ำมัน ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ สูงกว่า หลายรัฐบาลที่ผ่านมา >>>

ไฟฟ้า และ ค่าFt
Electricity And Ft

<<< วันหนึ่งคนไทยทั้งประเทศจะต้องรู้ว่าทำไม บริษัทส่งก๊าซจากพม่าที่มีเครือปตท.ถือหุ้น 1 ใน 4 ชอบปิดซ่อมในเดือนเมษาที่มีการใช้ไฟพีคที่สุดของทุกปี >>>
<<< ขอคัดค้านโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ล่วงหน้า เผื่อว่ามีใครมาปลุกกระแสให้สร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้ >>>
<<< เปิดหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ามีความพยายามจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและจากพลังงานนิวเคลียร์ ในอนาคต >>>
<<< สรุปแล้ว ค่า Ft คือค่า Free think ใช่หรือไม่ >>>
<<< หลักฐานแสดง ค่า FT กับ ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าเริ่มสวนทางกัน >>>
<<< ไปช่วยกันแสดงความเห็นเรื่องควรปรับค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ 3 เดือนหน้านี้อย่างไร >>>

รัฐบาลยิ่งลักษณ์
Yingluck Government

<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง โครงการแท็บเล็ต >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง สาเหตุ SET หลุด 1,000 จุด >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง โครงการบ้านหลังแรก >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง กองทุนมั่งคั่ง >>>
<<< อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 22 สาขาอาชีพ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 >>>

<<< สถิติรถป้ายแดงตั้งแต่ปี 53-55 พบว่านโยบายรถยนต์คันแรก ทำให้มีรถยนต์ป้ายแดงเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 53 ประมาณ 3 แสนคันเท่านั้น >>>
<<< ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไป ประเทศไทยจะมีคลังเก็บข้าวสูงที่สุดในโลกมากกว่าประเทศจีนที่มีประชากรเป็น พันล้านคนแน่ๆ >>>
<<< ปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่าในปี 2556 >>>
<<< การกู้เงินในประเทศตามแผนการลงทุน 2.2 ล้านล้านบาทใน 7 ปี ผมว่าสุดท้ายแบงค์ก็กู้เงินนอกมาปล่อยกู้ในตอนจบไม่งั้นมีปัญหาเงินฝืดแน่ >>>
<<< ระวังจะโดนปั่นค่าเงินกรณีคลังอนุญาติให้ต่างชาติออกบอนด์เงินบาทได้ >>>
<<< จะปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกนานไหมเนี้ยะ อายแทนจริงๆ เฮ้อ >>>
<<< ตารางเปรียบเทียบราคายางตั้งแต่ปี ม.ค.46 ถึง พ.ค.55 >>>
<<< ความพยายามชูกระแสก๋วยเตี๋ยว 3 บาทที่เชียงใหม่ 10 บาทที่สตูล 30 บาทหน้าพรรค ปชป. นั่นนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาการเมืองมากกว่าแก้ปัญหาจริงๆ >>>
<<< "ขรก.-ลูกจ้างรัฐ"เฮ ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือน 1.5 หมื่นบาท มีผล 1 ม.ค. 2555 ใช้งบฯ 1.8 หมื่นล้าน >>>
<<< รายละเอียดนโยบายคืนภาษีสรรพสามิตรถยนต์คันแรก ไม่เกิน 100,000 บาท >>>
<<< สูตรปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท ล่าสุด น่าจะโอเคน่ะ อาจไม่ตรงกับที่หาเสียงเป๊ะ แต่ก็ครอบคลุมแรงงานจำนวนมาก >>>
<<< ทำไมธนาคารเขากลัวเงินเฟ้อและชอบส่งคนของตนเองมาคุมกระทรวงการคลังทุกคร​ั้งที่มีการจัดตั้งรัฐบาล >>>
<<< ยังไม่ทันไรเริ่มโดนวางยา แล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นได้ยังไง >>>
<<< ควรตัดงบประมาณทหารอันดับแรก เนื่องจากมีแสนยานุภาพที่พอเพียงแล้ว จะได้นำเงินนั้นไปฟื้นฟูเศรษฐกิจแทน >>>

รัฐบาลอภิสิทธิ์
Apisit Government

<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ข้อมูลเงินคงคลังและเงินกู้สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ข้อมูลเศรษฐกิจยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง 1 ปีรัฐบาลอภิสิทธิ์กู้เงินน้อยกว่า 1 ปีรัฐบาลทักษิณจริงหรือ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ทำไม กสท. จึงมีกำไรเพิ่มขึ้นมากในปี 2550-2551 >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง ทำไมยอดบีโอไอ ปี 52 เพิ่มขึ้นมาก >>>

<<< ต้นตอหนึ่งที่ทำให้สินค้าราคาแพงขึ้น ในช่วง 2 ปีกว่าของการบริหารประเทศของอภิสิทธิ์ >>>
<<< การค้ากำไรเกินควรจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่สูง >>>
<<< หลายสิ่งที่เสียไป กับการขายไข่แบบชั่งกิโล >>>
<<< ญี่ปุ่นยังต้องยอม แต่พี่ไทยทำไมยังเฉย >>>
<<< เปรียบเทียบค่าเงินบาทกับประเทศคู่แข่ง ที่แสดงให้เห็นว่าค่าเงินบาทแข็งมากเกินไปในรอบปีนี้ >>>
<<< เศรษฐกิจรัฐบาลอภิสิทธิ์ ดีกว่า เศรษฐกิจรัฐบาลทักษิณ จริงหรือ? >>>
<<< ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นในไทยกับความวุ่นวายทางการเมืองของไทย >>>
<<< เศรษฐกิจดีขึ้น ชาวบ้านชักหน้าไม่ถึงหลัง โรงงานขาดทุน รัฐบาลกู้แล้วกู้อีก >>>
<<< สิ้น เบี้ย กู้ อีก สิ้น หนี้ ค่อย ใช้ >>>
<<< ถามว่า ทำไมพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งจึงฟีเวอร์ >>>
<<< เตือนความจำ จากกระทู้ "10 วันรัฐบาล มาร์ค ประหยัดเงินชาติแล้ว 200,000 ล้าน" >>>
<<< กรณ์ กับ ธารินทร์ ความเหมือนที่ไม่แตกต่าง >>>
<<< เรื่องภาษีที่ดิน ทำไมต้องรอ 2 ปี ? >>>
<<< เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง หรือ เศรษฐกิจโรงปูนเข้มแข็ง >>>
<<< ระบอบอภิสิทธิ์ "กู้แหลก แจกสะบัด ซัดภาษีอาน" >>>
<<< ทายซิว่า รัฐบาลนี้จะกล้าลดงบประมาณทหารลงหรือเปล่า >>>
<<< ถามว่า รัฐบาลนี้จะเร่งรีบแก้กฏหมายให้ก่อหนี้สาธารณะ ไม่เกิน 60 % ทำไม >>>
<<< ข้อมูลฐานะการคลังไทยในวันนี้ ก่อนที่อีก 3-4 ปีจะมีหนี้เพิ่มอีกเท่าตัว >>>
<<< ต้องดับไฟ และนำคนที่ติดอยู่ออกมา >>>
<<< ไม่รู้ว่าคนที่ได้เงินแจก 2,000 จะคุ้มไหม ที่ต้องจ่ายปีหนึ่งคนละ 5-6 พันบาททุกปี >>>
<<< คลังแจ้งหนี้สาธารณะ"พุ่ง" "4.46ล้านล้าน" >>>

รัฐบาลทักษิณ
Thaksin Government

<<< คำพูดออกทีวีคืน 31 กค 2546 >>>


รัฐบาลชวน
Chuan Government

<<< รายงาน ศปร. ( สารบัญ และ คำนำ ) >>>
<<< รายงาน ศปร. ( สารบัญตารางและภาพ ) >>>
<<< รายงาน ศปร. ( สรุปความเห็น และ บทที่ 1 ) >>>
<<< รายงาน ศปร. ( บทที่ 2 ) >>>
<<< รายงาน ศปร. ( บทที่ 3-4 ) >>>
<<< รายงาน ศปร. ( บทที่ 5-7 ) >>>
<<< รายงาน ศปร. ( ภาคผนวก ) >>>


อื่นๆ
Other

<<< วันคิดถึงกรรมของประชากร >>>

ต่างประเทศ
Oversea

<<< แนวคิดอุดมคติโดยปราศจากการคิดเผื่อว่าคนยังมีกิเลส มักนำมาซึ่งความล้มเหลวในเวลาต่อมา กรณีลัทธิคาลมาร์กกับกรณีภูฏานล่าสุดคือตัวอย่างอย่างดี >>>
<<< คนตายจากอาวุธสารเคมีในซีเรียไม่มากเท่าไหร่ อเมริกาและยูเอ็นมองเห็นกดดันส่งคนเข้าไปตรวจสอบขู่จะบุกแต่คนตายที่เรียกร้องการปฏิรูปการเมืองอยากให้เป็นประชาธิปไตยขึ้นตายหลายหมื่นกลับไม่กดดันซีเรียนี่เท่ากับซีเรียชนะหมากตานี้ >>>
<<< ความรู้เกี่ยวกับข้อพิพาททางทะเลจีนใต้ >>>
<<< การไม่ทำค่ายอพยพของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาจะทำให้เกิดปัญหาตามมามากกว่า เหมือนที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ที่กำลังดราม่าสอดรับกันมาเป็นทอดๆ >>>
<<< ราชินีผู้พอเพียงในอำนาจ >>>
<<< ถอดบทเรียน จากการสูญเสียบัลลังก์เจ้าอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น >>>
<<< การปกครองแบบเผด็จการ ประชาชนไม่มีทางเลือก ไม่สามารถตรวจสอบได้ เกาหลีเหนือเป็นตัวอย่าง >>>
<<< ‘ยูเอ็น’ ย้ำอีกครั้ง ไทยต้องแก้กฎหมายหมิ่นฯ – พ.ร.บ. คอมพ์ฯ >>>
<<< วิกิลีกส์: ไมโครซอฟท์สนับสนุนเผด็จการตูนิเซีย เซ็นเซอร์-ดักฟังเน็ต >>>
<<< อเมริกาห้ามชาวต่างชาติที่มีส่วนสั่งการ,ช่วยเหลือ,ร่วมวางแผน,ร่วมกระทำการใดๆ ในทางอาชญากรรมสงครามหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เข้าประเทศ >>>
<<< ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของการปฏิวัติ >>>
<<< เรากำลังจะเห็นตะวันออกกลางโฉมใหม่ >>>
<<< ที่อเมริกาคนกลุ่มหนึ่งกำลังเพรียกหาระบอบราชาธิปไตย ที่อังกฤษแม่แบบระบอบนี้คนกลุ่มหนึ่งเริ่มเอือมระอา >>>
<<< ซีเรียกำลังเข้าสู่โหมดลิเบียโมเดล >>>
<<< ตัวอย่างบุคคลที่ถูกสังคมสมัยก่อนประนามว่าเลวเพราะไม่ศรัทธา ไม่เชื่อเหมือนคนในสังคมยุคนั้น แต่ปัจจุบันได้รับการยกย่องและจะได้รับการยกย่องตลอดไป >>>
<<< อาร์เจนตินาไม่ได้ล่มสลายเพราะ "ประชานิยม" >>>
<<< ชายคนนี้สู้ทุกครั้งที่พ่าย ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จ เป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล เป็นตำนานที่โลกไม่มีวันลืม >>>
<<< การลดพระราชอำนาจกษัตริย์ในสวีเดน และการเพิ่มพระราชอำนาจกษัตริย์ในลิคเตนสไตน์ >>>
<<< ความไม่เป็นธรรมในมาเลเซีย >>>
<<< ติมอร์โมเดล >>>
<<< เช กูวารา ชายธรรมดาผู้ยิ่งใหญ่ >>>
<<< การปฏิวัติอเมริกา >>>
<<< ระบบการเมืองการปกครองของอเมริกา >>>
<<< หน่วยสืบราชการลับกลางแห่งสหรัฐอเมริกา >>>
<<< การปฏิวัติรัสเซีย >>>
<<< ลำดับเหตุการณ์ สงครามกลางเมืองลิเบีย >>>
<<< การเปิดโอกาสให้วิจารณ์ราชวงศ์อังกฤษโดยไม่ผิดกฏหมาย ทำให้ราชวงศ์อังกฤษปรับปรุงตัวให้ทันยุคสมัยก่อนที่จะสายเกินแก้ >>>
[ รวมต่างประเทศทั้งหมด ]
เล่ห์กลโกง
Trick

<<< ประกาศตามหาชายร่างอ้วนในวีดีโอ เพื่อมาสอบถามพูดคุยกันหน่อยมีเรื่องสงสัย >>>
<<< คดี แสนโง่ >>>
<<< ถูกแท็กซี่กลับรถมาชนรถเรา >>>

<<< มาอีกแล้วภัยสังคมมุกใหม่ล่าสุดแกล้งลืมบัตร ATM ให้คนเจอพร้อมรหั้สผ่าน ถ้าไปกดก็จะเจอตำรวจและเจ้าทุกข์มาจับในทันทีและคงข่มขู่หาเงินกันต่อไป ระวังด้วยทำกันเป็นทีม >>>
<<< เตือนสาวๆ กับภัยรูปแบบใหม่ แค่ช่วยถือแก้วน้ำ หวิดเอาชีวิตไม่รอด >>>
<<< ระวังโดนยัดยาบ้า >>>
<<< แฉ รีโมทรถอาจโดนโจรบล็อก ทำให้ล็อกไม่อยู่ >>>
<<< พวกแก๊งส์มิจฉาชีพนี่มันคิดค้นนวัตกรรมโกงใหม่ๆ มาได้เรื่อยๆ เลย แถมเนียนขึ้นทุกวัน ระวังด้วยล่าสุดมันเล่นทำแป้น ATM ขึ้นมาใหม่ใครเผลอกดไม่ดูอาจสูญเงินภายหลังได้ >>>
<<< เตือนระวังโจรส่งลิงก์ปลอมเข้ามือถือลวงฉกเงิน >>>
<<< แฉกลโกงไพ่สารพัดแบบ >>>
<<< กล้องวงจรปิด ต่อให้ติดเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าเจ้าทุกข์ไม่ใช่คนเด่นคนดังหรือคดีเป็นข่าวตามสื่อก็ไม่มีประโยชน์อะไรคดีของเราคือตัวอย่างอย่างดี >>>
<<< เทคนิคที่จะล็อคเลขการออกสลากที่น่าจะเป็นไปได้ >>>
<<< สมเด็จวัดระฆัง 100 ปี 2 องค์นี้ 50บาท อย่างฮา >>>
<<< เล่ห์กลโกง หากินกับความรัก >>>
<<< เช่าพระปลอมมา ทำเสียดูขลังเลย พอมาศึกษาจริงจังนี่มันของปลอมนี่หว่า >>>
<<< ระวังถูกแอบยัดยาบ้าไว้ในรถ แล้วขับรถไปเจอด่านตำรวจตรวจเจอ >>>
<<< ระวังรถหายเพราะเอารถไปล้างแล้วมีคนสวมรอยมารับรถแทน >>>
<<< ระวัง แคชเชียร์เช็ค ก็ปลอมกันได้ >>>
<<< เตือนภัยมิจฉาชีพรูปแบบใหม่ อ้างชื่อคนดังหลอกเอาเงิน >>>
<<< ระวังโดนปล้นผ่านมือถือ >>>
<<< เตือนภัย เว็บไซต์หลอกลวงว่าเป็น เว็บของธนาคารแห่งประเทศไทย >>>
<<< กลโกงระดับชาติและการค้าทั่วไป >>>
<<< กระทรวงการคลังเตือนภัยประชาชน กรณีกลุ่มมิจฉาชีพชักชวนให้นำเงินมาร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆ >>>
<<< พบช่องทางขโมยเงินเดือนพนักงานโดยคนของแบงค์โดยบังเอิญ >>>
<<< กลโกงเลือกตั้ง >>>
<<< รวบแก๊งไต้หวัน ขบวนการหลอกคืนเงินภาษี! ตร.เผยมีจนท.สรรพากรรู้เห็น >>>
<<< ดีเอสไอเตือนระวังแชร์สมัครงานระบาดปี 52 >>>
<<< จับหนุ่มอ้างเป็นหลานเจ้าสัว ซีพี ตุ๋นเงินซี8 >>>
<<< รวบ 18 มงกุฎ อ้างเป็นหมอหลอกมีสัมพันธ์หนุ่มกว่า 30 คน >>>
<<< ตม.รวบ3 ชาวจีนหลอกขายทองปลอม 5 ล้าน >>>
<<< หนุ่มใหญ่ไต้หวันหลอกเงิน-ฟันหญิง100คน >>>
<<< รวบสาวยโสธรเปลี่ยนหน้า-ชื่อตุ๋นทั่วไทย >>>
<<< เตือนภัย 10 แบบมิจฉาชีพเทศกาลปีใหม่!!! >>>
<<< จับ 18 มงกุฎนามสกุลดัง ตุ๋น ไฮโซ >>>
<<< ครูสาวบุรีรัมย์ แชทนัดฝรั่ง! โดนมอมยา-รูดทรัพย์นับแสนคาม่านรูด >>>
<<< ตุ๋นบรรลือโลก13ปีได้500ล้าน อ้างสมทบทุนสร้างรพ.เพชรบุรี >>>
<<< ระวัง!! สารพัดเล่ห์แก๊งต้มตุ๋น!?! เหยื่ออาจเป็นคุณ >>>
<<< อึ้ง!น้ำหอมเรียกผัวระบาดหนัก สาวยุค 'เพลย์บอย' แห่ซื้อ อ้างเร่งกำหนัดได้ >>>
<<< เทคนิคการล่องหน >>>
<<< วิธีทำไข่ไก่ปลอม จากจีน >>>
ภัยพิบัติ
Disaster

<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง รอยเลื่อนในประเทศไทย ที่อาจเกิดแผ่นดินไหวได้ >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง วิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ 2554 >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง น้ำท่วมใหญ่สงขลารูปแบบเดียวกันกับน้ำท่วมใหญ่โคราช >>>
<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง โคราชน้ำท่วมใหญ่ในรอบ 50 ปี ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าอดีตทำไมถึงท่วมหนักได้ >>>
<<< รู้สู้ flood >>>
<<< บันทึกเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 >>>
<<< ย้อนอดีตน้ำท่วมกรุงเทพฯ จาก 2328 ถึง 2554 ...226 ปีแห่งความซ้ำซาก >>>
<<< สถิติแผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ตั้งแต่ 1/1/2550 - 11/3/2555 >>>
<<< สถิติอุบัติภัย >>>

<<< สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในเส้นทาง หมู่บ้านสีวลี และ เมืองเอก ณ 23 พ.ย.54 >>>
<<< สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในเส้นทาง ลำลูกกาคลอง5 - 1และ ถ.พหลโยธิน จากแถวอนุสรณ์สถานถึงคันบิ๊กแบ็กหน้า ทอ. ณ 20 พ.ย.54 >>>
<<< สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในเส้นทาง รามอินทรา กม.1 - 5 สุขาภิบาล5 สายไหม ลำลูกกาคลอง5 - 9 ณ 19 พ.ย.54 >>>
<<< สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในเส้นทาง เคหะหลักสี่ ณ 17 พ.ย.54 >>>
<<< สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในเส้นทาง ดอนเมือง ณ 16 พ.ย.54 >>>
<<< สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในเส้นทาง เกาะเกร็ด ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย บางบัวทอง และ ถ.รอบ ม.เกษตร ณ 15 พ.ย.54 >>>
<<< สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในเส้นทาง ถนนแจ้งวัฒนะ และ วิภาวดี 13-14 พ.ย.54 >>>
<<< สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในเส้นทาง ถนนบางเลน-แยกนพวงศ์, นครชัยศรี-ศาลายา และ บรมราชชนนี ณ 27-28 ต.ค.54 >>>
<<< สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในเส้นทาง คลองหกวา มีนบุรี และ ลาดกระบัง ณ 23 ต.ค.54 >>>
<<< สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในเส้นทาง คลอง 8 ลำลูกกา รังสิต คลอง 6 ธัญบุรี ณ 22 ต.ค.54 >>>
<<< รายงานสถานการณ์น้ำท่วมดอนเมือง แจ้งวัฒนะ ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ณ 21 ต.ค.54 >>>
<<< ประมวลภาพวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในไทย ปี 2554 >>>
<<< ประมวลภาพวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในไทย ปี 2554 #2 >>>
<<< Bangkok Underwater >>>

<<< สาระจัง : ใครชอบเล่นน้ำทะเล แม้ตื้นๆ ก็ต้องระวังโดนทะเลดูดได้มีหลายรูปแบบ ในไทยก็มีเกิดแบบนี้ >>>
<<< ระวังพายุสุริยะ เตรียมพร้อมรับมือดีกว่าชะล่าใจ >>>
<<< การวิเคราะห์เรื่องน้ำ ระหว่างกูรู VS กูรู้ >>>
<<< ปีนี้ ถ้าจะกลัว
แล้งมากกว่ากลัวท่วม ผมว่าแค่คิดก็หลงทางแล้ว >>>

<<< ถ้า 2 เขื่อนใหญ่ปล่อยน้ำเกิน 50 ลบ.ม. ต่อวันติดต่อกัน จะส่งผลทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองต่างๆ ที่เชื่อมถึงกันเอ่อล้นท่วมตลิ่งได้ >>>
<<< จับตาดูน้ำในเขื่อน >>>
<<< 4 ประเทศต้นแบบ... ป้องกันอุทกภัยซ้ำรอย!!! >>>
<<< ประกาศ เหลือเวลาอีกประมาณ 6 เดือน จะเริ่มเข้าสู่ฤดูน้ำท่วมอีกครั้ง >>>
<<< ผลการทดลองทำนายแผ่นดินไหวด้วยอุณหภูมิร้อนแล้วเย็นแล้วนับถัดไปไม่เกิน 10 วัน >>>
<<< รายละเอียดเกี่ยวกับ EM จาก บริษัทผู้ผลิตในไทย >>>
<<< ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการนำ EM มาช่วยแก้กลิ่นเหม็นที่เกิดจากน้ำท่วมขังจนน้ำเหม็น แก้ปัญหาถูกวิธีหรือไม่ มีผลเสียอย่างไร >>>
<<< วิธีป้องกันน้ำท่วมไม่ให้ท่วมใหญ่แบบนี้อีก รวมถึงป้องกันนิคมและสถานที่สำคัญ ตัวเมืองอยุธยาและจังหวัดริมน้ำ >>>
<<< การโจมตีดิสเครดิตบิดเบือนแบบหลังอิงวังในช่วงนี้ เป็นมุกเดียวกับเรื่องลูกแกะหลงทางที่ใช้โจมตีทักษิณ >>>
<<< วิธีดันน้ำลงสู่ทะเลไวไวหรือเพิ่มกระแสน้ำเจ้าพระยาให้เร็วขึ้นดีกว่าใช้เรือดันน้ำ >>>
<<< ควรประกาศหยุด 1 อาทิตย์ได้แล้ว จะรอให้เกิดจราจลหนีตายในกรุงหรือยังไง >>>
<<< การจ้างแรงงานหลายหมื่นคนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมหลายแสนคนให้ ทั่วถึง ก็ไม่ต่างอะไรกับการทำหน้าที่ของข้าราชการและนักการเมือง >>>
<<< การอ้างว่าต้องช่วยเหลือกรุงเทพชั้นในไม่ให้น้ำท่วมสุดชีวิตเพราะเป็น พื้นที่เศรษฐกิจเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น แถมสร้างสองมาตรฐานและความแตกแยก >>>
<<< สถิติปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วง 1 ก.ย.54 - 11 ต.ค.54 >>>
<<< แผนผังการระบายน้ำ ณ 11 ต.ค. 54 >>>
<<< ทำงานใหญ่ต้องใช้คนเยอะ และต้องเป็นคนที่ใช้ได้เต็มที่ด้วย แก้น้ำท่วมหนักงวดนี้ก็เหมือนกัน >>>
<<< สถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในไทย ณ 4 ต.ค. 54 >>>
<<< แผนที่แสดงบริเวณน้ำท่วม เมื่อวันที่ 21 ก.ย.54 >>>
<<< ตัวอย่างการใช้ไอทีมาพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า พร้อมวิธีการตรวจสอบการปล่อยน้ำในเขื่อน >>>
<<< รายงานสด น้ำท่วมที่ดอนเมือง >>>
<<< หลักฐานการหลอกลวงชาวบ้าน เรื่อง เขื่อนไม่ได้ปล่อยน้ำ >>>
<<< โครงสร้าง ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ศชภ) แบบถาวร >>>
<<< เปรียบเทียบวิธีการช่วยเหลือชาวบ้าน >>>
<<< เล่าประสบการณ์น้ำท่วมฉับพลันบนคอนโดชั้น 5 พร้อมวิธีแก้ปัญหาน้ำล้นเขื่อน >>>
<<< เขื่อนที่ดี กับ ที่ขวางทางน้ำไหล >>>

<<< สาระจัง เรื่อง เมฆภูเขา >>>
<<< สาระจัง เรื่อง เมฆน่าจะเป็นของแข็งไม่น่าจะเป็นไอ >>>
<<< ความรู้เรื่อง แผ่นดินไหว >>>
<<< ความรู้เรื่อง ปรากฏการณ์ เอลนีโญ และ ลานีญา >>>
<<< ความรู้เรื่อง ภาวะโลกร้อน >>>
<<< ความรู้เรื่อง ภาวะเรือนกระจก >>>
<<< ความรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ >>>
<<< ความรู้เรื่อง ชนิดเมฆ >>>
สุขภาพ
Health

<<< สาระจังวันนี้ : ดื่มน้ำที่ทิ้งไว้ในรถหรือในที่อุณหภูมิสูง อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ >>>
<<< ปกติก็ไม่ค่อยได้กิน เคยกินนับครั้งได้สำหรับรังนก แต่เห็นเรื่องนี้แล้วคงเลิกกินแล้วหล่ะ >>>
<<< รายการบัญชียาหลักแห่งชาติ >>>
<<< ไข้หวัดหมูไม่อันตราย แค่ตายได้เท่านั้น >>>
<<< ไทยติด TOP TEN โรคหวัดหมู >>>
<<< โรคหวัด 2009 >>>
สัตว์เลี้ยง
Pet

<<< เอาสัตว์ไปปล่อยวัด ใช่ว่ามันจะอยู่ดีมีสุขหรือไม่อดตายน่ะ พึ่งไปตามแมวที่ถูกเพื่อนบ้านจับไปปล่อยถึงได้รู้ >>>
<<< อยู่ๆ ก็มีน้องแมวมาขออาศัยอยู่ด้วย พ่อเลี้ยงอย่างเราเลยต้องรับเลี้ยง >>>
ขำขำ
Comics

<<< ข่าวลับลวงพลาง ทำไม ปชป. คลาดแคล้วทุกเรื่อง >>>
<<< การ์ตูนมาหาอะไร ตอน สงครามชนชั้น >>>
<<< การ์ตูนมาหาอะไร ตอน : คณิตศาสตร์การเมือง ว่าด้วยเรื่องงบประมาณ >>>
<<< Maha-arai Cartoon, Episode : Politics Maths about fiscal >>>

<<< การ์ตูนมาหาอะไร ตอน กู้เก่งอย่างเดียว >>>
<<< การ์ตูนมาหาอะไร ตอน กู้มากๆ จะยากนาน >>>
<<< ตัวการ์ตูน Logo >>>
<<< ตัวการ์ตูน มาหาอะไร >>>
<<< ตัวการ์ตูน มหาโว >>>
<<< เก็บตก ตลกการเมือง >>>
ท่องเที่ยว
Travel

<<< ฉายเดี่ยวเที่ยวปีใหม่ 58 แวะชมบ้านเกิดพระยาพิชัย เมืองลับแล กว๊านพะเยา วัดร่องขุ่น น้ำพุร้อนผาเสริฐ น้ำพุร้อนป่าตึง ดอยแม่สลอง ดอยตุง แม่สาย >>>...NEW
<<< ฉายเดี่ยวเที่ยวปีใหม่ 58 แวะชมเทศกาลดอกไม้เชียงราย น้ำพุร้อนสันกำแพง ดอยอินทนนท์ ไหว้หลวงพ่อทองคำ ไหว้หลวงพ่อเงิน >>>...NEW
<<< พาพ่อเที่ยว Camel Republic, The Venezia, ชายหาดหัวหิน, ตลาดน้ำสามพันนาม, Vana Nava, เพลินวาน, Huahin Safari Advanture park, กุยบุรี และ SANTORINI PARK>>>...NEW
<<< เรื่องเล่าจากพ่อเกี่ยวกับภูฏาน >>>
<<< ครั้งแรกที่มาเที่ยวพัทยาแบบจริงจัง แวะเที่ยว ปราสาทสัจธรรรม, พิพิธภัณฑ์3มิติ Art in paradise, หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส Mimosa, ชมทิฟฟานี่โชว์ และนั่งเรือไปชมเกาะล้าน >>>
<<< เก็บความประทับใจ ที่ท่องไปในอดีต >>>
<<< ไปเจอนกยูงบนเขาดีสลัก >>>
<<< ทริปแรกขับรถเกียร์ออโต้ติดแก๊สขึ้นลงดอยภาคเหนือ >>>
<<< ผจญภัยในวังน้ำเขียว >>>
<<< แบกเป้ฉายเดี่ยวเที่ยวพม่า ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด >>>
<<< สิบสองปันนา อารยธรรมที่กำลังสูญหาย >>>
<<< แบกเป้ฉายเดี่ยว เที่ยว ห้วยน้ำดัง ขุนแม่ยะ และ ปาย >>>
<<< แบกเป้ฉายเดี่ยว เที่ยว ปางมะผ้า ถ้ำปลา ภูโคลน ปางอุ๋ง และ แม่ฮ่องสอน >>>
<<< ทริปแรกแบกเป้เที่ยวลาวใต้ ประทับใจมิรู้ลืม ม่วนหลาย >>>
<<< เมืองที่โลกหวง เมืองหลวงพระบาง >>>
<<< เนปาล วันวานที่ยังอยู่ >>>
<<< เนปาล วันวานที่ยังอยู่ #2 >>>
<<< เสี้ยวหนึ่งในฝัน >>>
ครัว
Cuisine

<<< เมนูใหม่ล่าสุดในสามโลกมาแล้วจ้า เนื้อปลาบดแองกี้เบิร์ด เส้นก๋วยเตี๋ยวเซียงไฮ้ โตฟูเต้าหู้ญี่ปุ่น ราดด้วยน้ำจิ้มสุกี้ >>>
<<< เมนูใหม่ล่าสุดใน3โลกวันนี้ ปลาแพนกาเซียสดอรี่ เห็ดออรินจิ ผักโต้วเหมี่ยว พริกเหลือง บัวลอยเผือกแครอทใบเตย ราดด้วยน้ำพริกกุ้งเสียบ อิอิ >>>
<<< เพิ่งทำเสร็จเมนูใหม่ล่าสุดในสามโลก ลอดช่องสิงคโปร์ เส้นเซี่ยงไฮ้ มะเขือเทศราชินี ราดด้วยน้ำจิ้มสุกี้ อิอิ >>>
<<< เมนูใหม่ล่าสุดในสามโลก บัวลอย สาหร่ายแก้ว แครอท กิมจิ อิอิ >>>
<<< เมนูใหม่ล่าสุดของโลก ทอดมันหมูฉาบด้วยน้ำพริกกุ้งสวรรค์ กับแครอท อิอิ >>>
<<< เมนูล่าสุดของโลก ปลาแพนกาเซียสดอรี่โรยด้วย สาหร่ายแก้ว ผักวอเตอร์เกรส เห็ดออรินจื แครอท และน้ำพริกกุ้งสวรรค์ >>>
<<< เมนูใหม่ล่าสุดของโลก ลูกชิดกระเทียมดองวาซาบิราดด้วยน้ำผึ้ง อิอิ >>>
<<< อาหารดัดแปลงใหม่ล่าสุดของโลก แกงเลียงเห็ดออริจิน แครอท สายบัว และผักดองซีเซ็กฉ่าย >>>
<<< เสร็จแล้ว อาหารใหม่ล่าสุดของโลก อะรูมิไร้อะไรไม่รู้ กว่าจะมั่วออกมาแบบนี้ใช้จินอย่างสูง อิอิ >>>
<<< หอยนางรม แครอท ราดน้ำสลัดฝรั่งกับน้ำสลัดญี่ปุ่น >>>
<<< ลาภปากอีกเย้ว ขนมกุยช่าย ไส้กุยช่าย แครอท ปลา ฝีมือน้องสาวของเรา >>>
<<< หมูรมควันมาหาอะไร >>>
<<< ผัดฟักแม้วเห็ดหูหนูกับไข่กุ้ง >>>
<<< เห็ดหูหนูผัดพริกเผากับหอมใหญ่ราดบนกล้วยหอมแต่งหน้าด้วยมะเขือเทศ >>>
<<< พยายามสุดฤทธิ์แล้วได้แค่เนี้ยะศิลเปรอะ เส้นแก้วกับผัก 5 สี และ เส้นแก้วราดน้ำสตรอเบอรี่ >>>
<<< ผัดไวไวกับแครอท เห็ดนางฟ้าภูฐานและน้ำชาเขียวผสมน้ำผึ้ง >>>
<<< ดัดแปลงได้ทุกเรื่อง ซิน่า ล่าสุดกาแฟลำใย อิอิ >>>
<<< ข้าวต้มลูกชิด คิดเองสดๆ >>>
<<< แกงเลียง เห็ดแชมปิญอง กระเจี๊ยบมอญ แล้วก็ไข่เป็ด >>>
<<< นานๆ ญาติมาเยี่ยม ลงทุนโชวฝีมือทำผัดมัสมั่นฮอทดอกแฮมแครอทให้ทาน >>>
<<< ผัดพริกแกง ลำไยใส่มะระขี้นก ยอดมะพร้าวอ่อน สายบัว แล้วก็พริกหยวก >>>
<<< อาหารหวานก่อนนอน พั้นส้มแอฟริกาใต้ สาลี่ ผลไม้อบแห้งรวมมิตร >>>
<<< เมนูวันนี้ กิมจิหัวไชเท้าราด บุกแผ่น แครอท หอมใหญ่ ถั่วแระ สาหร่ายญี่ปุ่น >>>
<<< หิวอีกแหล่ะ มื้อนี้ประหลาดหน่อย โอวัลตินราดหน้าปลากระป๋อง >>>
<<< ต้มยำกุ้งหอยหมึกปลาแครอทหอมใหญ่กระเทียมดอง >>>
<<< เมนูเด็ดวันนี้ ผักพริกแกง ปลาไข่ แครอท ขิงดอง และสาหร่ายญี่ปุ่น >>>
<<< ผัดฉ่าเห็ด กับ แกงจืดเห็ด 5 ชนิดพร้อมเนื้อเทียมลูกชิ้นเทียม >>>
<<< ผลการทอดไข่แบบไม่ใช้น้ำมันพืชกับเตาไฟฟ้า >>>
กลยุทธ์ ข้อคิดคติธรรม
Strategy Idea Moral

ผังมโนภาพ
Mind Map

<<< Mind Map การต่อสู้แบบอหิงสา >>>
<<< ลองเขียน Mind Map กำจัดใครสักคน >>>

กลยุทธ์
Strategy

<<< สาระจังเก็บไว้อ่านเองคนอื่นห้ามอ่าน อิอิ >>>
<<< แกะรอยยุทธวิธีการปลุกระดมมวลชนของพวกกปปส. พบว่าก็ไม่ต่างอะไรกับยุทธวิธีปลุกระดมมวลชนล้มระบอบการเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศ >>>
<<< อยากให้ประชาชนเชิดชูศรัทธา คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งคือ มีความกล้า มีอุดมการณ์ หรือมีผลงาน ให้ประชาชนรับทราบเป็นที่ประจักษ์ด้วย >>>
<<< แฟรงเก็นสไตน์ โมเดล >>>
<<< การยึดอำนาจโดยม็อบที่ไม่มีกองทัพบังคับใช้คำสั่ง เที่ยวยึดทีวีแล้วสั่งให้ทำนั่นนี่ไม่ต่างอะไรกับรายการตลกรายการหนึ่ง >>>
<<< บทเรียนจากโกดัก การยึดติด การไม่ยอมปรับตัว และ การมองอนาคตไม่ออก คือที่มาของการตกต่ำจนแทบล้มละลายและกำลังจะหายไปจากโลกธุรกิจทั้งๆที่อยู่ มานานนับร้อยกว่าปี >>>
<<< สุมาอี้รบแพ้ขงเบ้งหลายครั้ง แต่สามารถยับยั้งการรุกของขงเบ้งได้ ด้วยการหลอกปั่นหัวเจ้านายขงเบ้ง ให้เร่งถอนทัพกลับ ทำเอาขงเบ้งมองฟ้าระอาใจ >>>
<<< กลยุทธ์การให้อภัยเพื่อซื้อใจคน มีมานนานแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมี ที่สำคัญฝ่ายตรงข้ามทำได้ผลกว่าฝ่ายเรา >>>
<<< การแก้ข่าวลือด้วยวิธีปิดฟ้าด้วยฝ่ามือหรือจะสู้การชี้แจงข้อเท็จจริงหรือวิเคราะห์ข่าวลือนั้นให้คนทั่วไปได้รับทราบ >>>
<<< อย่าชะล่าใจว่าชนะศึกนี้เพราะมีกลยุทธ์รับมือสุดยอด ชนะเพราะฟลุ๊คแม่ทัพข้าศึกถอดใจมากกว่ายังมีจุดอ่อนให้เห็นเพียบ >>>
<<< ระหว่างถูกถีบเพราะโดนรัฐประหาร กับ ถูกถีบเพราะโดนผลักให้มือเปื้อนเลือดแล้วเชือดทีหลัง โดนแบบไหนดีกว่ากัน >>>
<<< กลยุทธ์ สวมรอยป่วนแทนพวกป่วนในพื้นที่ >>>
<<< กลยุทธ์เด็กเลี้ยงแกะ ใช้กับโลกยุคใหม่ไม่ได้ผลแล้วหล่ะ >>>
<<< คิดอยากจะเป็นโค้ชสอนนักมวย ก็ต้องรู้จักนักมวยคนนั้นดีพอด้วย >>>
<<< เจอใครมากดดันเร่งให้ตัดสินใจอะไรไวไว ให้ชลอขอคิดดูก่อน อย่าเร่งไปตามแรงกดดัน ไม่เช่นนั้นอาจเสียรู้เหมือนผม ที่เคยโดนไปแสนหนึ่ง >>>
<<< วิธีป้องกันรัฐประหาร >>>
<<< นาซี บุกตะลุยยึดดินแดนรัสเซียเข้าไปเรื่อยๆ กว่าจะรู้ตัวก็พบกับความปราชัยแพ้สงครามย่อยยับในที่สุด >>>
<<< การต่อสู้แบบไม่แสดงจุดยืน VS การต่อสู้แบบแสดงจุดยืน >>>
<<< รูปแบบการต่อสู้ แบบสู้ไปต่อรองไป ฝ่ายคุมการใช้อำนาจได้จะเป็นต่อ >>>
<<< วิเคราะห์สาเหตุ ก๊กเล่าปี่แม้จะมีขงเบ้งผู้เก่งกาจ แต่ก็แพ้ขาดต่อก๊กโจโฉในตอนจบ >>>
<<< สรุปบทเรียนที่ทำให้แพ้ซ้ำซาก >>>
[ รวมกลยุทธ์ทั้งหมด ]

ข้อคิด
Idea

<<< จะปฏิรูปนั่นนี่เดี๋ยวมีรัฐบาลใหม่ทุกอย่างก็ถูกปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายรัฐบาลใหม่อยู่ดี นอกจากจะปกครองแบบนี้ไปเรื่อยๆ ถึงจะคิดว่ามันจะอยู่นิรันดร์ได้ >>>
<<< รวบรวมวีรเวรของเหล่าเสื้อเขียวเก็บไว้ได้เพียบที่นี่ เผื่อเจ้านายเขาไม่รู้ เห็นเที่ยวไปจัดระเบียบเธคบาร์ชายหาดลืมจัดระเบียบลูกน้องตนเอง >>>
<<< นิยามความรักฉบับมาหาอะไร : คู่รักคือคนที่พร้อมจะร่วมสุข คู่ชีวิตคือคนที่พร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุข >>>
<<< มาหาอะไรสอนหญิง : คุณสมบัติที่เมียน้อยมีเมียหลวงไม่ค่อยมีคือการพูดจาไพเราะร่าเริงแจ่มใสรู้จักเอาอกเอาใจเทคแคร์สามีอยู่เสมอ >>>
<<< เราว่าไม่ใช่ทุกคนคิดแบบนี้ สำหรับข้อห้าม 9 ข้อที่ห้ามแฟนทำไม่งั้นโดนทิ้ง เพราะส่วนตัวหลายข้อเราเฉยๆ น่ะ >>>
<<< มาหาอะไรสอนหญิง : อย่าทำให้ผู้ชายอกหักเพราะความเข้าใจผิดในการวางตัวของผู้หญิง >>>
<<< เราเชื่อว่าถ้าคู่รักทุกคู่ รักกันจริงๆ ดูแลห่วงใยซึ่งกันและกันจริงๆ ทัศนคติเข้ากันได้จริงๆ และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงจริงๆ จะไม่มีคำว่า มือที่สาม หรือถูกใครมาแย่งคนที่นอนกอดอยู่ทุกคืนได้เลย >>>
<<< ความรักไม่ได้ทำให้คนตาบอด แต่คนจะมีความรักต้องยอมตาบอดบ้าง เพราะในโลกแห่งความจริง ไม่มีหญิงชายที่เฟอร์เฟ็คไปทุกอย่าง >>>
<<< คำว่า"หม้อ" หรือ "ม่อ" คือคำที่หญิงใช้เรียกชายที่มาจีบเธอโดยที่เธอไม่ได้รักหรือชอบ แต่กับคนที่เธอรักหรือชอบก็อยากให้แสดงอาการม่อกะเธอทุกวัน >>>
<<< ความเชื่อที่ผิดที่บอกว่าไม่มีเซ็กซ์นานๆ จะทำให้สาวขึ้นสวยขึ้นได้ ตรงกันข้ามกับทฤษฎีนายมาหาอะไร ที่ว่าพวกเข้าสู่วัยทองแต่ยังทำตัวเซ็กซี่กลับสาวสวยกว่าพวกที่ยอมรับสภาพวัยทองไปเลย อิอิ >>>

<<< ความพยายามสืบทอดอำนาจเผด็จการผ่านรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นธรรม วันหนึ่งก็จะเกิดกระแสต่อต้านเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีไม่ช้าก็เร็ว >>>
<<< เสื้อแดงคือคนที่มีแนวคิดก้าวหน้ากว่าเสื้อเหลืองที่เป็นพวกอนุรักษ์นิยมสุดโต่ง ดังนั้นถ้าหัวก้าวหน้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งแดง >>>
<<< การแยกเพศหญิงเพศชายในการวัดวิจัยใดๆรวมถึงการให้บริการใดๆหรือการขายสินค้าใดๆอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้เพราะไม่ว่าหญิงหรือชายบางคนอาจได้สรีระสลับเพศกันมาได้ >>>
<<< มีทฤษฎีที่พิสูจน์ให้เห็นว่า "คนยิ่งมีความรู้มาก จะยิ่งมีเงินน้อย" อิอิ >>>
<<< ข่าวดี ผบ.ทบ. รับปากว่าจะไม่ทำรัฐประหาร ข่าวร้าย ไม่เคยมี ผบ.ทบ. ที่ให้คำมั่นแบบนี้แล้วทำได้สักครั้งเดียว ฮา >>>
<<< สังคมใดปล่อยให้คนไม่เที่ยงธรรมมาทำหน้าที่ผดุงความเที่ยงธรรมสังคมนั้นย่อมเสื่อมแล้ว >>>
<<< เสียเวลาชีวิต ถ้าคิดสู้เพื่อเป็นทาสคนนั้นคนนี้ สู้สู้เพื่อเป็นประชาชนเจ้าของประเทศไปเลยทีเดียวดีกว่า >>>
<<< การตั้งผู้นำในองค์กรโดยเน้นเส้นสาย ไม่สนใจความรู้ความสามารถ องค์กรนั้นจะเสื่อมในไม่ช้า ถ้ามีวิกฤตมาทดสอบความสามารถผู้นำองค์กร >>>
<<< อัจฉริยะของโลก 3 คนนี้ โชคดีไม่ถูกฝึกให้เกรียนมาก่อน ไม่งั้นวันนี้โลกอาจไม่รู้จักพวกเขา >>>
<<< โรงเรียนดีหรือเด็กเก่งแห่กันไปเรียน >>>
<<< ความต้องการให้เรียนรด.5ปีเพื่อต้องการล้างสมองถึงป.ตรีมากกว่าที่นำมาอ้างเรื่องอาวุธอะไร >>>
<<< ศาสนา อุดมการณ์ และ ดินแดน สังเกตุพบว่า เมื่อถึงวันต้องเลือกพบว่าดินแดนจะถูกเลือกเป็นอันดับแรก >>>
<<< ควรผลักดันให้ออก พรบ.นิรโทษกรรม มากกว่าผลักดันให้ออก พรก.นิรโทษกรรมหรือรวมไว้กับการแก้รัฐธรรมนูญ เพราะปัญหาจะน้อยกว่า >>>
<<< นักศึกษาแพ้เพราะไม่มีกองทัพประชาชน ส่วนคอมมิวนิสต์แพ้เพราะไม่มีอุดมการณ์ >>>
<<< แม้ เสธ.อ้ายจะตายไปแล้ว แต่ความคิดแบบ เสธ.อ้ายยังคงอยู่ >>>
<<< เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐยกระดับการต่อต้านม็อบ ม็อบก็จะยกระดับต่อต้านรัฐ ไม่ว่าจะม็อบสีไหนก็ตาม >>>
<<< ม็อบพันธมิตรที่แข็งแกร่งกว่าม็อบอ้ายแช่แข็งยังไม่เคยล้มรัฐบาลไหนได้เลย ที่ล้มไป 3 รัฐบาลเพราะโดนรัฐประหารและศาลถีบทั้งนั้น >>>
<<< หลักฐานที่เราเคยโพสจากม็อบช่วงมีข่าวลือกันทั่วม็อบว่า ทหารที่มาไล่ยิงเป็นทหารต่างชาติ >>>
<<< ถ้ากลัวการชกต่อยก็ไม่ควรไปเป็นนักมวย ถ้ากลัวม็อบชนม็อบก็อย่าไปเป็นแกนนำม็อบ เพราะชาตินี้อาจไม่ได้จัดม็อบอีกต่อไป >>>
<<< การปฏิรูปองค์กรไม่ใช่แค่เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชุดทำงาน เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่แต่ไม่ได้เปลี่ยนกฏระเบียบข้อบังคับวิธีการทำงาน ก็ไม่มีทางปฏิรูปได้สำเร็จ >>>
<<< เรามีความรู้สึกว่า การแสดงความเห็นบนเน็ตดีกว่าในห้องประชุม >>>
<<< ทักษิณพูดแล้วมีคนมาช่วยแปลขยายความว่าจริงๆเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นมันดียังไงกับทักษิณ >>>
<<< ม็อบในโอวาทผู้มีอำนาจ ก็เหมือนกับเขียนวัวให้เสือกลัว >>>
<<< เมื่ออยากไปเชียงใหม่ แต่หลงไปนั่งขบวนรถไฟสายไปอยุธยา จะไปด่าขบวนนั้นก็ไม่ถูก ทางที่ดีคนที่จะไปเชียงใหม่ควรเลือกสายไปเชียงใหม่เลยถึงจะถูกต้อง >>>
<<< การเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้น สำหรับแนวผม ไม่ได้เน้นเปลี่ยนแกนนำจากใครเป็นใคร แต่เน้นเปลี่ยนใจคนให้กล้าคิด กล้าทำ กล้านำตนเอง >>>
[ รวมข้อคิดทั้งหมด ]

คติธรรม
Moral

<<< My Proverbs #2 >>>
<<< My Proverbs >>>
<<< ปัญหามาปัญญามี ในทุกที่มีโอกาส ยิ่งพลาดยิ่งฉลาด ยิ่งขี้ขลาดยิ่งพ่ายแพ้ >>>
<<< ท่านทำอะไรทำไมถึงมีคนเกลียดท่าน ถ้าท่านไม่ทำอะไรทำไมคนถึงเกลียดท่าน >>>
<<< หากตายังไม่สว่าง ก็จะคิดและทำ เหมือนคนตาบอดคลำช้าง >>>
<<< นิทานสอนใจเรื่อง นอนรอกระต่ายใต้ต้นไม้ >>>
<<< คนบางคน คิดว่าจะทำให้โลกนี้หยุดหมุนได้ >>>
[ รวมคติธรรมทั้งหมด ]

โครงเรื่องนวนิยาย
Novel Plot

<<< ชายพเนจรผู้ซาบซึ้งยักษ์ >>>
<<< ปกป้องสถาบัน >>>
<<< สู้อย่างทาส >>>
<<< ความฝันอันสูงสุด >>>
<<< ดินแดนศิวิไลซ์ในฝัน >>>
<<< เมื่อหัวหน้ายามอยากเป็นประธานบริษัท >>>

ประชาธิปไตย
Democracy

<<< รักประชาธิปไตย ฝักใฝ่การเรียนรู้ ต่อสู้อยุติธรรม >>>
<<< ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน และประชาชนตรวจสอบได้ >>>
<<< ประกาศเจตนารมณ์ มาหาอะไร GO JAPAN >>>
<<< นักประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่หนุนให้มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและมีเหตุผลเท่านั้น ต้องออกมาปกป้องด้วย >>>
<<< ถ้าเราไม่มีมาตรฐานที่ดีแล้ว เราไม่สามารถทำให้คนอื่นเชื่อได้ว่า สิ่งที่เราเรียกร้องไม่ใช่เรื่องสองมาตรฐาน >>>
<<< สู้ให้ตนเองหลุดพ้น สู้ให้ประชาชนหลุดพ้นตาม นิยามการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง >>>
<<< ตอนนี้มีกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยแล้วคือ กลุ่มแดงสยาม กลุ่ม นปช. ขอเพิ่มอีกสักกลุ่ม กลุ่มคนรักประชาธิปไตย >>>
[ รวมประชาธิปไตยทั้งหมด ]

นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
Fighter for Democracy

<<< เชิดชูนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ในโครงการส่งเสริมดาวประชาธิปไตย >>>
<<< วีรชน >>>
<<< วีรกรรม >>>
<<< แกนนำ แกนนอน >>>
<<< กองหนุน >>>
รวมลิงก์
Links

<<< การเมือง >>>
<<< เศรษฐกิจ >>>
<<< สำนักข่าวไทยและต่างประเทศ >>>
<<< Utility >>>
<<< Download >>>โดย มาหาอะไร
By Maha-arai
Email : chaowaritc@yahoo.com
"มาหาอะไร เอาไปไม่ต้องขอ"
"What stories do you want? Take it don't ask me."